Kultura Vizuelna Umetnost

Prateći programi izložbe „Život – San – Smrt…“ u Galeriji Matice srpske

MediaSfera

 

Fotografija: Nadežda Petrović – Ostrvo ljubavi

 

Tokom trajanja izložbe Život – San – Smrt. Evropski okviri srpskog simbolizma u Galeriji Matice srpske očekuje vas bogat i kvalitetan prateći program koji smo pripremili sa želјom da našoj publici i posetiocima približimo osnovne ideje i osobenosti evropskog i srpskog simbolizma.
Predavanje Put do crvene svetlosti – „Pogrom“ Leona Koena

msr Darko Despotović

17. novembar u 18.00 sati

Kroz priču o konzervaciji slike Pogrom Leona Koena iz Jevrejskog istorijskog muzeja u Beogradu posetioci će imati priliku da sagledju kompletan postupak konzervacije i restauracije jednog dela, metode, tehnike rada i ispitivanja koje su prethodile postupku čišćenja bojenog sloja i konsolidaciji nosioca.

Broj mesta je ograničen. Vaše prisustvo možete prijaviti popunjavanjem kratkog elektronskog formulara: https://forms.gle/SPYdWw6Z4ykHDbg69

Predavanje Nacionalne teme i srpski simbolizam

prof. dr Igor Borozan

19. novembar u 19.00 sati 

Novije studije ukazuju da je srpski simbolizam na indirektan način reagovao na aktuelne društvene probleme. Između ostalog su srpski simbolisti vizuelizovali proces nacionalizacije tokom poslednjih decenija 19. i prvih decenija 20. veka. Internacionalni karakter simbolizma je upodoblјen lokalnom kontekstu, postavši važan generator oblikovanja srpskog slikarstva na razmeđi vekova. U odgovoru na ratove, širenje države, borbu za oslobođenje, i konačno na Veliki rat, srpski sibolisti su zaumni svet simbolizma prilagodili nacionalnim temema i idejama.

Igor Borozan je redovni profesor na Odelјenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Posebno se bavi proučavanjem umetnosti i vizuelne kulture XIX i prve polovine XX veka. Autor je i urednik više knjiga i tematskih zbornika, među kojima je i Slikarstvo nemačkog simbolizma i njegovi odjeci u kulturi Kralјevine Srbije (2018).

Broj mesta je ograničen. Vaše prisustvo možete prijaviti popunjavanjem kratkog elektronskog formulara: https://forms.gle/7rbeN8eYFVa58uVi7

 Predavanje Simbolistički teatar

prof. dr Sonja Veselinović

20. novembar u 17.00 sati

 Simbolističko pozorište, uspostavlјeno u Francuskoj u poslednjoj deceniji devetnaestog veka, nastalo je na istim poetičkim pretpostavkama i tematskim preokupacijama kao i simbolistička poezija. Stvarajući u otklonu prema mimetičnosti, materijalnosti i sukobu kao osnovi aktuelne dramske produkcije, simbolisti su nastojali da prevaziđu konvencionalno predstavlјanje i linearnu radnju i da uvedu domen spiritualnog koristeći se simbolima i polisemijom, doprinosima drugih umetnosti (muzika, slikarstvo, ples) i poetizacijom lјudskog iskustva.

Osnovni cilј simbolističke drame bio je da prenese poruku koja može biti spoznata samo intuitivno, a kod Morisa Meterlinka, kao jednog od glavnih predstavnika, ona postaje „statična drama“ sa pasivnim likovima i sveprožimajućom temom smrti. Dva pozorišta u Parizu odigrala su presudnu ulogu u afirmaciji simbolističke drame – Théâtre d’ Art i Théâtre de l’Oeuvre. Nakon 1897. godine, simbolističko pozorište razvija se u Nemačkoj, Rusiji i drugim zemlјama, a ostaje i klјučno polazište avangardnih pozorišnih praksi.

Sonja Veselinović je teoretičarka književnosti, prevodilac i pisac. Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu magistrirala je i doktorirala na Odseku za komparativnu književnost i teoriju književnosti, gde je od 2009. godine zaposlena, prvo kao asistent, a od 2016. godine kao docent. Autorka je više studija i knjiga i dobitnica nekoliko nagrada za svoj književni rad.

Broj mesta je ograničen. Vaše prisustvo možete prijaviti popunjavanjem kratkog elektronskog formulara: https://forms.gle/5ka8uqbR5pWDbWfD9

Čaj u 5 

Ove srede simbolično u salonima Galerije Matice srpske posetioci će moći uz degustaciju čaja da uživaju u razgovoru sa kustosima Galerije, a nakon toga i u vođenju kroz izložbu.
Broj mesta je ograničen. Vaše prisustvo prijavite mpopunjavanjem elektronskog formulara: https://forms.gle/NJ3iUdVe4g9BhsLr9

Ulaznica za sve prateće programe iznosi 200.00 dinara.

Prateći program izložbe biće realizovan uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mera.

 

 

 

 

 

 KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .