Kolumne ŠKURIN

Ksenija Matović: Ričeti dotura Uda

MediaSfera

 

 

Piše: Ksenija Matović

Foto : Nenad Mandić, FB Dnevna doza prosječnog Dalmatinca i CZIP

 

 

 

Pod kobilicom

ljeskale kolonade

Nije disao

Modrio zeleno

U krošnji masline

zrikavac

Skurin_Ksenija_Matovic_Riceti_dotura_Uda-1.jpg

Pasali2 su izbori.

Za njima su ostale puste strade3, grube riječi, ružni  grafiti,  šporkica i gaće na kant.

Peškarija4, Donji dom pjace, je beštimo5.

– Anatetemate6 ih bilo! Obećali mi asfaltirat do u-banju7, a zalopatali, ma  ni za na-zub, ispre šjor Bepove garaže.

– Ka je njiov.

– A-ti?
– Meni su zborili  sredit gomna, a ostavili škudelu8 ispre tumbina9.

– A dobro, ne može se reć da baš ništa nisu uradili.

– Okle. Senglići su bili par celans.

Gornji dom pjace, vas u pomodore10 i kukumare11 zaleđa Bodruma, španjulete12 made in Vrapča, mudante13 i bušte14 iz pobratimskoga Hđina, je računo na kapitalne.

– Rekli su napravi mostove od Luštice do Prevlake, od Njivica do-Savine, pa na – svetu Neđelju i onda još jedan Risan-Perast-Kotor.

– Biće tu i dva- tri tunela. Zelenika-Zmijice, Potkop – Žanjic- hotel Plaža i Krašići – rt Kobila- Igalo.

– Eee, a  šoldi?

– A la maka15.

– Ma nemoj me jeba…..

Bridžit Džons, prima đurnalistica komunutadi je intrala na-pjacu da kupi petrusina16 i napravi anketu o postizbornim očekivanjima ćinećite.

Susjed Sandro anarkišta je lentravo17.

Šinjora Seka je sublimirala.

– Ako je sudit po broju mediga18, posebno ortopeda na-liste, mi smo vi u komade.

Skurin_Ksenija_Matovic_Riceti_dotura_Uda_2.jpg

Fojiška je volio Cres, kurenat19 i let iznad Kvarnera.

Fojiška nije poznavao kolege Peruna i Jadrana, pale između 30 i 40 paralele koju siječe 80 meridijan trougla Murino-Čakor-Peć.

Na otoku jesu.

Ka su mu pripetali satelicki transmiter, zakantali20 su „ Poleti galebe, poleti“, jer je šinjora Mirta, direktorka Oporavilišta, nosila oćale u tipu Oliver 1975. kojega je nezmjerno volila, pa su joj se stili ušupkat.

I tako je  Fojiška,  na migratornome putu ka Bliskome Istoku i dalekoj Africi, napravio kovit, tri avalans rolne i šes’ i po   lupinga nad Jadranom.

Gušta21 je s kolegama.

Dok se nije dovatio Plava.

– Cres ovdi, Cres ovdi, orao pao, orao pao. Prijam.

– Aljo, Soljana ođe. Šta oće? Over.

– Orao pao, orao pao. Prijam.

– U pićku mater! Over.

– Pratimo Fojišku. Signal se gubi iznad Plava. Prijam.

– Bolji me patka. Over.

– Nije patka šjor. Sup je. Prijam.

– I za MUP me zabolje. Over.

Sa Cresa nisu stili odustat i pošli su lično potražit crnu kutiju.

Ka su  arivali22 na Skadarsko, imali  su što i čut i vidjet.

Fijoška nije skapulo23, ma kutija jes.

Jasno se čulo.

Fijoška : „Ne vidimo kopno. Nismo sigurni u svoju poziciju. Ne znamo gdje smo. Izgleda da smo se izgubili.

CZIP toranj: Kako je to moguće? Vrijeme je veoma lijepo. Krenite prema zapadu.

Fijoška: Ne znam u kojem smjeru je zapad. Sve djeluje pogrešno. Vrlo čudno ali nisam siguran  niti u jedan pravac. Čak ni površina mora nije nije tamo gdje bi trebala biti“24.

Kššššššššššššššššššššššššššššššššššš

Šinjora Mirta je obrisala oćale lencunom25.

Iznad jezera je vidjela svih pet aviona Leta 19.

Četrnaestočlana posada iz 1945.godine,  kartala26 je u brišućem letu iznad 2021.

Pilot : Vidimo kopno. Pozicija. Prijem

CZIP toranj : Na istoku ste. Over

Pilot : Ne znam u kojem smjeru je Zapad. Prijem.

CZIP : Ni mi. Over.

Skurin_Ksenija_Matovic_Riceti_dotura_Uda_3.jpg

_______________________________________________

ričet1, recept

pasati2, proći

strada3, ulica

peškarija4, ribarnica

beštimati5, psovati

anatetemate6, iskrivljeno od anatema na te

banja7, kupatilo

škudela8, velika šolja

tumbin9, propust za vodu ispod ceste

pomidora10, paradajz

kukumar11, krastavac

španjulet12, cigar

mudante13, donje gaće

bušt14, grudnjak

a la maka15, besplatno

petrusin16, peršun

lentravati17, fotografisati

medigo18, ljekar

kurenat19, vodena ili vazdušna struja

kantati20, pjevati

gušt21, užitak

arivati22, doći

skapulati23, spasiti se

24– dijalog između kontrolnog tornja i čuvenog Leta 19, daleke 1945.godine, kada je pet USA vojnih aviona nestalo u Bermudskom trouglu

lencun25, čaršaf

kartati26, mahati rukama

 


Ksenija Matović

Pesnikinja i novinarka. Autorka  popularne kolumne „ Škurin“, koja je na našem  portalu objavljivana tokom 2018. i 2019. godine, u svom nastavku, ponovo sa mnogo humora i satire, ispisuje storije o malom primorskom mestu, oživljavajući “oriđinale”, presvlačeći događaje, izvlačeći najupečatljive karakterne crte sugrađana, smelo otvarajući pitanja mentaliteta, beskompromisno razobličavajući pojave i  nazivajući ih  pravim imenom. Govoreći lokalno, uz upotrebu romanizama i arhaizama, te koristeći jezik kao način oživljavanja zaboravljene komunikacije, ali i ubojite satire, autorka zapravo govori  o svim gradovima i ljudima.
Meni su rekli da vi postojite

Pre nego što je došao Laki

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

21. Beogradski festival igre

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .