Događaji

Sedma Nacionalna konferencija vizantologa

MediaSfera

 

 

Srpski komitet za vizantologiju, u saradnji sa Vizantološkim odborom SANU i Vizantološkim institutom SANU, organizuje tradicionalnu, sedmu po redu, Nacionalnu konferenciju vizantologa, od 22. do 25. juna 2021. godine u Beogradu.
Konferencija će se sastojati iz tri dela, tematskog, opšteg i diskusionog. Središnja tema konferencije je Srpsko-grčko carstvo Nemanjića. Ideja i stvarnost. Opšti deo predviđen je za Vizantološke teme, a Izazovi savremene vizantologije tema su diskusionog foruma.

Naučni odbor konferencije čine dopisni član SANU prof. dr Dragan Vojvodić, dopisni član SANU dr Vujadin Ivanišević, dr Srđan Pirivatrić (predsednik), dr Bojana Krsmanović, prof. dr Smilјa Marjanović Dušanić, dr Predrag Komatina, prof. dr Nebojša Porčić, doc. dr Dejan Dželebdžić, dr Miloš Ivanović, dr Bojana Pavlović Gojković (sekretar) i dr Miloš Cvetković (sekretar).

Program konferencije može se preuzeti ovde.

Vizantološki institut

Vizantološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti osnovao je akademik Georgije Ostrogorski, marta 1948. godine. Institutom su do danas rukovodila trojica direktora: Georgije Ostrogorski (1948–1976), Božidar Ferjančić (1976–1998) i Ljubomir Maksimović (od 1998. godine).

Vizantološki institut SANU, koji se od osnivanja nalazi u nadležnosti Odelјenja istorijskih nauka SANU, nosilac je najvećeg dela aktivnosti vezanih za organizaciju naučne delatnosti u oblasti vizantologije. U saradnji sa članovima SANU, Srpskim (ranije Jugoslovenskim) komitetom za vizantologiju, kao i drugim relevantnim naučnim institucijama, Institut je tokom proteklih sedam decenija, organizovao niz domaćih i međunarodnih naučnih konferencija.

Svake pete godine, počev od 1990, organizuje se nacionalna konferencija vizantologa koja okuplјa istraživače iz zemlјe svih generacija. Bilateralna saradnja Instituta sa sličnim institucijama u inostranstvu (u Grčkoj, Francuskoj, Bugarskoj) rezultirala je i organizacijom nekoliko stručnih simpozijuma i razmenom istraživača.

Institut je u više navrata bio koorganizator međunarodnih naučnih skupova najvišeg ranga te su 1961. godine njegovi saradnici učestvovali u organizaciji 12. Međunarodnog kongresa vizantologa u Ohridu.
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Austrijski filmski festival 2024

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .