Ekologija

Danas se obeležava Svetski dan vrabaca

MediaSfera

 

Foto: Aleksandar Jočić

 

Osim što zvanično ostavljamo zimu iza sebe i ulazimo u proleće, na današnji dan ceo svet se osvrće na još jedan fenomen – značajan pad brojnosti vrabaca u svetu. Do ove pojave dolazi zbog smanjenja njihovog prirodnog staništa i sve većih površina prekrivenih betonom. Vrapci danas zavise od nas i naših odluka.
U Srbiji živi tri vrste vrabaca – pokućar (Passer domesticus), poljski (Passer montanus) i španski vrabac (Passer hispaniolensis). Nijedna od ove tri vrste nije zvanično ugrožena, međutim pad brojnosti je primetan u poslednjih nekoliko decenija. Ovo je jedan od primera gde zapravo možemo na vreme da se pozabavimo problemom a ne da čekamo 5 minuta pred katastrofu i kukamo kako će vrapci uskoro nestati.

Vrabac živi uz čoveka još od kamenog doba. Iako se nastanjuje i van čovekovih naseobina, vrapci iz gradova i sa sela su često zavisni od čoveka. Gnezde se u kućnim strehama i šupljinama kuća, kao i u grmlju i na stablima. Hrane se semenkama, leptirima, paucima i drugim sitnim insektima, cvetnim nektarom, voćem, ostacima ljudske hrane… Veoma su korisni u borbi sa gusenicama i drugim insektima štetnim za poljoprivredu, pa su na selu rado viđeni susedi. Dužine do 15 centimetra, i težine oko 30 grama, ove ptičice u proseku žive svega 1,5 do 2 godine, mada u zatočeništvu mogu da prežive i duže od decenije.

Oni su se svakako prilagodili našim izmenama ekosistema, pa se tako gneze u kućnim strehama i šupljinama, kao i u žbunovima i stablima. Hrane se uglavnom semenkama i sitnim insektima, kao i voćem i ostacima ljudske hrane. Njihova prisutnost je veoma bitna, a od nje svakako i čovek profitira – hraneći se gusenicama i drugim „štetnim“ insektima pomažu nam da održavamo stabilnost u poljoprivredi.

Vrapci su simbol Beograda i jedna od najbrojnijih ptica u Srbiji, ali iz godine u godinu polako nestaju iz urbanih sredina. Sve teža mogućnost da dođu do hrane, gubitak mesta za gnežđenje, pa čak i nedostatak suve trave od koje vrapci svijaju gnezda samo su neki od problema sa kojima se suočavaju.

Kako je vrabac postao simbol Beograda

U leto 1456. godine pod vođstvom sultana Mehmeda II turska vojska počela je da nadire kroz Ugarsku i sa Dunava prilazi Beogradu unoseći jezu među stanovnike. Nakon žestokog juriša na grad, hrišćanska vojska koju je predvodio Sibinjanin Janko, neočekivano je 21. jula uspela da odbije napad, a o uspehu i herojstvu se dugo priča širom Evrope. Poraženi sultan već sutradan povlači svoju vojsku, a na bojnom polju ostaje mnogo mrtvih. Među ljudskim telima leži, legenda kaže, jedan vrabac pogođen sa tri strele. Vrabac, koji je možda spasio tri života, tako je postao simbol Beograda.
Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .