Ekologija

Danas je Dan zaštite prirode

MediaSfera

 

 

U Srbiji je pod zaštitom 471 područje na 678.257 hektara, ili 7,66 odsto teritorije zemlje, saopšteno je povodom Dana zaštite prirode 11. aprila.
Kako je saopštio Zavod za zaštitu prirode, u 2021. godini za nova prirodna dobra u statusu zaštićenih područja biće urađene studije zaštite za dolinu Velikog Rzava, kanjon Vučjanske reke, Gornjačku klisuru, Sesalačku pećinu, jezero Ćelije i mnoge druge.

Direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije Aleksandar Dragišić u saopštenju je najavio da će završetkom revizije studije zaštite, granice zaštićenog područja Parka prirode Stara planina biti proširene, a biće pokrenuta nova istraživanja u cilju valorizacije za zaštitu na oko 20 područja, među kojima su Zlatar, Jelica i Veliki i Mali Jastrebac.

“Pored očuvanja prirode u okviru zaštićenih područja, mere zaštite prirodnih vrednosti primenjuju se i na 101 području u okviru nacionalne ekološke mreže koja zauzima oko 22 odsto teritorije naše zemlje”, rekao je Dragišić.

Zavod će u 2021. godini pružiti stručnu podršku u pokretanju postupka nominacije za upis Stare planine u evropsku i svetsku mrežu geoparkova, kao drugi geopark u Srbiji, kao i pomoć u utvrđivanju potencijala šireg područja Đavolje varoši i ispunjenju tih kriterijuma.

Takođe, najavljeni su monitorinzi sušenja smrčevih šuma na području Golije i gospine papučice na Suvoj planini, kartiranje staništa i prioritetnih vrsta sa dodataka Direktive o staništima i Direktive o pticama na području Suve planine, Jelašničke klisure i Sićevačke klisure.

Zavod je najavio za ovu godinu i monitoring male čigre u donjem toku Drine i obične čigre na području Velike Morave kod Paraćina i Bagrdana i u donjem toku Drine, monitoring sova u Srbiji uz kontrolu naseljavanja veštačkih duplji, zaštitu lešinara, sokolova i orlova kako bi se sprečilo ubijanje i trovanje jedinki.

Uz to, predviđen je i monitoring divokoze i populacije strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta zveri i papkara u Srbiji, zatim grčke kornjače i šumske kornjače na području Pčinjskog okruga, kao i istraživanje ihtiofaune u slivu Timoka u Parku prirode Stara planina.

Za Dan zaštite prirode u Srbiji proglašen je 11. april, jer je tog dana 1949. godine prvi put status “zaštićenog prirodnog dobra” dodeljen jednom području, a zaštićeni su vodopadi Spomenika prirode “Velika i Mala Ripaljka” u Sokobanji.
Dan zaštite prirode Srbije ustanovljen je Zakonom o zaštiti prirode 2009. godine kako bi se javnosti predstavio značaj očuvanja prirodne baštine.Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .