Vruće teme

Prostor pored Prirodnjačkog muzeja na Vračaru priprema se za novogradnju

MediaSfera

 

 

Građevinska parcela na beogradskoj opštini Vračar, oivičena ulicama Krunska, Kneginje zorke, Njegoševom i Smiljanićevom, na kojoj se nalazi i objekat Prirodnjačkog muzeja, prema poslednjim urbanističkim planovima trebalo bi da dobije dodatne sadržaje za stanovanje i poslovanje, piše portal eKapija.
Shodno Elaboratu za rani javni uvid plana detaljne regulacije za ovo područje površine oko 1,806 ha na Vračaru, koji je oglasio Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, tu bi mogli da niknu novi poslovni i stambeni kvadrati na površini od 8.350 m2, pa bi za stanovanje biti namenjeno ukupno 17,000 m2, a za poslovanje 2.500 m2. Postojeći broj stanovnika bi sa 180, bio povećan za još 240.

Kako je navedeno u planskoj dokumentaciji koju je izradio Bureau Cube partners iz Beograda, povod za izradu PDR-a je inicijativa firme Projekat 713 doo iz Beograda za izgradnju novih sadržaja na rečenom prostoru.

U planu se ističe da blok između pomenutih ulica zauzima izrazito povoljan položaj i izuzetno je povezan sa ostalim delovima grada. U bloku se osim Prirodnjačkog muzeja, koji je takođe obuhvaćen Planom, od javnih ustanova nalazi još i predškolska ustanova „Nada Purić“.

Kada je reč o Prirodnjačkom muzeju, kao prvoj celini planskog rešenja, navedeno je da se njegovi objekti mogu nadograditi, ili pak zameniti novim objektom.

Slede tri celine namenjene stanovanju i poslovanju, od kojih je prva, uz Njegoševu ulicu, predviđena za izgradnju mešovitog gradskog centra (kombinacija stanovanja sa komercijalnim sadržajima), na planiranoj površini od 1.130,26 m2. U toj celini predviđene su i najviše zgrade, sa maksimalnom visinom venca objekata od 28 metara.
Selde celina porodičnog stanovanja, u središnjem delu bloka, ka ulicama Kneginje zorke i Smiljanićevoj, koja bi zauzela najviše prostora prema planskom rešenju – 6.580,44 m2 i koja bi se odlikovala najnižim zgradama – do 9 metara, i najzad celina višeporodičnog stanovanja uz Krunsku ulicu, sa objektima visine do 24 metra, na površini od 2.019,64 m2 .

U planu se dodaje i da je na nivou PDR-a potrebno 450 telefonskih priključaka, izgradnja GPON tehnologije koja podrazumeva polaganje privodnog optičkog kabla i izgradnju optičke instalacije do svakog stana i lokala, zatim, gasni priključak, priključenje objekta na toplifikacionu mrežu itd.

Planski dokument se nalazi na ranom javnom uvidu do 8. oktobra 2020.

Izvor: eKapija
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Austrijski filmski festival 2024

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .