Kultura Vizuelna Umetnost

Prateći programi izložbe „Život – San – Smrt…“ u Galeriji Matice srpske

MediaSfera

 

Fotografija: Nadežda Petrović – Ostrvo ljubavi

 

Tokom trajanja izložbe Život – San – Smrt. Evropski okviri srpskog simbolizma u Galeriji Matice srpske očekuje vas bogat i kvalitetan prateći program koji smo pripremili sa želјom da našoj publici i posetiocima približimo osnovne ideje i osobenosti evropskog i srpskog simbolizma.
Predavanje Put do crvene svetlosti – „Pogrom“ Leona Koena

msr Darko Despotović

17. novembar u 18.00 sati

Kroz priču o konzervaciji slike Pogrom Leona Koena iz Jevrejskog istorijskog muzeja u Beogradu posetioci će imati priliku da sagledju kompletan postupak konzervacije i restauracije jednog dela, metode, tehnike rada i ispitivanja koje su prethodile postupku čišćenja bojenog sloja i konsolidaciji nosioca.

Broj mesta je ograničen. Vaše prisustvo možete prijaviti popunjavanjem kratkog elektronskog formulara: https://forms.gle/SPYdWw6Z4ykHDbg69

Predavanje Nacionalne teme i srpski simbolizam

prof. dr Igor Borozan

19. novembar u 19.00 sati 

Novije studije ukazuju da je srpski simbolizam na indirektan način reagovao na aktuelne društvene probleme. Između ostalog su srpski simbolisti vizuelizovali proces nacionalizacije tokom poslednjih decenija 19. i prvih decenija 20. veka. Internacionalni karakter simbolizma je upodoblјen lokalnom kontekstu, postavši važan generator oblikovanja srpskog slikarstva na razmeđi vekova. U odgovoru na ratove, širenje države, borbu za oslobođenje, i konačno na Veliki rat, srpski sibolisti su zaumni svet simbolizma prilagodili nacionalnim temema i idejama.

Igor Borozan je redovni profesor na Odelјenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Posebno se bavi proučavanjem umetnosti i vizuelne kulture XIX i prve polovine XX veka. Autor je i urednik više knjiga i tematskih zbornika, među kojima je i Slikarstvo nemačkog simbolizma i njegovi odjeci u kulturi Kralјevine Srbije (2018).

Broj mesta je ograničen. Vaše prisustvo možete prijaviti popunjavanjem kratkog elektronskog formulara: https://forms.gle/7rbeN8eYFVa58uVi7

 Predavanje Simbolistički teatar

prof. dr Sonja Veselinović

20. novembar u 17.00 sati

 Simbolističko pozorište, uspostavlјeno u Francuskoj u poslednjoj deceniji devetnaestog veka, nastalo je na istim poetičkim pretpostavkama i tematskim preokupacijama kao i simbolistička poezija. Stvarajući u otklonu prema mimetičnosti, materijalnosti i sukobu kao osnovi aktuelne dramske produkcije, simbolisti su nastojali da prevaziđu konvencionalno predstavlјanje i linearnu radnju i da uvedu domen spiritualnog koristeći se simbolima i polisemijom, doprinosima drugih umetnosti (muzika, slikarstvo, ples) i poetizacijom lјudskog iskustva.

Osnovni cilј simbolističke drame bio je da prenese poruku koja može biti spoznata samo intuitivno, a kod Morisa Meterlinka, kao jednog od glavnih predstavnika, ona postaje „statična drama“ sa pasivnim likovima i sveprožimajućom temom smrti. Dva pozorišta u Parizu odigrala su presudnu ulogu u afirmaciji simbolističke drame – Théâtre d’ Art i Théâtre de l’Oeuvre. Nakon 1897. godine, simbolističko pozorište razvija se u Nemačkoj, Rusiji i drugim zemlјama, a ostaje i klјučno polazište avangardnih pozorišnih praksi.

Sonja Veselinović je teoretičarka književnosti, prevodilac i pisac. Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu magistrirala je i doktorirala na Odseku za komparativnu književnost i teoriju književnosti, gde je od 2009. godine zaposlena, prvo kao asistent, a od 2016. godine kao docent. Autorka je više studija i knjiga i dobitnica nekoliko nagrada za svoj književni rad.

Broj mesta je ograničen. Vaše prisustvo možete prijaviti popunjavanjem kratkog elektronskog formulara: https://forms.gle/5ka8uqbR5pWDbWfD9

Čaj u 5 

Ove srede simbolično u salonima Galerije Matice srpske posetioci će moći uz degustaciju čaja da uživaju u razgovoru sa kustosima Galerije, a nakon toga i u vođenju kroz izložbu.
Broj mesta je ograničen. Vaše prisustvo prijavite mpopunjavanjem elektronskog formulara: https://forms.gle/NJ3iUdVe4g9BhsLr9

Ulaznica za sve prateće programe iznosi 200.00 dinara.

Prateći program izložbe biće realizovan uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mera.

 

 

 

 

 

 Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .