Ekologija

Danas je Dan zaštite prirode

MediaSfera

 

 

U Srbiji je pod zaštitom 471 područje na 678.257 hektara, ili 7,66 odsto teritorije zemlje, saopšteno je povodom Dana zaštite prirode 11. aprila.
Kako je saopštio Zavod za zaštitu prirode, u 2021. godini za nova prirodna dobra u statusu zaštićenih područja biće urađene studije zaštite za dolinu Velikog Rzava, kanjon Vučjanske reke, Gornjačku klisuru, Sesalačku pećinu, jezero Ćelije i mnoge druge.

Direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije Aleksandar Dragišić u saopštenju je najavio da će završetkom revizije studije zaštite, granice zaštićenog područja Parka prirode Stara planina biti proširene, a biće pokrenuta nova istraživanja u cilju valorizacije za zaštitu na oko 20 područja, među kojima su Zlatar, Jelica i Veliki i Mali Jastrebac.

“Pored očuvanja prirode u okviru zaštićenih područja, mere zaštite prirodnih vrednosti primenjuju se i na 101 području u okviru nacionalne ekološke mreže koja zauzima oko 22 odsto teritorije naše zemlje”, rekao je Dragišić.

Zavod će u 2021. godini pružiti stručnu podršku u pokretanju postupka nominacije za upis Stare planine u evropsku i svetsku mrežu geoparkova, kao drugi geopark u Srbiji, kao i pomoć u utvrđivanju potencijala šireg područja Đavolje varoši i ispunjenju tih kriterijuma.

Takođe, najavljeni su monitorinzi sušenja smrčevih šuma na području Golije i gospine papučice na Suvoj planini, kartiranje staništa i prioritetnih vrsta sa dodataka Direktive o staništima i Direktive o pticama na području Suve planine, Jelašničke klisure i Sićevačke klisure.

Zavod je najavio za ovu godinu i monitoring male čigre u donjem toku Drine i obične čigre na području Velike Morave kod Paraćina i Bagrdana i u donjem toku Drine, monitoring sova u Srbiji uz kontrolu naseljavanja veštačkih duplji, zaštitu lešinara, sokolova i orlova kako bi se sprečilo ubijanje i trovanje jedinki.

Uz to, predviđen je i monitoring divokoze i populacije strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta zveri i papkara u Srbiji, zatim grčke kornjače i šumske kornjače na području Pčinjskog okruga, kao i istraživanje ihtiofaune u slivu Timoka u Parku prirode Stara planina.

Za Dan zaštite prirode u Srbiji proglašen je 11. april, jer je tog dana 1949. godine prvi put status “zaštićenog prirodnog dobra” dodeljen jednom području, a zaštićeni su vodopadi Spomenika prirode “Velika i Mala Ripaljka” u Sokobanji.
Dan zaštite prirode Srbije ustanovljen je Zakonom o zaštiti prirode 2009. godine kako bi se javnosti predstavio značaj očuvanja prirodne baštine.Meni su rekli da vi postojite

Pre nego što je došao Laki

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

21. Beogradski festival igre

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .