Vruće teme

Muzeja žrtava genocida: Džeruzalem post umanjuje broj žrtava Jasenovca

MediaSfera

 

Foto: Aleksandar Jočić

 

 

 

Povodom  nedavnog objavlјivanja revizionističkog i sramotnog teksta novinara Davida Goldmana „Ova sramotna zloupotreba holokausta mora odmah da prestane“ objavljenom u „Džeruzalem postu“ u kome se navodi da je ukupan broj žrtava sistema koncentracionog logora smrti u Jasenovcu, koji je delovao u okvirima Nezavisne Države Hrvatske, svega između 2.500 i 4.500 lica, danas je reagovao i direktor Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić.

U otvorenom pismu Jakovu Kacu, glavnom i odgovornom uredniku ,,Džeruzalem Posta“, Ristić je naglasio da autor nizom netačnih iskaza i poluinformacija obesmišljava čitavih 76 godina kontinuiranih istraživanja, kako stručnjaka i institucija Jugoslavije, kasnije Srbije i Hrvatske, tako i svetskih referentnih institucija poput izraelskog Jad Vašema i Muzeja holokausta (USHMM).

Ista reakcija upućena je i posredstvom Ambasade Republike Srbije u Državi Izrael.

Reakciju Muzeja žrtava genocida na tekst Davida Goldmana objavljujemo u celosti:

Poštovani gospodine Kac,

Ukazujući isklјučivo na najizrazitije neistine iznete u članku objavlјenom u ,,Džeruzalem Postuʼʼ, Muzej žrtava genocida ukazuje na istorijske činjenice, ali istovremeno poziva sve da se sa punom odgovornošću i pijetetom odnose prema žrtvama Drugog svetskog rata.

Sa pravom se može postaviti pitanje kako se moglo dogoditi to da jedan međunarodno relevantan i ugledan dnevni list kakav je ,,Džeruzalem Postʼʼ objavi izrazito revizionistički tekst kojim se suštinski negiraju specifičan karakter i tragične posledice postojanja sistema koncentracionog logora smrti u Jasenovcu?

Muzej žrtava genocida ovom prilikom naglašava i to kako su, pored brojnih drugih, čak i trojica predsednika republike Hrvatske zvanično i javno saopštila kako se u razdoblјu između 1941. i 1945. godine dogodio genocid nad pripadnicima srpskog naroda koji su osmislili i realizovali zvanični organi i celokupan državni sistem Nezavisne Države Hrvatske.

Imajući to u vidu, potpuno je jasno da je jedina sramotna zloupotreba upravo pokušaj autora ovog revizionistički intoniranog teksta da negira ovu odavno potvrđenu i opšteprihvaćenu istorijsku činjenicu.

Da li je, prateći takvu logiku, moguće očekivati da se na stranicama Vašeg lista uskoro nađe i podjednako revizionistički intoniran tekst Davida Irvinga kojim se negira postojanje koncentracionog logora smrti u Aušvicu?

 

Poštovani gospodine Kac,

Muzej žrtava genocida javno i odlučno odbacuje i osuđuje neistinite tvrdnje sadržane u navedenom revizionističkom članku kojima se atakuje na istorijsku istinu i dostojanstveno sećanje na žrtve Drugog svetskog rata, dok od Vas zahteva da objavite ovu reakciju kako bi čitaoci bili upoznati sa onim što se uistinu dogodilo u Jasenovcu – jednom od najvećih i najmonstruznijih stratišta u čitavoj Evropi tokom Drugog svetskog rata.

Muzej žrtava genocida, referentna nacionalna ustanova kulture Republike Srbije koja se bavi istraživanjem i negovanjem sećanja na žrtve genocida počinjenog nad Srbima u Drugom svetskom ratu, žrtve holokausta i druge žrtve nacizma i fašizma, izražava zaprepašćenje i upućuje javni protest uredništvu ovog dnevnog lista koje je, uprkos svojoj godinama pažlјivo stvaranoj reputaciji uglednog i relevantnog dnevnog lista, dozvolilo da se upravo na njegovim stranicama, neposredno uoči dana kada se obeležava tužna 80. godišnjica uspostavlјanja sistema koncentracionog logora smrti u Jasenovcu (Hrvatska) – jednog od najmonstruoznijih stratišta u čitavoj Evropi tokom Drugog svetskog rata koje je funkcionisalo u okvirima marionetske Nezavisne Države Hrvatske – pojavi pseudonaučan i revizionistički tekst iz pera novinara Davida Goldmana.

 

Svojim tekstom pod naslovom ,,Ova sramotna zloupotreba holokausta mora odmah da prestaneʼʼ (,,This disgraceful mocking of the Holocaust needs to stop nawʼʼ), objavlјenom u ,,Džeruzalem Postuʼʼ od 14. avgusta 2021. godine, autor, inače bez stručnih kvalifikacija i potpuno nepoznat u međunarodnoj naučnoj javnosti, uklјučio se u tekuću respravu o pojavi distorzije holokausta kao pojavi na globalnom nivou.

I tu se, gotovo sve pozitivno u ovom članku i završava.

 

Koristeći se nizom netačnih iskaza i poluinformacija, u članku je u svega par rečenica obesmišlјeno čitavih 76 godina kontinuiranih istraživanja, kako stručnjaka i institucija Jugoslavije, kasnije Srbije i Hrvatske, tako i svetskih referentnih institucija poput ,,Jad Vašemaʼʼ i Muzeja Holokausta (USHMM).

Za primer pomenute distorzije uzet je sistem koncentracionog logora smrti u Jasenovcu, osnovan i rukovođen od strane Nezavisne Države Hrvatske, bez uticaja nacističke Nemačke. Jedino što je tačno navedeno odnosi se na geografski položaj Jasenovca i procentualno učešće Jevreja u lјudskim gubicima (15%).

I tu se okončava činjenična i istorijska pouzdanost tvrdnji iznetih u članku.

 

U nizu problematičnih informacija sadržanih u tom revizionističkom osvrtu najpre ukazujemo na iskaz o forenzičkim istraživanjima sprovedenim u Jugoslaviji kojima je, navodno, utvrđeno da je ukupan broj jasenovačkih žrtava između 2.500 i 4.500 što predstavlјa apsolutnu i sramotnu neistinu.

Muzej žrtava genocida, pre svega, ukazuje na to da kod forenzičkih istraživanja ne može doći do rezultata u broju žrtava koji se kreće u ogromnom rasponu ,,od – doʼʼ.

Drugo, nikakve eshumacije nisu obavlјane 1947. i 1948. godine.

Tokom 1946. godine obavlјeno je istraživanje četiri grobnice kod Uskočkih šuma u kojima je pronađeno 967 ostataka (311 muškaraca, 467 žena i 189 dece). Na osnovu sondaže procenjeno je da i u grobnici kod šume Strug ima oko hilјadu ubijenih, ali su stručnjaci zaklјučili da zbog položaja, odnosno isprepletenosti žrtava i stanja u kojima su se tela nalazila nije moguće obaviti potpuno precizno istraživanje.

Dakle, ne postoji nikakvo forenzičko ispitivanje koje je rezultiralo podacima o 2.500 do 4.500 jasenovačkih žrtava, izvršeno tokom 1947. i 1948. godine, kako se to navodi u ovom revizionističkom tekstu.

 

Indikativno je i to da je u tom članku propuštena prilika da se navedu stvarna forenzička istraživanja obavlјena tokom 1964. godine koja je izvršila komisija u sastavu: Alojz Šercelј, Vida Brodar, Anton Pogačnik i Srbolјub Živanović. Ta istraživanja rezultirala su otkrićem posmrtnih ostataka ukupno 284 žrtava, i to u 7 sondi (od kojih je 197 njih bilo u jednoj grobnici).

 

U ovom krajnje revizionistički intoniranom članku pomenuti su i razni utvrđeni i/ili procenjeni brojevi ubijenih u sistemu koncentracionog logora smrti u Jasenovcu, i to: 59.000 (popis žrtava Drugog svetskog rata sproveden 1964. godine), 72.000 i 77.000 koji su u jednom trenutku predstavlјali dostignuti rezultat dopunjavanja broja stradalih, a na osnovu revizije već spomenutog popisa iz 1964. godine, što sprovodi Muzej žrtava genocida.

 

Muzej žrtava genocida koristi ovu priliku da naglasi da se u njegovim bazama nalaze podaci o bezmalo 90.000 identifikovanih žrtava sistema koncentracionog logora smrti u Jasenovcu što u ovom trenutku predstavlјa samo najmanji mogući, ali ne i konačni broj likvidiranih na tom stratištu.

Kako se istraživanja stručnjaka Muzeja žrtava genocida, koja se sprovode po istoj metodologiji kako se to već decenijama čini i u ,,Jad Vašemuʼʼ, nastavlјaju, za očekivati je i da broj identifikovanih jasenovačkih žrtava u narednim godinama bude korigovan u pravcu daleko većeg.

Procenjeni ukupan broj jasenovačkih žrtava daleko je, nažalost, veći od onog koji će istorijska nauka ikada uspeti da identifikuje konkretnim podacima.

 

U istom revizionističkom tekstu spominje se i broj od 99.000 žrtava sistema koncentracionog logora smrti u Jasenovcu što je u jednom periodu bila procena USHMM, ali i u nauci potpuno nepoznata procenu od oko 250.000 stradalih. Konačno, isti tekst sadrži nekakav, navodni, broj od 800.000 ubijenih na svim jasenovačkim stratištima.

 

Muzej žrtava genocida nema saznanja da je ,,Jad Vašemʼʼ tokom poslednje decenije prethodnog veka potraživao od Republike Srbije ,,originalna dokumenta iz Jasenovcaʼʼ pošto istorijskoj nauci nije poznato da postoji neki značajniji korpus građe izuzev one koju je Antun Miletić već objavio u četiri knjige (tri od kojih već krajem osamdesetih godina tog istog veka).

Moguće je i to da se u ovom revizionistički intoniranom članku misli na evakuisanu muzejsku građu iz Spomen-područja ,,Jasenovacʼʼ (Republika Hrvatska) koja se tokom devedesetih godina prethodnog stoleća nalazila u Bosanskoj Dubici (Bosna i Hercegovina). No, to je pitanje na koje odgovor mogu i treba da daju neki drugi, ali ne i Republika Srbija.

Štaviše, Muzej žrtava genocida je 1997. godine predao ,,Jad Vašemuʼʼ spisak sa imenima 52.500 Jevreja stradalih na prostoru Jugoslavije tokom Drugog svetskog rata (od kojih je 10.500 izgubilo živote upravo u Jasenovcu), a koji je uklјučen i u zvanični spisak žrtava holokausta te institucije.

 

Prateći nakaradnu, pseudonaučnu, anticivilizacijsku i sramotnu logiku kojom se u ovom revizionističkom članku negira broj stradalih u Jasenovcu isklјučivo na osnovu toga što ne postoje odgovarajući forenzički podaci (osim za 2.500 do 4.500 žrtava, kako lažno tvrdi autor teksta), mogli bismo da postavimo i pitanje u vezi sa time da li je na isti način moguće negirati i broj od 1.200.000 do 1.500.000 ubijenih u Aušvicu pošto ni za tu tvrdnju nema nikakvih forenzičkih dokaza?

Bilo bi zanimlјivo kada bi autor ovog revizionističkog teksta, negirajući broj stradalih u Jasenovcu,  odgovorio na pitanje u vezi sa time gde je ,,nastaloʼʼ 30.000 Jevreja koji su živeli na području genocidne Nezavisne Države Hrvatske?

Muzej žrtava genocida podseća ga da je, prema raspoloživim podacima, njih oko 7.500 ubijeno u nemačkim koncentracionim logorima.  Da objavi ovu reakciju

Šta se dogodilo sa njih preostalih oko 22.500?

Gde su oni ,,nestaliʼʼ?

 

Muzej žrtava genocida je kroz višegodišnja istraživanja svojih stručnjaka pokazao da je u sistemu koncentracionog logora smrti u Jasenovcu ubijeno između 18.000 i 19.000 Jevreja sa područja Nezavisne Države Hrvatske, kao i da je njihovo učešće u ukupnim  gubicima civila bilo višestruko veće od njihove zastuplјenosti u populaciji (10,23 puta veće).

Stručnjaci Muzeja žrtava genocida u kontinuitetu jasno razdvajaju stradanje u holokaustu od genocida počinjenog nad srpskim narodom na području Nezavisne Države Hrvatske.

U istraživanjima Muzeja žrtava genocida kontinuirano se naglašava i to da je gubitak Jevreja u sistemu ustaškog logora smrti u Jasenovcu, s obzirom na zastuplјenost u populaciji, bio realno 13 puta veći od pretrplјenog gubitka Srba u logoru, čime se pobija apsurdna tvrdnja po kojoj ,,Srbija pokušava da istisne Jevreje iz holokausta i da ih zameni Srbimaʼʼ.

 

Poštovani gospodine Kac,

Ukazujući isklјučivo na najizrazitije neistine iznete u članku objavlјenom u ,,Džeruzalem Postuʼʼ, Muzej žrtava genocida ukazuje na istorijske činjenice, ali istovremeno poziva sve da se sa punom odgovornošću i pijetetom odnose prema žrtvama Drugog svetskog rata.

Sa pravom se može postaviti pitanje kako se moglo dogoditi to da jedan međunarodno relevantan i ugledan dnevni list kakav je ,,Džeruzalem Postʼʼ objavi izrazito revizionistički tekst kojim se suštinski negiraju specifičan karakter i tragične posledice postojanja sistema koncentracionog logora smrti u Jasenovcu?

Muzej žrtava genocida ovom prilikom naglašava i to kako su, pored brojnih drugih, čak i trojica predsednika republike Hrvatske zvanično i javno saopštila kako se u razdoblјu između 1941. i 1945. godine dogodio genocid nad pripadnicima srpskog naroda koji su osmislili i realizovali zvanični organi i celokupan državni sistem Nezavisne Države Hrvatske.

Imajući to u vidu, potpuno je jasno da je jedina sramotna zloupotreba upravo pokušaj autora ovog revizionistički intoniranog teksta da negira ovu odavno potvrđenu i opšteprihvaćenu istorijsku činjenicu.

 

Da li je, prateći takvu logiku, moguće očekivati da se na stranicama Vašeg lista uskoro nađe i podjednako revizionistički intoniran tekst Davida Irvinga kojim se negira postojanje koncentracionog logora smrti u Aušvicu?

 

Poštovani gospodine Kac,

Muzej žrtava genocida javno i odlučno odbacuje i osuđuje neistinite tvrdnje sadržane u navedenom revizionističkom članku kojima se atakuje na istorijsku istinu i dostojanstveno sećanje na žrtve Drugog svetskog rata, dok od Vas zahteva da objavite ovu reakciju kako bi čitaoci bili upoznati sa onim što se uistinu dogodilo u Jasenovcu – jednom od najvećih i najmonstruznijih stratišta u čitavoj Evropi tokom Drugog svetskog rata“, piše Dejan Ristić.

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter i LinkendIn nalogu

 

 

 

 

 

 

 

 

KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Austrijski filmski festival 2024

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .