Kolumne ŠKURIN

Škurin: Tvoj portun, moja butiga

MediaSfera

 

 

Piše: Ksenija Matović

Foto : Željko Starčević

 

 

Vezao

pašnjak3

Svinut

tihovao

Još slan

Mirisao

na mirtu
U asfaltnu bazu komunitadi4 se nije moglo intrat5 od guzica.

Svak je stio zaštracat6.

Solo.

„Moj grad moj, moj portun“!

„Moj portun je moja nacija“!

„Za budućnost  moga portuna“!

„Ne damo moj  portun“!

„Evropski tim za moj portun“!

„Pokret moga portuna“!

Revali su iz-mozga.

Ova galama je totalmente išempjala7 šjor Bepa, koji  samo što je ubio oko8, moro s kauča u – dnevnu skočit salto mortale, u tipu Grega Luganisa9 i ugazit u friško, jer je tek bila prva ruka.

– Ma što je ovo, onoga ti Boga?!

Poteštat10 za kapitalni menađment, frigane11 ulignje i buže12  je turiro makinu13 kraj te vea.

Sav u-golu vodu.

– Šjor, vaš portun je naš portun. Ovo vi je za vaše dobro.

– Moje dobro!? Vi batikula14! Sa ću te nogom nabulat !!!

– Ma nemojte tako šjor Bepo. Eo i semafor Van instaliraju iz Agemcije za razvoj i zaštitu  kukumara15.

– Semafor?!

– E.

Nona je stila unijet biru za meštre.

– Ne!!!! dreknili su unisono šjor Bepo, poteštat i tri i po radnika ote Agemcije.

– Što vi je ?! Ma  po bota16 je. Mora se objedovat.

– Đava ti prešu17 ponio !! Oli ne vidiš da je crveno za pješake !!!!!

 

Skurini-Ksenija-Matovic-Tvoj-portun-moja-butiga-1.jpg

 

Kapo komunitadi je najviše volio jedan osobiti libar18  Marka Porcija Katona Starijega19.

Jes da ga je maznuo o bivšega kapa, ka mu je bio savjetnik, ma ga je aboliralo to, što ga je i ovi ćornuo od onega prije njega, ka mu je bio desna ruka, a oti isti od onega prije, kojemu  je bio lijeva ruka, a oti od  primusa, ka je mu je  bio sextus. I tako. Bio je to stari libar. Vrlo čitan.

Naročito  sentenca, podvučena žutim.

–  Ceterum censeo Carthaginem esse delendam, oliti Što se ostaloga tiče, smatram da Kartaginu treba razoriti.

Koja je to đirada bila P.N.E, N.E, a osobito Nju ejdž A.D. ….

Selo Mojdež na pjenu od-mora, zaseok Crnica – nije mnogo prešo, kolovoz Ratiševina-Mojdež na cenat od prvoga vala, lokalni put od magistralnoga značaja  Meljine-Petijevići – ostrvo Lastavica, numerisano  kamenje mosta vladike Savatija na oživalnu  Blatnu plažu, mulo – kalada20 podmorske arheologije, eklektički kubizam u arhitektonskome izričaju, parking prirode Orjen, prvomajske vatre deponije Tisove grede, kolektorske tihe vale….

Libar je čovjekov najbolji prijatelj.

Posebno kada se  mazne o bivšega kapa, ka mu je oti lupež bio savjetnik, pa ga  je aboliralo to, što ga je i ovi ćornuo od onega prije njega, kojemu  je bio desna ruka, a oti isti od onega prije, ka mu  je bio lijeva ruka, a oti od onega  primusa, ka mu je bio sextus.

 

Skurini-Ksenija-Matovic-Tvoj-portun-moja-butiga-2.jpg

 

Ćinećita je pizdila.

Kurona je zapatala21 svaku butigu.

Ma su  i meštri od butiga  spremili kontru.

Pošli su drito ko kapa komunitadi.

– Oćemo  rabotat! Dovedeni smo na-rub !!

– Šinjore moje ….. Deštežo22, što je do nas, mi smo učinjeli. I mi smo van sjebani totalmente.

Nema, prazni takulin23.

– Ma jebe se nas za vaše takuline, oćemo naše, s mukon zarađene šolde24!!

– Mora bit da van je teško palo, godinama držat neprijavljene radnike, na minimalnoj plaći?

– Jeste! Trebalo je znat sjebat inspekciju rada.

– Sigurno van je još teže  palo što su radili bez slobodnoga dana, godišnjega odmora, plaćenih prekovremenih i rada noću ?

– Kako nije moj šjor?  Valjalo je poresku preveslat!

– Kako van je tek bilo, ka ste stavljali  erkondišne unkraj portuna butiga, u zaštićenome Zapadnome podgrađu ćinećite?

– Eeee, tu Vi je trebalo nanjeskat25 inspekciju za zaštitu kulturnih dobara.

– Mogu mislit kako van je  tek  bilo sa maržom?

– Ma nemojte nam ništa zborit, valjalo je  u špag26 stavit i tržišnome.

– Nema svaka bituga ni kondut27. Velika je to nužda.

– E, tu smo van morali  sanitarnu  baš  dugo šufigat28. Što reć? Tvrd uliganj.

– Ko će vas bolje  razmjet, ako ne mi…

-Cijele  prošle godine nas nisu stili subvencionirat!! Na svu ovu muku!! Samo ste vi stili pripomoć.

Fala vi, ma ćemo naše subvencije morat potražit na stradu29.

– Ma, bivša Vlada vi je marnula šolde. Dunkve30, što tad niste pošli na stradu po subvencije ?

– To Vi je zato što smo apolitični.

– A tako…Šinjore, skužajte31 onda, „Reka san, u moju butigu se more govori samo o balunu32

 

________________________________________________________________

1 portun, kućni ulaz

2 butiga, dućan, trgovina

3 pašnjak, mornarski čvor

4 komunitad, opština

5 intrati, ući

6 zaštacati, naprskati, poprskati, naliti nešto

7 išempjan, izluđen, smeten

8 ubiti oko, izraz za zaspati na kratko

9 Greg Luganis, najbolji skakač u vodu ikada

10 poteštat, načelnik

11 frigati, pržiti

12 buža, rupa

13 makina, mašina, stroj

14 batikulo, sebičan čovjek, guzičar

15 kukumar, krastavac

16 po bota, 12.30 časova

17 preša, užurbanost

18 libar, knjiga

19 Marko Porcije Katon Stariji, rimski državnik

20 kalada, jedno bacanje mreže ili parangala u more

21 zapatati, zatvoriti

22 deštežo, polako

23 takulin, novčanik

24 šoldi, novac

25 njeska, vrsta mamca

26 špag, džep

27 kondut, toalet, wc

28 šufigati, propržiti

29 strada, ulica

30 dunkve, dakle

31 skužati, izviniti se

32 balun, fudbal, nogomet

 


 

Ksenija Matović

Pesnikinja i novinarka. Dopisnik je dnevnog lista Dan iz Herceg Novog i kolumnista beogradskog portala MediaSfera.Bila plivačica PVK Jadran i reprezentativka Crne Gore u doba SFRJ i osvajač brojnih domaćih i međunarodnih odličja, višestruka šampionka na 100 i 200 m u plivanju prsnim stilom.Živi u Herceg Novom. Zbirke pesama: Preludij, IK Slavija, Novi Sad, 1991;  Orfeonautika, Hercegnovsko Pozorište, Herceg Novi, 2013; Obol, IP Oerfeus, Novi Sad, 2016.godine; Poetski zapis Ostrvo (pjesme Krita – κρητικα τραγουδια), Portal MediaSfera, Beograd, 2019. Majka je osamnaestogodišnjeg Borisa Basare.

 

 
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .