Pozorište

Tonka Alujević: Monodrama „Jubav u vrime kupusa“

MediaSfera

 

 

Pozorište SLAVIJA

1.jun 2021. u 20h

Monodrama „Jubav u vrime kupusa „

Tonka Alujević, umetnica i novinarka  sa Hvara

 

 

 

 

Pitagorin poučak: 24 riči.

Molitva Oče naš: 66 riči.

Arhimedov poučak: 67 riči.

Deset Božjih zapovidi: 179 riči.

Američka Deklaracija nezavisnosti: 1.300 riči.

Američki Ustav sa svih 27 izmjena i dopuna: 7.818 riči.

Propisi EU o prodaji kupusa: 26.911 riči!

 

A kad van govorin da je „Jubav u vrime kupusa“ najvažnija, onda mi ne virujete. Važnija je i od molitvi i od deset zapovidi i od Arhimeda i cile Amerike…kupus je čudo!!!
„Jubav u vrime kupusa“ je monodrama spletena od niza duhovitih ali i potresnih ljubavnih priča koje, iako su istinite, deluju potpuno nadrealno.

Na ovim nesritnin prostorima borili smo se i gorili za svoja prava na religiju, nacionalnost, političko opredeljenje i seksualnu orijentaciju, za feminizam, životinje i zaštitu prirode dok su Ljubav i naš emotivni život gurani pod tepih, tamo di nikome nisu mogli smetat.

Iako se radi o teatru ovo nije gluma nego pripovedanje o nečemu što nam se svima dogodilo. Ovo je iskreno podsećanje na najbolji dio svih nas. (Tonka Alujević)

”Podupirem Tonkino nastojanje da još jednom pred slušatelje istrese svoju morskim dubinama povlačenu mrežu, zadivi nas sve rjeđom sintezom duha i ljepote, iskrenosti i jeke antičkog ludizma, uvjerljivosti kojoj ne treba nikakvo zanatsko cizeliranje, jer izvornost ne trpi kanone ni discipline, nadasve se opire pomodnosti, trendu.

Autorica je onaj soj dalmatinskoga sanjara, posve osebujna pojava u hrvatskoj kulturi umjetnički oblikovane riječi, zaista je endem non plus ultra – praunuka mediteranskih barda, koji su suvremenike i potomke uvodili u svijet legende i mita, uvjeravajući ih da ne pripadaju prošlosti, nego da se zbivaju i nama sadašnjima, sudionicima u pustolovini trenutaka što ih živimo… “

Stjepo Martinović
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .