Kulturna baština

Za kulturno dobro izuzetnog značaja proglašeno 720 knjiga

Najstariji-srpski-dokument-u-Hilandaru-Karejski-tipik-iz-1199-sa-svojerucnim-potpisom-Save-Nemanjica.jpg
Karejski tipik iz 1199, s potpisom Svetog Save

MediaSfera

 

Foto: Karejski tipik iz 1199, s potpisom Svetog Save

 

Stara i retka bibliotečka građa koju čini 720 knjiga i rukopisa proglašena je za kulturno dobro od izuzetnog značaja, navodi se u Odluci Vlade Srbije.

Najstariji deo bibliotečke građe zaštićene kao kulturno dobro od izuzetnog značaja je rukopis šest listova Mineja službenog za decembar iz Hilandara ili Kareje koji je datiran na treću deceniju 14. veka, a čuva se u Zavičajnom muzeju Jagodine.

Na spisku je, kako navodi Tanjug, i više knjiga štampanih 1800. godine i jedna za koju se pretpostavlja da je nastala do 1810. godine.

Bibliotečka građa se čuva u Narodnoj biblioteci Srbije, bibliotekama Matice srpske i Grada Beograda, Zavičajnom muzeju Jagodina, Resavskoj biblioteci Svilajnac i Manastiru Kaona.

Odluka objavljena u Službenom glasniku sadrži spisak svih dela, popisano vreme njihovog nastanka i siglu pod kojom se vode.
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .