Vruće teme

Objavlјeno rešenje da imovina nije vraćena manastiru Visoki Dečani

Foto: Aleksandar Jočić

MediaSfera

 

 

 

 

Kosovski ustavni sud objavio je danas Rešenje o tome da nije izvršena presuda iz 2016. godine, prema kojoj su 24 hektara zemlјe vlasništvo manastira Visoki Dečani, a rešenjem se omogućuje tužiocu da preduzme dalјe korake u vezi s tim slučajem.
Na sajtu Ustavnog suda objavlјeno je da odluka Ustavnog suda obavezujuća za pravosuđe, ali i za sva lica i sve kosovske institucije.

U rešenju, koje je potpisala predsednica Ustavnog suda Gresa Caka-Nimani, navodi se i da Sud preko svojih mehanizama periodično procenjuje izvršenje svojih presuda.

U slučaju neizvršenja odluke, Ustavi sud može da donese rešenje o neizvršenju, koje se objavlјuje u Službenom listu i o tome se informiše tužilac.

Tužilac nakon takvog rešenja Ustavnog suda, može da preduzme dalјe zakonske akcije protiv institucija koje su se oglušile o presudu, prenelo je Kosovo onlajn.

Sud je Rešenje o neizvršenju presude doneo na sednici održanoj 22. septembra i obavestio tužioca da još nije izvršena presuda iz 19. maja 2016. godine, a u vezi sa zemlјištem manastira Visoki Dečani.

U odluci se podseća da je podnosilac zahteva manastir Visoki Dečani osporavao dve odluke Žalbenog veća Posebne komore kosovskog Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju, odnosno njihove odluke od 12. juna 2015. godine, tvrdeći da je došlo do povrede prava i osnovnih sloboda koje su zagarantovane članovima više zakona, ali i Evropskom konvencijom o lјudskim pravima.

„Nakon procene navoda podnosioca zahteva Sud je utvrdio da su dve osporene odluke od 12. juna 2015. godine Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda nevažeće, da su dve odluke Specijalizovanog veća za imovinu Posebne komore Vrhovnog suda od 27. decembra 2012. godine konačne odluke i time obavezne”, navodi se u rešenju Ustavnog suda.

Ustavni sud je precizirao da njihova odluka nije izvršena više od pet godina nakon što je izrečena presuda, jer odgovorni organi nisu preduzeli potrebne mere za njihovo potpuno izvršenje.

Nakon 16 godina sporenja oko vlasništva nad manastirskom zemlјom u opštini Dečani, kosovski Ustavni sud doneo je maja 2016. godine, odluku kojom je potvrdio prethodnu odluku Vrhovnog suda iz 2012. o tome da manastir Visoki Dečani ima vlasništvo nad 24 hektara sporne zemlјe.

Odluka je tada dovela do oprečnih reakcija u kosovskom društvu, najnegativnijih od strane rukovodstva opštine Dečani, koja do danas odbija da primeni odluku suda i zemlјu u katastru zavede kao manastirsku, prenosi Tanjug.

Tokom proteklih godina međunarodni zvaničnici upućivali su apel prištinskim vlastima da sprovedu odluku kosovskog Ustavnog suda iz 2016.

Manastiru Visoki Dečani je 1946. godine oduzeto 700 hektara zemlјe, međutim, država Srbija 1997. godine vraća manastiru 24 hektara, što zajedno sa 20-ak hektara, koliko je manastir imao do tada čini 55 hektara zemlјe.

Ta 24 hektara redovno su ubeležene u katastar, ali ih nakon 1999. lokalna kosovska vlast ne priznaje.

Iako manastir i dalјe koristi tu zemlјu, opštinske vlasti počinju da osporavaju vlasništvo manastira, a UNMIK tada odlučuje da Manastir nastavi da koristi ovo imanje sve do rešavanja spora na sudu.

 

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter i LinkendIn nalogu

 

 KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Austrijski filmski festival 2024

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .