Događaji

Tribina: LAŽ ISTINE I ISTINA LAŽI

MediaSfera

 

 

Četvrtak, 11. mart 2021. u 19:00DOB//Amerikana

Ciklus tribina: “Razgovarajmo o…”
Predavanja i tribine o subjektu i društvu u eri novih simptoma i globalnih kriza

Organizacija: Lakan Balkan – Srbija, Institut za studije kulture i hrišćanstva, Dom omladine Beograda

Govori: prof. dr Davor Džalto. Moderatorka: dr Nina Krajnik.

 
Jedan od široko prihvaćenih naziva za vreme u kome živimo je vreme „postistine“. Šta je moć, a šta moć (ne)znanja u doba relativiziranja i cinizma prema istini? Kako se nositi sa besmislom i laži, glasinama i unižavanjem dostojanstva čoveka, medijskim kampanjama? Da li „post-istina“ implicira i „post-laž“? Koje su posledice „postistinitog stanja“ po javnu sferu? Da li je moguće osloboditi se sasvim koncepta „istine“ (kao metafizičke kategorije) i šta time dobijamo a šta gubimo? Na koji način koncepti „istine“ i „laži“ mogu biti opresivni, a kada mogu biti oslobađajući? Tribina će ponuditi neke od mogućih odgovora na ova pitanja.

 

Prof. dr  Davor Džalto je redovni profesor na odseku za istočno hrićanstvo Univerzitetskog koledža u Stokholmu i predsednik Instituta za studije kulture i hrišćanstva. Njegov predavački, naučno-istraživački i društveno angažovani rad vezan je za oblasti teologije, studija kulture, istorije i teorije umetnosti, kao i društvenopolitičke filozofije. Autor je i priređivač više knjiga, među kojima su i Anarchy and the Kingdom of God: From Eschatology to Orthodox Political Theology and Back, Umetnost kao tautologija kao i Yugoslavia: Peace, War, and Dissolution.

 

 

 

Dr Nina Krajnik je psihoanalitičarka, predavačica i pionirka lakanovske psihoanalize na prostoru Zapadnog Balkana. Doktorirala je filozofiju. Osnivačica je međunarodnog pokreta Lakan Balkan i predsednica Slovenačkog društva za lakanovsku psihoanalizu. Studirala je na Univerzitetu Pariz VIII. Članica je Svetskog psihoanalitičkog saveza. Radila je u Australiji, Novom Zelandu i regionu Južnog Pacifika. Kliničku praksu obavlja u Beogradu.

 

 

******************************

Novi ciklus tribina “RAZGOVARAJMO O…” ima za cilj da u diskusiji sa predavačima, moderatorima i publikom probudi kritičko mišljenje o društvenim, kulturnim i filozofskim temama od značaja za vreme u kome živimo, mestu pojedinca i zajednice u globalnom svetu brzih promena.

Teme tribina će se kretati u okviru tri glavne celine:
(1) društveno-politička pitanja: uzroci političkih konflikta, prisutnost tabua danas, strast ka neznanju
(2) pitanja ljubavi: ljubomora, prevara i pohvala oproštaju u ljubavnom životu
(3) pitanja destrukcije i kreacije novog: moć reči i istine.

Uzimajući u obzir klasične i savremene autore, tribine će otvoriti prostor za diskusiju o ljudskim strastima, znanju, istini, slobodi, odnosu sa drugim i samim sobom.

***************

Dom omladine Beograda sprovodi sve mere propisane od strane nadležnih organa, u cilju suzbijanja cirkulacije koronavirusa. Nošenje zaštitne maske je obavezno na programima DOB, u prostoru postoje dezo-barijere i sredstva za dezinfekciju ruku, vodi se računa o fizičkoj distanci i maksimalnom broju posetilaca u skladu sa propisima. Molimo publiku da bude odgovorna prema sebi i drugima, te da se pridržava propisanih mera.
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .