Kultura Muzika

Promocija knjige Pesme srpskim svetima u ruskoj crkvenopojačkoj umetnosti Ane Rašković

MediaSfera

 

 

U četvrtak, 27. maja 2021. godine u Velikoj sali Ruskog kulturnog centra Ruski dom, sa početkom u 18 časova održaće se promocija knjige „Pesme srpskim svetima u ruskoj crkvenopojačkoj umetnosti XVI–XIX veka“ Ane Rašković.
Notni zbornik transkripcija pesama iz službi Svetom Simeonu Mirotočivom, Svetitelјima Savi i Arseniju, Svetom kralјu Milutinu i Svetom mučeniku knezu Lazaru sa ruske neumske na savremenu notaciju, predstavlјa prvu antologiju ovakvog tipa na našim prostorima i prvu obimnu studiju na ovu temu u srpskoj nauci.

Kao rezultat seobe najznačajnijih srpskih nacionalnih kultova u Rusiju koji počinje još krajem XIV veka, srpska liturgijska poezija u čast svetih ličnosti ulazi u ruske bogoslužbene knjige, da bi već početkom XVI veka dobila muzički sloj u vidu ruske neumske notacije iznad tekstova. Tokom jedne decenije istraživačkog rada u Rusiji i Vatikanu, autorka knjige je sakupila, klasifikovala, transkribovala i objavila zapise pesama srpskim svetima iz 56 ruskih bogoslužbenih neumskih rukopisa nastalih pretežno u ruskim manastirskim sredinama između XVI i XIX veka.

Ovi dragoceni zapisi predstavlјaju najbrojnije, najpotpunije i najvarnijantnije, a bezmalo i najstarije neumske zapise srpskih himnografskih tekstova u čitavoj Pravoslavnoj Crkvi.

Iako je zamišlјena kao deo šireg projekta posvećenog izučavanju srpskih kultova u Rusiji, knjiga je oformlјena kao samostalni notni zbornik, u kome su sve pesme klasifikovane, transkribovane i predstavlјene u bogoslužbenom poretku u uporednom neumskom i savremenom notnom zapisu. Dopunjene interesantnim fototipskim reprodukcijama i opisima delova ruskih rukopisa u kojima se nalaze ruski prepisi srpske himnografije, ove transkripcije oživlјavaju jedinstvenu sintezu srpske liturgijske poezije i ruske znamene crkvenopojačke umetnosti, koja je rezultat mnogovekovnih bliskih duhovno-kulturnih srpsko-ruskih odnosa.

Na predstavlјanju knjige Pesme srpskim svetima u ruskoj crkvenopojačkoj umetnosti XVI–XIX veka Ane Rašković govoriće Mr Predrag Miodrag, profesor Bogoslovije u penziji i crkveni dirigent, Dr Tamara Adamov Petijević, dirigent, Mr Jovan Stojanović, profesor crkvenog pojanja u Karlovačkoj bogosloviji, kao i autorka knjige. Izlaganja će biti obogaćena prigodnim muzičkim programom u okviru koga će se čuti transkripcije izabranih pesama srpskim svetima, kao i vizuelnom prezentacijom najznačajnijih neumskih prepisa srpskih himnografskih tekstova koji su objavlјeni u ovoj knjizi.

Dr Ana Rašković

Pijanista, profesor klavira, liturgički muzikolog i vokalni izvođač crkvene muzike. Diplomirala je i specijalizirala na Katedri za klavir Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, završila postdiplomske studije klavira i doktorirala muzikologiju na Državnom konzervatorijumu M. I. Glinka u Nižnjem Novgorodu, usavršavala se u oblasti muzikologije-medijevistike na Državnom konzervatorijumu N. A. Rimski-Korsakov u Sankt Peterburgu.

Posle položenih diferencijalnih ispita osnovnih studija, završila je doktorske akademske studije na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, na kome trenutno radi na drugoj doktorskoj tezi. Na ovoj instituciji izabrana je u zvanje naučnog saradnika, a radi kao profesor klavira u OMŠ Vladimir Đorđević u Beogradu. Napisala je preko 50 naučnih radova i tekstova o crkvenom pojanju i učestvovala na preko trideset međunarodnih naučnih konferencija na Balkanu i u Rusiji.
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .