Događaji

Okrugli sto Majske izložbe: Predstavljanje monografije o Petru Omčikusu 

 

MediaSfera

 

RK Kluz

Resavska 34

Subota 5. jun 2021. u 13 časova

Predstavljanje monografije o Petru Omčikusu

Autor: Čedomila Marinković, dobitnica Velike nagrade 53. Majske izložbe

 

 

Dvojezična (srpsko-engleska) monografija o slikaru, vajaru, ilustratoru i grafičaru Petru Omčikusu prati njegovu ovogodišnju retrospektivnu izložbu održanu od 15. februara do 30. marta u galerije ARTE u Beogradu, a koja se najvećim delom bazirala na delima iz privatnih kolekcija. Monografija ima 381 stranu i 201 fotografiju.
Autori monografije su dr Čedomila Marinković i Anđela Maletić a izdavač je ARTE galerija.

Iako je delo Petra Omčikusa više puta obrađivano – povodom njegovih retrospektivnih izložbi 1989, 1998. i 2018. godine, tekst ove monografije nam donosi novo čitanje dela ovog umetnika – novi uvid u njegov više od sedam decenija dug opus. Tekst monografije kao polazno osnovište ima dva iskaza umetnika: da se njegov opus odvija u obliku spirale te da čitav život slika istu sliku.

Kako je, prema Jungovom tumačenju, spirala arhetipski simbol koji predstavlјa kosmičku silu, u monografiji se ona koristi kao metodološki model koji pokazuje kako se, u umetničkom opusu Petra Omčikusa, u kretanju i formiranju njegove spirale, povremeno čini da se uvek dolazi do iste (tematske i formalne) tačke. Ta tačka jesamo naizgled ista, ali u stvari predstavlјa iskustvom obogaćenu transformaciju prethodnog likovnog izraza te svojevrsni rast unutar spirale.

U monografiji se stoga, kroz tipološko prikazivanje dominantnih tema, utvrđuju tačke preseka stvaralačke spirale Petra Omčikusa, njeni navoji, kao i idejni i likovno jezički stubovi, tj. vertikale oko kojih se svija delo Petra Omčikusa i njegova bogata i opora poetika toliko jedinstvena da se, i dalјe, žilavo opire svakom pokušaju klasifikacije.
Meni su rekli da vi postojite

Pre nego što je došao Laki

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .