Dijaspora

Kanada: Izbor obavezna vakcinacija za studente ili onlajn nastava

MediaSfera

 

 

Piše: Marina Bulatović

Foto: Privatna arhiva

 

 

Kada je sredinom jula u Kanadi koja broji preko 38 miliona stanovnika bilo 395 obolelih od kovid-19, pojavila se vest na lokalnim portalima koja kaže da je „Seneca Koledž prvi kanadski univerzitet koji je uveo obaveznu vakcinaciju za sve studente i osoblje koje radi na fakultetu“.
Kako je po zvaničnim podacima obolelo samo 0,001 procenata stanovništva nejasno je zašto se menadžment Seneca Koledža odlučio na ovu drastičnu meru. Donošenje ovakve odluke nameće brojna pitanja na koja odgovore treba da daju predstavnici Seneca Koledža, kao i predstavnici pravne i medicinske struke iz Kanade, ali i međunarodna zajednica.

 U svetu je do sada zaraženo 217,2 miliona ljudi, a preminulo je više od 4,5 miliona pokazuju podaci Džon Hopkins univerziteta (podaci od 31. avgusta 2021). Što znači da je procenat preminulih 2,07%.

Ukupan broj preminulih u Srbiji od početka epidemije je 7.307, a procenat preminulih iznosi 0,95% (zaključno sa 1. septembrom 2021.), a ovi statistički podaci nisu takvi da bi se mogao primeniti Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti tj. obavezna vanredna imunizacija.

Advokat-Vesna-Stanimirovic.jpg

Advokat Vesna Stanimirović iz Beograda objašnjava da li Seneca Koledž može studente da ‘natera’ na obavezno vakcinisanje jer većina studenata priželjkuje nastavu uživo, a ne online.

-Odgovor na ovo pitanje zavisi od Acceptance Letter i Ugovora sa Seneca Koledžom koji je student potpisao. Međutim, svakako će studentima biti omogućeno da prate online nastavu, koja samo delimično zamenjuje nastavu uživo, jer budući piloti, veterinari, vatrogasci, medicinski tehničari ili studenti fotografije kao važan segment svoje nastave na ovom koledžu imaju profesionalnu praksu i rad.

*Kako je Seneca državni koledž i kako drugi fakulteti u Kanadi ne zahtevaju obavezno vakcinisanje – na kom Zakonu je Seneca Koledž utemeljio ovu svoju odluku?

V.S: Seneca kao i sve druge obrazovne institucije u Kanadi  sprovode, pre svega, obavezujuće mere vezane za kovid-19 propisane od strane Vlade Kanade, a obzirom na promenljiv status kovid-19 pandemije na svetskom nivou, svakoj obrazovnoj instituciji u Kanadi je odobreno da sprovede i svoje dodatne regulative vezane za sprečavanje širenja pandemije.

*Da li Seneca studenti mogu od svog Koledža da potražuju nadoknadu ukoliko budu imali neželjena dejstva i zdravstvene probleme posle obavezne vakcinacije?

 V.S: Lica koja odluče da se vakcinišu treba da budu upoznata sa neželjnim reakcijama leka i ukoliko prihvate neželjene reakcije i rizik, ne mogu da potražuju nadoknadu ukoliko do neželjenih dejstava dođe. Obaveza je lekara da lice koje se vakciniše pre toga obavesti o bolesti koja se sprečava, kontraindikacijama, početku i trajanju zaštite i mogućim neželjenim dejstvima posle vakcinacije. Pored toga, pojedini studenti imaju izbor – nastavu mogu pohađati online.

Šta kažu propisi za inostrane studente u Kanadi

 Prevashodno sve zavisi od propisa koji su na snazi u Kanadi. Ali, svi studenti širom sveta imaju pravo na bezbednost u ostvarivanju zdravstvene zaštite, u skladu sa savremenim dostignućima zdravstvene struke i nauke – za kraj razgovora dodaje advokat Vesna Stanimirović.

Kakva je situacija kod nas

Advokat Vesna Stanimorović  objašnjava  da je “Ustav je najviši pravni akt jedne države, a Ustav Republike Srbije proklamuje da je univerzalno pravo čoveka upravo pravo na slobodu. Čovek svojom voljom donosi odluke o životnim pitanjima koja se tiču njegovog života i zdravlja. U Ustav Srbije je ‘ugrađeno’ pravo građana da samostalno odlučuju o svom životu i zdravlju. Naime, Ustav Republike Srbije u članu 25. propisuje da je fizički i psihički integritet  nepovrediv, niko ne može biti izložen mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju, niti podvrgnut medicinskim ili naučnim ogledima bez svog slobodno datog pristanka.

Osim toga, Zakonom o pravima pacijenata, propisano je da pacijent, koji je sposoban za rasuđivanje, ima pravo da predloženu medicinsku meru odbije, čak i u slučaju kada se njome spašava ili održava njegov život.

Međutim, sa druge strane, prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u slučaju pojave epidemije bolesti, može se odrediti i preporučena ili obavezna vanredna imunizacija protiv te zarazne bolesti za sva lica, odnosno za određene kategorije lica, ako se utvrdi opasnost od prenošenja te zarazne bolesti. Obavezna, odnosno preporučena vanredna imunizacija naređuje se aktom ministra, u skladu sa preporukama SZO.”

*Koje su to bolesti koje vas oslobađaju obavezne vakcinacije?

V:S: Po zakonu Republike Srbije nisu određene bolesti koji oslobađaju od vakcinacije iz razloga što u Republici Srbiji nije određena obavezna vanredna imunizacija. Međutim, uopšteno, vakcinacija se ne preporučuje licima koja imaju alergije na komponentu vakcine, akutne zarazne bolesti (veliki kašalj, male boginje…), febrilnost i druge hronične bolesti koje vakcina može pogoršati.

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter i LinkendIn nalogu
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .