Medijske inicijative

UNS pred Svetski dan slobode medija: Novinari prvi na udaru pritisaka vlasti

MediaSfera

 

 

Udruženje novinara Srbije (UNS) saopštilo je povodom 3. maja Svetskog dana slobode medija, da će godinu između ta dva datuma novinari pamtiti po nasilju nad kolegama na demonstracijama, vraćanju sudskog procesa za ubistvo Slavka Ćuruvije na početak, ali i po ohrabrujućoj prvostepenoj presudi za paljenje kuće Milana Jovanovića.
„Uprkos hrabrosti u izveštavanju tokom pandemije i izuzetnom značaju koji su mediji imali u borbi protiv virusa korona, novinari i medijski radnici bili su prvi na udaru pritisaka vlasti i nezadovoljstva građana. Trpeli su brojne fizičke napade, uništavanje opreme, uvrede i pretnje na društvenim mrežama i druge pokušaje diskreditacije“, naveo je UNS.

Kako je ocenjeno, „vlast i vlasnici medija nedozvoljenim pritiscima su pokušavali da slabe nezavisnost medija, a ekonomski pritisak nastaviljen je i daljim sunovratom projektnog sufinansiranja, kroz koji se, suprotno propisima, novac građana ponovo deli konstantnim kršiocima Кodeksa novinara Srbije“.

UNS je zato zatražio da ministarka kulture i informisanja Maja Gojković počne da se bavi medijskim resorom, imenuje državnog sekretara i započne komunikaciju s novinarima, ali kako je istaknuto, i da odustane od opasne ideje da se pojam novinara zakonski definiše.

U saopštenju povodom Svetskog dana slobode medija UNS je zatražio da Vlada Srbije podrži Кomisiju za istraživanje ubistava novinara, kako bi posle dve decenije bila podignuta optužnica za ubistvo Milana Pantića i rasvetljene okolnosti smrti Dade Vujasinović, a suđenje za ubistvo Ćuruvije okončano do kraja ove godine.

UNS zahteva i da Specijalno tužilaštvo za zločine OVК istraži i procesuira ubistva i otmice 17 novinara na Кosovu i Metohiji od 1998. do 2005. godine.

Takođe i da se u izradi propisa predviđenih medijskom strategijom zaštiti autorsko pravo i zaustavi krađa autorskog dela novinara.

UNS zahteva i efikasnu institucionalnu zaštitu novinara od pritisaka i ucena nosilaca javnih funkcija i vlasnika medija, a kolege poziva da se svakom pritisku na nezavisnost odupru i garantuje im pomoć i zaštitu.

Od lokalnih moćnika UNS traži da odustanu od pritisaka, diskriminacije lokalnih medija i strateških tužbi i zahteva za visokim odštetama koje uništavaju manje medije;

Zahtevamo da se javni novac propisno i pravedno raspodeljuje u cilju očuvanja medijskog pluralizma i tačnog i objektivnog informisanja građana, naveo je UNS.
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .