Kolumne ŠKURIN

ŠKURIN: Liber, libri, libro, librum, liber, libro…..

MediaSfera

 

 

Piše: Ksenija Matović

Foto: Ksenija Matović, Internet

 

 

Upreo

palamare1

dva goloka3

i atrijum

Gutao

bijele krijeste  valova

Iznad krovova

rasla ostrva

Stegnuo šake

 

 

Pidemija je razorila komunitad4.

23.562,99 na ugovor o (ne)djelu,  je sjedalo doma i češalo pošadu5.

15.647,99 za-stalno, je  sjedalo doma i češalo pošadu.

Kapo nije imo oti luksuz.

Ma ni obje mu pod-lijeve.

Išo je u susret elektorskim glasovima.

Zato je angažiro šjor Inžinjera od-grada, da mu napravi medaljon pokojnoga

pisca-hodoljuba, koji je ćinećitu znao i u kupe i u špade6, što ga nikad i-nije preporučivalo za monument.

A nije  bio ni rođeni, što je u komunitad, ultima.

Ma kapo je isto stio  ubit punat7 i doma i u- goste.

 
 

Šjor Inžinjer se odma (pa)radno angažiro i rabotu predo u- ruke šjor Vajara komunitadi, a oti je rabotu predo šjor Meštru od lencuna8, a oti kogu9.

A sve to da se ne bi izgubila stvaralačka išempijanost10.

Koji su to šoldi11 bili, onogatiboga.

A e za  timski rad.

Kogo je briljiro, jer je radio  pomno  gledajući svaki piksel fotografije pisca-hodoljuba.

Sve dok mu u kužinu12 nije intro, šjor Meštar od lencuna,   koji ga je s vrata nabulo nogom.

– Ma što je ovo???!! U šta si gleda?! U kacu o kupusa??!!!

Meštar od lencuna  je oma piscu- hodoljubu izoštrio crte, da ne bi ispa mekušac.

Presretan učinkom, telefoniro je Šjor Vajaru, koji je, ko i-vazda arivo13 u rate i inkognito.

– Kakve su ovo monade14 ??!! A u što si gledo??!! U bićerin15!!! U fete16 ću te načinjet!!!

Šjor Vajar,  ga je odma dao izbruškinat17. Totalmente.

Lud od sreće,  šjor Inžinjeru je posla selfi s djelom, koje bi postidilo i Mikelanđela.

 

 

Ka je šjor Inžinjeru stiglo oto lentravanje18 na vajber, vrisnuo je ka curica i samoindukovo se u komu.

Nije se više imalo kad reagirat.

Medaljon je zaštracan na-zid ko pjace, a na njega prebačena kanavaca19, zbog  momenta iznenađenja.

Ivent je bio zakazan, shodno pidemiološkim mjerama zabrane okupljanja.

Inkoletano 20  u svečanu monturu21, došlo je 23.562,99 na ugovor o (ne) djelu, što je inače sjedalo doma i češalo pošadu, 15.647,99 za-stalno, što je inače  sjedalo doma i češalo pošadu, nezavisni predstavnici inače istraživačkoga đurnalizma,  kapo inače komunitadi, sa  dvije inače  pod-lijeve i inače visoki ( 197 cm) zvaničnik s tromeđe.

Šjor Tromb(l)onjer je opalio sa Tore i tom prilikom smako ponos oba fokera nju ejdž nacionalne aviokompanije, nabavljena na pušing,  pet golubova, kotule22  seta mažuretki i kanavacu.

Nastupio je muk.

Onda se prolomio gromoglasan  aplauz.

Meraviljozo!!!!

Harvi Kajtel se smiješio reljefno i duborezno.

U tom trenutku, strada23 koja se penjala od pjace, gdje su Kajtela pritegli, ka Glavnoj autobuskoj stanici, zamiritala je na Sanset Bulevar.

 

 

Iz Pokrovne ustanove kulture arivala je bušta24.

Za ivent otvaranja Kuće našega nobelovca, 26.marta, koji je odgođen za 31.mart, kada i jes i nije otvorena Kuća, a poslije i za 9.april ka je Kuća, kućo moja, svečano otvorena i četvrti put u četiri godine.

„ Vašim prisustvom ovaj događaj bi bio počastvovan.

Pritom je Kuća jedina kuća Nobelovca koju je pisac izgradio za svoga života i to baš u našu komunutad za svoju suprugu.

Nakon okončanja projekta bana. na. tur. d kur, koji ima za cilj, očuvanje unapređenje, i promociju prirodnog i kulturnog  nasljeđa priobalnih područja kroz razvoj prekograničnog modela saradnje i mreže ekomuzeja primjenom pametnog i održivog turističkog željeli biH da organizujemo niz ivenata…….“

Onda je stigo i-drugi.

„ Pokrovna ustanova kulture je  organizovala do sada dva od tri planirana humanitarna koncerta u okviru 52. Praznika mimoze, sa ciljem kupovine tablet i laptop uređaja za učenike novskih škola, sa posebnim akcentom na neophodnost njihovog korišćenja u okvirima praćenja online nastave……“

Ojmeeee…

Ka je ovi naš Hemingvej dobio prvi mirakul25, a u-štampu vidio drugi…..

Bolje je ništa ne zborit.

Uzeo je „ dvocjevku sačmaricu koju je toliko često koristio da je mogla biti prijatelj“, sio

u-barku…..i odveslo, koliko ga je mala snaga držala.

Otprilike, jedno pe-šest  metara od ultima racio  kolektorske pumpe za preradu gomna na lopatu i  malo glumio starca.  Poslije, malo i more.

Tamo je pizdekinjo.

I beštimo26.

Onda je stisnuo obarač.

Šjor Davor je ko Karatoča propluto leđno… sa dvije obotnice na-šake.

Deboto27

 __________________________________

 

1 Liber, libri, libro, librum, liber, libro, druga deklinacija  latinske imenice knjiga

2 palamar, jako uže, kojim se brodovi vežu za obalu

3 golok, vrsta morske ribe

4 komunitad, opština

5 pošada, komplet pribora za jelo, u prenesenom značenju polni organ

6 kupe i špade, boja u kartaroškoj igri trešet, u prenesenom značenju može značiti i nerazumijevanje dvoje ljudi „ Ti u kupe, ja u špade“, a može označavati lukovog i mudrog čovjeka „ Aš kupa“.

7 punat, poen

8 lencun, čaršav

9 kogo, brodski kuvar

10 išempijan, izluđen

11 šoldi, novac

12 kužina, kuhinja

13 arivati, doći

14 monada, pizdarija, glupost, budalaština

15 bićerin, rakijska čaša

16 feta, komad, parče

17 bruškinati, ribati  četkom

18 lentravati, fotografisati

19 kanavaca, kuhinjska krpa

20 inkoletan, lijepo odjeven

21 montura, odijelo, uniform, jednoobrazno odijelo posluge

22 kotula, suknja

23 strada, ulica

24 bušta, koverta

25 mirakul, čudo

26 beštimati, psovati

27 zamalo, skoro


Ksenija Matović

Pesnikinja i novinarka. Autorka  popularne kolumne „ Škurin“, koja je na našem  portalu objavljivana tokom 2018. i 2019. godine, u svom nastavku, ponovo sa mnogo humora i satire, ispisuje storije o malom primorskom mestu, oživljavajući “oriđinale”, presvlačeći događaje, izvlačeći najupečatljive karakterne crte sugrađana, smelo otvarajući pitanja mentaliteta, beskompromisno razobličavajući pojave i  nazivajući ih  pravim imenom. Govoreći lokalno, uz upotrebu romanizama i arhaizama, te koristeći jezik kao način oživljavanja zaboravljene komunikacije, ali i ubojite satire, autorka zapravo govori  o svim gradovima i ljudima.
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Austrijski filmski festival 2024

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .