Istorija

Osam decenija od najmonsturoznijeg zločina u glinskoj crkvi

MediaSfera

 

 

Osam decenija od zločina u Glini, jednog od najmonstruoznijih i po svom karakteru najstrašnijih ustaških zločina nad nedužnim srpskim civilima tokom Drugog svetskog rata, navršava se ovih dana.
Muzej žrtava genocida navodi u saopštenju da je u nizu zločina počinjenih u Glini najpotresniji i najdramatičniji onaj koji se odigrao u srpskoj pravoslavnoj crkvi u tom mestu.

Ovi zločini su upamćeni kao „zločin u glinskoj crkvi“. U oba zločina žrtve su u Glinu dovedene sa Korduna iz opštine (tadašnjeg sreza/kotara) Vrginmost.

Slika pre zločina – Srbi u staroj glinskoj crkvi (Foto Vikipedija)

Oba zločina su bila deo šire akcije ubijanja Srba na Baniji i Kordunu u razdoblјu od 24. jula do 8. avgusta 1941. godine.

Prvi od dva zločina se odigrao u noći između 29. i 30. jula 1941.godine. Najveći deo stradalih koji je poticao sa teritorije tadašnje opštine Topusko, dopremlјen je u Glinu u dva stočna vagona. Broj ubijenih nije tačno poznat i kreće se u rasponu od 300 do 700. Do sada su utvđena imena 203 ubijenih. Najpotpunije svedočanstvo o pokolјu ostavio je preživeli Ljuban Jednak.

Drugom zločinu prethodilo je okuplјanje Srba u Vrginmostu 3. avgusta 1941.godine radi navodnog pokrštavanja, odnosno pokatoličavanja. Nakon otpuštanja žena i dece, u Sokolskom domu je ostalo 1.038 muškaraca. Okuplјeni Srbi su kamionima i autobusima preveženi u Glinu i većina je zatvorena u crkvu Presvete Bogorodice u kojoj je nekoliko dana ranije već bio izvršen prvi zločin.

Manji deo Srba (verovatno njih 181) za koje nije bilo mesta u crkvi odmah je odvežen do  Glinskog Novog sela u čijoj su okolini ubijeni (šikara Latinovo).Drugi zločin u crkvi se odigrao u noći između 4. i 5. avgusta 1941.godine.

Utvrđena su imena svih 1.038 ubijenih u drugom zločinu u glinskoj crkvi.

Crkva u Glini, sagrađena početkom 19. veka, srušena je septembra meseca 1941. godine. Nova crkva je podignuta u periodu od 1958. do 1963. godine kada je osveštana.

Crkva nije podignuta na istom mestu kao prethodna.

Spomen-dom, na mestu porušene crkve, podignut je 1969. godine.

Ispred doma je bila postavlјena figura „Majka sa detetom“ Antuna Augustinčića sa motivima hrvatske narodne nošnje.

Tek je 1986. godine na inicijativu SUBNOR-a Gline u istom prostoru formiran i Spomen-muzej, a Augustinčićeva skulptura je izmeštena.

Inicijativa u vezi sa postavlјanjem spomen-obeležja je prihvaćena tek 1990. godine.

Postavlјena je skulptura „Dveri“ i urađena su dva mozaika u centralnom delu Spomen-doma, sa motivima „pokrsta“ i stradanja, dok su bronzane ploče sa imenima 1570 žrtava postavlјene tek 1995. godine.

Nestankom Republike Srpske Krajine 1995. godine, nestalo je i spomen-obeležje, a Spomen-dom je preimenovan u ,,Hrvatski dom“.

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter i LinkendIn nalogu

 

 
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .