Medijske inicijative

Objavljeni rezultati za sedam medijskih konkursa

MediaSfera

 

 

Ministarstvo kulture i informisanja objavilo je na svom sajtu rezultate sedam od deset raspisanih konkursa za sufinansiranje medijskih projekata u 2021. godini.
Objavljeni su rezultati konkursa za projekte proizvodnje medijskih sadržaja za radio, konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji se realizuju putem elektronskih medija čiji izdavači imaju sedište na teritoriji AP Kosovo i Metohija, konkursa za sadržaje koji su namenjeni pripadnicima srpskog naroda u zemljama regiona, konkursa za projekte proizvodnje medijskih sadržaja internet medije, konkursa za projekte proizvodnje medijskih sadržaja za televizije, konkursa za projekte proizvodnje sadržaja za štampane medije i servise novinskih agencija, kao i konkursa za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda.

Na konkurs za projekte proizvodnje medijskih sadržaja za radio, za koji je bilo opredeljeno 32 miliona dinara, pristigla je 171 prijava, od čega 10 nije ispunjavalo uslove konkursa, a jedna prijava je povučena. Od razmatranih 160 predloga, sa 32 miliona biće sufinansirano njih 59.

Na konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji se realizuju putem elektronskih medija čiji izdavači imaju sedište na teritoriji AP Kosovo i Metohija pristiglo je 26 prijava od čega je uslove ispunjavalo 25. Ministarstvo će sa deset miliona dinara, koliko je i bilo opredeljeno za ovaj konkurs, sufinansirati 19 projekata.

Na konkurs za sadržaje koji su namenjeni pripadnicima srpskog naroda u zemljama regiona pristiglo je 64 prijave od čega 4 nisu ispunjavale kriterijume konkursa. Komisija je za sufinasiranje predložila 44 projekata koje će Ministarstvo sufinasnirati sa ukupno 29 miliona dinara.

Trideset miliona dinara opredeljenih za ovogodišnji konkurs za internet medije raspodeljeno je na 81 projekat. Na ovaj konkurs pristiglo je 319 prijava, od čega je uslove konkursa ispunjavalo 315.

Na konkursu Ministarstva kulture za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televizije raspodeljeno je 70 miliona dinara. Od pristigle 241 prijave razmatrano je 217, a za sufinansiranje odobreno 82 projekta.

Na konkurs za projekte proizvodnje sadržaja za štampane medije i servise novinskih agencija za koje je Ministarstvo opredelilo 35 miliona dinara, prijavljeno je 112 predloga projekata, od čega tri prijave nisu ispunile uslove konkursa. Po predlogu komisije, Ministarstvo će sufinansirati 51 projekat.

Za konkurs za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda za opredeljeno je 18 miliona dinara. Od pristigle 72 prijave, komisija je razmatrala 69, od čega je odobreno 28.

Podsetimo, za deset medijskih konkursa raspisanih u januaru Ministarstvo je opredelilo ukupno 310 miliona dinara. Rok za slanje predloga projekata bio je 12. februar, dok je rok za objavljivanje Rešenja o raspodeli za sve raspisane konkurse 90 dana od dana zaključenja konkursa, odnosno do četvrtka, 13. maja.

Osim konkursa za koje je objavilo rešenja, Ministarstvo je raspisalo je i konkurs za projekte koji promovišu i afirmišu teme iz oblasti kulture, za koji je izdvojeno 30 miliona dinara, konkurs za proizvodnju sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom (15 miliona dinara) i konkursu Ministarstva kulture za sadržaje na jezicima nacionalnih manjina (41 milion).

 

Izvor: UNS
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .