Događaji

Drugi dan Naučnog skupa o sv. Kralјu Milutinu u Skoplјu

MediaSfera

 

 

 

Drugi dan Međunarodnog Naučnog skupa pod nazivom „Kralј Milutin i doba Paleologa: Istorija, književnost, kulturno nasleđe“ okupio je putem interneta 25. oktobra 2021. godine, veliki broj uglednih naučnih delatnika, stručnjaka iz raznih oblasti. U nastavku vesti donosimo pregled izlagača i tema koje su predstavlјene javnosti tokom današnjeg dana.
Skup je, kako je i planirano, u svečanoj sali Kinoteke Republike Severne Makedonije u Skoplјu ovoga jutra otvorio dr Milan S. Dimitrijević, sa tematskim predavanjem na temu „Teodor Metohit i njegov učenik Nićifor Grigora na dvorovima kralјa Milutina i kralјa Stefana Dečanskog“. Nakon ovog izlaganja dr Dimitrijevića, skup je nastavio sa radom putem intereta.

Prvom sesijom predsedavali su dr Vesna Peno i mr Nikola Lukić, a svoje naučne radove izložili su: o. Isidor (Jagodić) na temu „Tipik Arhiepiskopa Nikodima – uvođenje Jerusalimskog tipika u bogoslužbeni život Srpske Pravoslavne Crkve“; Protosinđel Danilo (Gavranović) na temu „Poslјedovanje Svete Tajne Krštenja i Miropomazanja u trebnicima RNB O.p.Ι.14 i RNB Gilьf. 21 – kraj XIII i početak XIV vijeka“; Jovana Stanojlović na temu „Likovno oblikovanje srpskih knjiga u vreme vladavine kralјa Milutina“; dr Ana Rašković na temu „Služba Svetom kralјu Milutinu u ruskim bogoslužbenim rukopisima XVI-XIX veka“; dr Vesna Peno na temu „Doprinos „majstora“ pojačke umetnosti, savremenika Svetog kralјa Milutina, procvatu psalmodije u doba Paleologa“; mr Nikola Lukić na temu „Kult Svetog kralјa Milutina: liturgijsko-istorijska analiza“; dr Marija Vasilјević na temu „Sveti kralј Milutin: Zaštitnik svih srpskih i bugarskih zemalјa“.

Drugom sesijom predsedavale su dr Aleksandra Davidov Temerinski i dr Ivana Jevtić (Univerzitet „Koč“ u Carigradu – Istanbulu), a radove su predstavili: dr Aleks Rodrigez Suarez (Španija) na temu „Religijski zvučni pejsaž ranog doba Paleologa: kako je zaista bilo?“; dr Pashalis Andrudis (Grčka) „Arhitektonski program kralјa Milutina u manastiru Hilandar na Svetoj Gori“; mr  Dejan S. Radisavlјević na temu „Istorija, arheologija, sakralna arhitektura i tradicija kruševačke oblasti u vreme kralјa Milutina“; dr Dragana Lazarević na temu „Moć nasleđa: sporno arhitektonsko i arheološko nasleđe kao sredstvo stvaranja identiteta“; dr Elijas Petru (SAD) na temu „Ksenon kralјa Stefana Uroša II Milutina: Carska škola u Carigradu XV veka“.

Trećom sesijom predsedavale su dr Aleksandra Fostikov i dr Aleksandra Davidov Temerinski, a učesnici i pratioci skupa mogli su čuti radove koje su izložili: dr Svetlana Malјceva (Rusija) na temu „Gračanica kralјa Milutina i interpretacija vizantijske crkve u arhitekturi srednjovekovne Srbije i Stare Rusije“; dr Velimir Matanović na temu „Stilske odlike i geneza romanske umetnosti manastira Banjska“; Snježana Orlović na temu „Manastir Krupa: zadužbina iz vremena kralјa Milutina“; dr Dubravka Preradović na temu „Doprinos Gabrijela Mijea u istraživanju zadužbina kralјa Milutina“; dr Jasmina S. Ćirić na temu „Arhitektura Kralјeve crkve u Studenici i Hora u Carigradu: sličnosti i aproprijacija“; dr Talija Mantopulu-Panajotopulu (Grčka) na temu „Kralј Milutin i crkva Taksijarsi u Solunu“; dr Jana Aleksić na temu „Umetnička epoha kralјa Milutina u kulturnoistorijskoj i estetičkoj optici Milana Kašanina“.

Četvrtom sesijom predsedavala je dr Ana Adašinskaja (Rumunija), a radove su izložili: dr Ivana Jevtić na temu „Koncept putovanja: Klasicizam u umetnosti iz vremena kralјa Milutina i epohe Paleologa“; dr Vojislav Bašica na temu „Liturgijske teme u ikonografiji Milutinovih zadužbina – bogoslovski vidici Milutinovih zografa i neimara“; dr Serdžan Ajdin Jandim (Turska) na temu „Renesansa pre prenesanse: Humani aspekti poznovizantijskog slikarstva. „Silazak u Ad: slika oslobođenja i vaskrsenja“; dr Zdravko Peno na temu „Tumačenje predstave Premudrosti Božije iz Gračanice u sklopu bogoslovskih tokova ere Paleologa“.

Naučni skup je i pored izvesnih pritisaka dela javnosti u susednoj državi, a povodom kojih se oglasila i Pravoslavna ohridska Arhiepiskopija , nastavio svoj rad. Prema planu, poslednjeg dana Skupa, u utorak 26. oktobra 2021. godine, u Svečanoj sali Kinoteke u Skoplјu će od 9 časova skupom predsedavati dr Emanuela Folјadini i dr Pashalis Andrudis.

Snimak današnjih izlaganja možete videti na „Ju-tjub“ kanalu Srpskog kulturnog i informativnog centra SPONA na OVOM linku, a detalјan program skupa možete pronaći OVDE.

Direktan rad učesnika trećeg dana naučnog skupa možete pratiti u utorak (26.10.) sa početkom u 09.00h putem YouTube kanala SPONE: SKIC Spona https://www.youtube.com/channel/UCbfZtkM2LgSvAW8Bn8ngPdw

 

 KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .