Događaji

Tribina Razgovarajmo o… Apofatika i umetnost

MediaSfera

 

 

Razgovarajmo o… Apofatika i umetnost

Utorak, 23. novembar 2021. godine

Sala „Amerikana“, Dom omladine Beograda

 

  

Institut za studije kulture i hrišćanstav i Dom omladine Beograda nastavlјaju ciklus tribina koje povezuju filozofiju, psihologiju, teologiju  i savremeno društvo i život pojedinca u njemu.
Apofatika je pojam koji se uobičajeno koristi u teološkom kontekstu, da označi ,,odrično” ili ,,neizrecivo” bogoslovlјe. Sa druge strane, ako umetnost izgradi sopstveni apofatički metod, ona postaje neizrecivo svedočanstvo duhovnog. Može li savremena umetnost biti hrišćanska? Kakve korelacije postoje između savremene umetnosti i teologije? Kako razumeti njihovu ulogu u kulturi? Tribina je posvećena ideji i metodu apofatike u umetnosti i teologiji.

Govore: Una Popović, filozof, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Srđan Šarović, multimedijalni umetnik i Davor Džalto, umetnik, teoretičar umetnosti i teolog. Moderira: Sergej Beuk, Dom omladine Beograda.

Podaci o govornicima

prof. dr Una Popović vanredni je profesor na Filozofskom fakkultetu u Novom Sadu. Bavi se estetikom, savremenom filozofijom i filozofijom jezika.

dr um. Srđan Šarović je multimedijalni umetnik, bavi se vizuelnom umetnošću, muzikom, poezijom i estetikom.

prof.dr. Davor Džalto je redovni profesor na odseku za istočno hrićanstvo Univerzitetskog koledža u Stokholmu. Nјegov predavački, naučno-istraživački i društveno angažovani rad vezan je za oblasti teologije, studija kulture, istorije i teorije umetnosti, kao i društvenopolitičke filozofije.

 Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .