Kultura Pozorište

Premijera baleta „Alisa“ u koreografiji Dejana Kolarova

MediaSfera

 

 

U okvi­ru pro­jek­ta „Mla­di kore­o­grafi“ 25. oktobra u 20 časo­va na Velikoj sce­ni, pre­mi­je­rno će biti izve­de­n bale­t „Alisa“  u koreografiji Dejana Kolarova.
Pro­je­kat „Mla­di kore­o­grafi” pokre­nu­la  je, pre neko­li­ko godi­na, direk­ci­ja  Bale­ta Narod­nog pozo­ri­šta u Beo­gra­du sa cilјem da pru­ži šan­su i otvo­ri novi prostor mladim, kre­a­tiv­nim baletskim stva­ra­o­ci­ma.

Kolarovu je kao inspiracija za predstavu poslužila „Alisa u zemlјi čuda”, najpoznatiji komad engleskog književnika Luisa Kerola, ali i jedno je od najpoznatijih dela dečije fantastike u svetu (objavlјeno 1865. godine).

„Oduvek mi je bila želјa da napravim predstavu o nečemu što povezuje sve nas, a to je da sve potiče iz porodice. Porodica je ta od koje sve kreće i koja treba da nam da vetar u leđa da idemo dalјe, hrabro kroz život”, kaže koreograf i reditelј predstave Dejan Kolarov.

„Svi mi imamo svoje lične borbe koje vodimo kroz život i to nas gradi kao ličnosti, kao osobe. U radu na predstavi trudim se da umetnici imaju svoju slobodu u stvaranju likova. Predstava je provučena kroz boju zabave, dinamičnosti , plesa, muzike i teksta, a sve to se radi po motivima čuvenog dela Alisa u zemlјi čuda Luisa Kerola“, podseća Kolarov, dugogodišnji prvi solita Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, gde je ostvario veliki broj glavnih i solističkih uloga kao podjednako izvanredan tumač baletskih rola klasičnog, neoklasičnog i savremenog izraza.

Podela okuplјa ekipu igrača i glumaca koju čine Slobodan Beštić, Milica Jević, Aleksandra Kolarov, Olga Olćan, Sanja Ninković, Miloš Kecman i Nikola Bianko.

Za ovu predstavu svoje glasove pozajmile su kolege iz sektora Drame, reč je o Vanji Ejdus, Bojani Stefanović, Milošu Đorđeviću, Nenadu Stojmenoviću i Nikoli Vujoviću što će, na ovaj način, baletski i dramski sektor ujediniti, na sceni.

U saradničkoj ekipi su Ana Krstajić (muzika), Mina Ćirić (dramaturg), Srđan Perić (kostimograf), Jelena Janković (fotograf), Vlado Marinkovski (svelto) i Jasna Saramandić (scenografija).

Repriza 5. novembra.

Ulaznice su u prodaji na blagajni i online.

Programi u Narodnom pozorištu, uz ograničen broj mesta za publiku, održavaju se uz poštovanje svih mera zaštite koje propisuje Krizni štab u vezi sa epidemijom virusa korona.    

 

 

 

 
 

 

 

KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .