Preporučujemo

Popis žrtava odbrambeno-otadžbinskog rata

MediaSfera

 

 

 

Krajem 2019. godine iz štampe je izašlo izdanje jednog od najznačajnijih projekata Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske, pod nazivom Popus žrtava Odbrambeno-otadžbinskog rata  od 1991-1995. godine. Žrtve Odbrambeno-otadžbinskog rata predstavlјaju prvi institucionalni projekat ovakve vrste, koji obuhvata podatke o 35.042 smrtno stradalih.  
S obzirom na to da zbog epidemiološke situacije ovo izdanje nije predstavlјeno javnosti na način na koji je to planirano, svi koji žele, mogu da se upoznaju s njegovim sadržajem u  elektronskom izdanju Popisa.

Ovaj popus žrtava Odbrambeno-otadžbinskog rata od 1991-1995. godine, značajan je i zbog toga što je reč o jedinom institucionalnom istraživanju ovakve vrste, kada su u pitanju žrtve ratova devedesetih godina prošlog veka na prostoru bivše SFRJ.

Treba podsetiti da je i ranije bilo pokušaja da se ovako nešto uradi, da su nevladine organizacije, kao i pojedinci, realizovali slične projekte, ali da niko od njih nije imao pristup obimnijoj dokumentaciji od Centra. Naime, u arhivi Centra postoji više od četiri miliona stranica dokumentacije, koja je sređena po hronološkom i teritorijalnom principu, i koja je analitički obrađena za potrebe Popusa.

Pored vlastite dokumentacije, Centar je uložio maksimalne napore kako bi pribavio i drugu, relevantnu dokumentaciju. Pre svega, od institucija Republike Srpske, kao i od udruženja koja okuplјaju žrtve i porodice žrtava ratova devedesetih godina.

Žrtve, u smislu Popusa, predstavlјaju civilna lica srpske nacionalnosti, koja su smrtno stradala na području bivše SFRJ u periodu od 1991-1995. godine, a njihovo stradanje je direktno vezano za rat i ratna dešavanja. Osim civila, žrtvama se smatraju i pripadnici: Vojske Republike Srpske, Vojske Republike Srpske Krajine, Jugoslovenske narodne armije, teritorijalne odbrane srpskih opština i gradova, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Krajine, kao i dobrovolјačkih odreda koji su bili u sastavu nekih od navedenih formacija.

Sastavni dio Popusa čine i žrtve iz Republike Srpske Krajine, odnosno sa teritorije Hrvatske, a čije stradanje je nesumnjivo vezano za rat i ratna dešavanja u periodu od 1991-1995. godine, jer je reč o jednom etničkom korpusu koji je delio zajedničku sudbinu tokom rata.

U pratećoj analizi popisa, urađena je detalјna predmetna i hronološka analiza strukture žrtava koja će olakšati dalјa istraživanja, s obzirom na to da se on može posmatrati sa pravnog, političkog, demografskog, sociološkog, ekonomskog, kao i sa humanitarnog aspekta.

Napominjemo da su izneseni podaci podložni reviziji, kao i dopuni!
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .