Vruće teme

Cene usluga APR ostaju iste – naknade za nove usluge

MediaSfera

 

 

Vlada Republike Srbije odobrila je predlog o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije kojom su propisane naknade za nove usluge, koje uvodi Agencija za privredne registre (APR).
Iz APR za Biznis.rs kažu da ne poskupljuje nijedna usluga koju je do sada pružala Agencija, već da se izmene odnose na nove usluge od kojih je jedna od najvažijih registracija ovlašćenja za vozilo kupljeno putem lizinga. Na osnovu ove naknade lizing kuće će registrovati ovlašćenje u Agenciji za privredne registre, koja će putem novouspostavljenog veb-servisa elektronski prosleđivati podatke MUP-u, a građanima olakšati proceduru registracije vozila kupljenog putem lizinga.

Dodata je usluga davanja registrovanih podataka u elektronskoj formi prema posebnom zahtevu korisnika i iz Registra zdravstvenih usluga, koji se odnedavno vodi u APR.

Novom Odlukom je ukinuta naknada za isporuku podataka putem mreže Evropskog privrednog registra (EBR), koja se polako gasi, odnosno biće potpuno ugašena 2022. godine.

„Takođe, uvodi se i naknada za isporuku podataka putem portala Regionalnog privrednog registra (BIFIDEKS), preko koga su od kraja maja ove godine omogućene komercijalne usluge isporuke podataka“, objašnjavaju iz APR.

Ostale naknade za usluge APR ostale su iste.

Naknada za registraciju osnivanja privrednog društva, koji se u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre registruje u Registar privrednih subjekata, iznosi 4.900 dinara. Ista cena je i za registraciju osnivanja ogranka stranog privrednog društva.

Prilikom podnošenja registracione prijave za osnivanje privrednog društva uplaćuje se i naknada za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta u iznosu od 1.000 dinara.

Naknada za registraciju ogranka domaćeg privrednog društva iznosi 2.800 dinara po ogranku.

Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada od 2.800 dinara uvećava se za 1.400 dinara po promeni.

Naknada za upis i promenu privredne delatnosti udruženja iznosi 2.800 dinara.

Podaci o adresi za prijem elektronske poste, kontakt telefonima i internet adresi privrednog subjekta registruju se bez naknade.

Naknade za registraciju drugih podataka o privrednom drustvu i brisanje iznose:

 • Za registraciju promene pravne forme 4.900 dinara
 • Za registraciju statusne promene 5.500 dinara po privrednom subjektu koji učestvuje u statusnoj promeni
 • Za rezervaciju naziva 1.000 dinara
 • Za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju 2.800 dinara
 • Za brisanje privrednog subjekta 3.000 dinara
 • Za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta 1.000 dinara
 • Za registraciju i objavljivanje statuta 1.000 dinara

Naknada za registraciju preduzetnika iznosi 1.500 dinara.

Naknada za registraciju promene podataka o preduzetniku iznosi 750 dinara. Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada od 750 dinara uvećava se za 400 dinara po promeni.

Podaci o adresi za prijem elektronske pošte, kontakt telefonima i internet adresi preduzetnika registruju se bez naknade.

Registracija drugih podataka i brisanje:

 • Naknada za registraciju izdvojenog mesta obavljanja delatnosti sa 750 dinara po izdvojenom mestu
 • Naknada za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju iznosi 750 dinara
 • Naknada za brisanje preduzetnika iznosi 1.200 dinara
 • Naknada za rezervaciju naziva iznosi 1.000 dinara

Naknade za izdavanje izvoda i potvrda iz Registra:

 • Za izdavanje prepisa odluka registratora i izvoda o registrovanim podacima o preduzetniku 900 dinara
 • Za izdavanje izvoda o registrovanim podacima o preduzetniku u elektronskoj formi 450 dinara
 • Za izdavanje potvrde da preduzetnik nije registrovan u Registru ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije 500 dinara
 • Za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu 800 dinara po preduzetniku

 
Meni su rekli da vi postojite

Pre nego što je došao Laki

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

21. Beogradski festival igre

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .