Kulturna politika

Uspostavlјena saradnja Muzeja žrtava genocida i Zavoda za udžbenike

MediaSfera

 

 

Nakon što je prethodne sedmice, potpisivanjem Protokola o saradnji Muzeja žrtava genocida i ,,Filmskih novostiʼʼ,  uspostavlјena institucionalna saradnja dve reprezentativne nacionalne ustanove kulture čije su oblasti rada i delovanja u najvećoj meri komplementarne, danas su Dejan Ristić, v.d. direktora Muzeja žrtava genocida, i dr Milorad Marjanović, v.d. direktora JP ,,Zavod za udžbenikeʼʼ, potpisali Protokol o saradnji koji ima za cilј dalјe unapređenje kvaliteta udžbenika istorije u osnovnim i srednjim školama.
Prepoznajući oblasti obrazovanja, kulture i naučno-istraživačke delatnosti kao temelјe dalјeg sveukupnog razvoja našeg društva, dve nacionalne institucije uspostavile su saradnju koja za cilј ima stvaranje preduslova da se dosadašnji kvalitet sadržaja udžbenika istorije za osnovnu i srednju školu dodatno unapredi.

Muzej žrtava genocida stavio je na raspolaganje Zavodu za udžbenike, autorima udžbenika, stručnim konsultantima i recenzentima, svoje bogate arhivske, bibliotečke i muzejske zbirke, kao i baze podataka koje se odnose na razdoblјa masovnih stradanja pripadnika srpskog naroda u prethodnom veku, kao i na žrtve holokausta, zločina počinjenih nad Romima i pripadnicima drugih naroda.

Muzej žrtava genocida će posebnu pažnju posvetiti davanju doprinosa dodatnom unapređenju kvaliteta vaspitno-obrazovnih programa, kao i sadržaja udžbenika istorije i drugih predmeta od nacionalnog značaja kako bi učenici svoja saznanja u vezi sa masovnim zločinima i genocidom počinjenim nad pripadnicima srpskog naroda u prethodnom stoleću, a pre svega u razdoblјu Prvog i Drugog svetskog rata, obogatili upoznavanjem sa najnovijim rezultatima naučnih istraživanja u oblasti kritičke istoriografije.

Na taj način će učenicima osnovnih i srednjih škola u Republici Srbiji biti dodatno olakšan pristup istorijskim činjenicama i znanjima što bi trebalo da doprinese snaženju kulture sećanja kod mladih, a samim tim i u čitavom našem društvu.

Muzej žrtava genocida će i u narednom periodu intenzivno nastaviti da jača i obogaćuje institucionalnu saradnju sa vodećim, relevantnim i referentnim ustanovama u oblasti kulture, obrazovanja, nauke i umetnosti, posebno u sferi kulture sećanja, u Republici Srbiji, kao i u svetu.

Filmske novosti

Naš nacionalni arhiv dokumentarnog filmskog materijala, predstavlјaju treći po bogatstvu takav fond u čitavoj Evropi.

Poseban segment prebogatih fondova koji su pohranjeni u ,,Filmskim novostimaʼʼ predstavlјa originalan dokumentarni filmski materijal nastao u periodu genocidne Nezavisne Države Hrvatske čijim će korišćenjem od strane stručnjaka Muzeja žrtava genocida biti značajno unapređene naučno-istraživačke aktivnosti, kao i programi u oblasti kulture sećanja i obrazovanja koje samostalno ili u saradnji sa drugim ustanovama u kontinuitetu sprovodi Muzej žrtava genocida.
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .