Kolumne ŠKURIN

Škurin: Ksenija Matović:More gujca than 100 lica

MediaSfera

 

 

Piše: Ksenija Matović

Foto: Ksenija Matović, Pasara arts & crafts, Internet

 

Na horizontu

Obris

jedra

peraja

zapešća

Pred vratima

krovovi

i vongole

Pod stopalom

prisoj

Skurin-Ksenija-Matovic-More-gujca-than-100-lica-1.jpg

Šjor Davor se  zaletio na Karatoč.

Iz-mora.

Opasan mušljama, visoko je diga  obotnicu od 125 grama u – vis.

Sezona je mogla poče’.

Šinjora Seka je oma učinjela prezencu1 na Vojničke banje i skočila na-noge.

Cunami je ostrugo grupu alpinista na Subrinome amfiteatru, totalmente poduško2 potez o Žlijeba do Bjelskih Kruševica,  a dva i po radnika  Sektora javne rasvjete komunitadi, sa – kružnoga zaštraco na-krov kontrolnoga u Gardermoena.
Ka je nakon po-ure izronila na kalmu3, vidjela je kako Šjor Onazis,  u dublu s tetkom od strica, đira4 vapor5 i  kako iz-mozga kantaju6 u tipu Kalogjera – Dimitrovska.

Iz čistoga dišpeta7 šjor Paju, koji je provno, na – glavu od mula, turiro domestiko leskovački program.

Kapitan Mišel je vježbo srednji prst, šjor Obrad Orbison i prst i oćale.

Šjor Travolta, inkoletan8 u jednodjelno Las Vegas bijelo, arivo9  je oko ponoća ko šjor Rokija.

Drito na-šalšu10.

Ka je začešljo kockarske zulufe, sta’ je  tverkovat ispre kubanskoga benda „Los lobos caballeros“ iz Boleča.

Kako je kurona  destregala11 Norveški program Instituta, mogla mu se pridružit samo „ Spondiloza,“ tročlani šalša amaterski žemski asambl 70 +, Fonda PIO iz-Stare faze ustanove.

Znale su sve finte12.

„ Shake, shake, shake your booty“

Manuel Lumumba je kuražio.

– Mećaj, mećaj! Lepo, soćno egzotIIćno leto !!! Lepo vama, lepo nama !!! Mećaj, mećaj!

I tako je oti after  intro u IPA projekat Kamcelarije za među-sobnu saradnju u-opštinu,

„More gujca,than 100 lica“.

Skurin-Ksenija-Matovic-More-gujca-than-100-lica-2.jpg

Briđit Džons, prima đurnalistica komunitadi je  po-godine, honorarno rabotala u kulturnome životu grada.

Za šaku kikirikija.

Ne, to je dobijala o đurnalizma.

Dunkve, u Paviljonu  doktora Nikolasa Tulpa, organizirala  je divertimente13, ma o kanavace14 i škovace15 nije mogla uteć, jer niko u-opštinu nije znao operirat tehnološki zahtijevnim poslovima manuelnoga upravljanja metlom, iznošenja enterijera u eksterijer i obratno, nošenja demižana, dekoracijuna, puvanja u mikrofon i tekućega održavanja visokih i niskih uzvanica.

Dva put mjesečno je pizdekinjala, što joj od 564,99 škovacina16 iz komunitadi niko nije stio dat ruke.

Ovega puta, poentirala je  u pravcu postavke nevidljive žemske ištorije.

Šinjora o škovace iz-opštine  je rekla, da je četvrti put sigurno neće zajebat,  posebno  ka je čula Briđitin diplomatski dar,  koji je došo do izražaja u obećanju da će   jon  oprat sve  ponistre17 i kondut18, a ostavit samo pod.

Ka je  nakon tri ure iznijela rolu Kunte, sjela je na parapet19 bez kinte i gledala kako šjor Behljulj  kosi đardin20.

U ruki je držala kurac, na koji se šinjori  o škovace komunitadi, živo jebalo javit.

– Sestro, nemoj da se sekiraš, što nije došla.

– Hala brate.

– Ja ti  radim ceo dan. Završim u Komunalno, pa idem privatno. Radim spuštene plafone, struju, vodu i izolaciju, ograde i razne stvari od metala, uređivanje vrtova, davanje stručnih savjeta i ideja za uređenje. Evo ti vizit karta.

– Hvala. Baš mi je sve to potrebno kod kuće.

– Jer ti imaš vizitku?

– Nemam.

– Kolko te plaćaju sestro?

– Đafte kurafte minđi.21

– Isto ko mene! Cigani !!!!!

Skurin-Ksenija-Matovic-More-gujca-than-100-lica-3.jpg

Bolje da je intro22 u pojas Gaze nego  u zaljevski kutak za libre.

Šjor Bepo je taman zinio ko cipal na gomno, ka je vidio crvenu tačku na lijevu stranu grudnoga koša.

Oma je skonta. Snajeprska antimaterijalna puška. Zastava M93, oliti Crna stijela.

U mambe bi imo veće šanse.

Iz mraka se čuo glas.

– Bokeljski ili bokeški?

– Bokeški.

– U Prčanju ili u Prčnju?

– U Prčanju.

– Deboto?

– Skoro.

Groma nije čuo.

Skurin-Ksenija-Matovic-More-gujca-than-100-lica-4.jpg

__________________________________________

prezenca1, pojava, prisustvo

poduškati2, držati pod morem

kalma3, mirno more

đirati4, kretati se u krug

vapor5, brod

kantati6, pjevati

dišpet7, inat

inkoletati8, lijepo se odjenuti

arivati9, doći

šalša10, sos

destregati11, upropastiti

finta12, potez, trik

divertiment13, zabava

kanavaca14, krpa

škovaca15, smeće

škovacin16, smetlar

ponistra17, prozor

kondrut18, wc

parapet19, ogradni zidić

đardin20, vrt

đafte kurafte minđi21, j..m im mater u p…

intrati22, ući


Ksenija Matović

Pesnikinja i novinarka. Autorka  popularne kolumne „ Škurin“, koja je na našem  portalu objavljivana tokom 2018. i 2019. godine, u svom nastavku, ponovo sa mnogo humora i satire, ispisuje storije o malom primorskom mestu, oživljavajući “oriđinale”, presvlačeći događaje, izvlačeći najupečatljive karakterne crte sugrađana, smelo otvarajući pitanja mentaliteta, beskompromisno razobličavajući pojave i  nazivajući ih  pravim imenom. Govoreći lokalno, uz upotrebu romanizama i arhaizama, te koristeći jezik kao način oživljavanja zaboravljene komunikacije, ali i ubojite satire, autorka zapravo govori  o svim gradovima i ljudima.

 

 

 

 

 
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .