Lifestyle

Federacija banka hrane: Ukidanju PDV-a na donaciju hrane

MediaSfera

 

Piše: Olja Ristić

Foto: Federacija banka hrane

 

 

Federacija banka hrane je humanitarna, neprofitna organizacija čiji razlog osnivanja jeste borba protiv siromaštva i gladi. Federacija banaka hrane Srbije osnovana je kao humanitarna organizacija sa cilјem da se ukaže na problem stanovništa na granici siromaštva, poveća svest građana u vezi bacanja hrane, podstakne povećanje donacija hrane siromašnim i građanima na granici siromaštva.
-Naša misija se zasniva na ideji širenja kulture davanja, volontiranja, promovisanja solidarnosti među građanima, kao i na podizanju svesti o problemu siromaštva u Srbiji, širenju filantropije i podsticanju društveno odgovornog poslovanja, kaže Aleksandar Vidaković, predsednik Federacije banaka hrane Srbije.

Kako funkcioniše organizacija? Ko su donatori, a ko korisnici kojima je najpotrebnija pomoć?

-Federacija banaka hrane Srbije pomaže preko 200 udruženja, socijalnih ustanova, penzionerska udruženja, samohrane roditelјe, inalidna lica, beskućnike…  Spisak akcija i projekata je dugačak i trudićemo se da pomažemo svima onima kojima koji nemaju dovolјno sredstava da se prehrane. Apelujemo na donatore da hranu koju su u mogućnosti da doniraju, hranu koja je dva do tri meseca pred istekom roka a koja je bezbedna za lјudsku upotrebu i koja će biti upotreblјena u kratkom vremenskom periodu, da se obrate Federaciji banaka hrane Srbije, kako bi ista što pre stigla do najugroženijih korisnika. Jedna od naših misija je i povezivanje banaka hrane u regionu, učestvovanje u dva partnerska projekta socijalnog preduzetništva i startap kompanijama, sa kojima ćemo kreirati platforme donatora.

Koje su vaše humanitarne aktivnosti i projekti na kojima radite?

-Planiramo i organizovanje dečjih edukativnih radionica koje bi dovele do povećanja svesnosti dece o štetnosti bacanja hrane na najranijem nivou, jer deca kada jednom usvoje te navike, održavaće ih tokom životnog perioda i te navike preneti na sledeća pokolenja.

Zbog svega navedenog, u dogovoru između Federacije banaka hrane Srbije i poslanikom Milijom Miletićem na sednici Skupštine je upućeno pitanje Ministarstvu finansija koje se odnosilo na ukidanje PDV-a na robu nemenjenu donacijama, u čijem sastavu su i regionalne banke hrane i formirano je radno telo Federacije i NALED-a.

Takođe, na drugoj sednici Pododbora za polјoprivredu, za nerazvijena područja Srbije, kojom je predsedavao Miletić, sednici su prisustvovali i predstavnici Federacije banaka hrane Srbije (predsednik Aleksandar Vidaković i potpredsednici Dejan Jovičić i Mladen Milanović) i predstavnici Koalicije za dobročinstvo (Milica Mišković i Želјko Mitrovski). Na navedenoj sednici je dogovoreno da se zajedničkim snagama pokrene inicijativa o izmeni Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Verujemo da će naša inicijativa uroditi plodom i doprineti najskorijem ukidanju PDV-a na donaciju hrane, što će dovesti smanjenja gladi najsiromašnijih, razvoja nerazvijenih područja Srbije i tako povećati kvalitet života naših sugrađana, što za našu misiju predstavlјa posebnu čast i veru u bolјe sutra.

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter i LinkendIn nalogu

 
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .