Kulturna baština

Međunarodni naučni skup: Kralј Milutin i doba Paleologa

MediaSfera

 

 

  1. – 26. oktobar 2021, Skoplјe

 

 

Povodom 700 godina od upokojenja Svetog srpskog kralјa Stefana Uroša II Milutina (1282 ˗ 1321), Univerzitet u Kragujevcu u okviru projekta EuroWeb COST Action (19131), Institut za liturgiku i crkvenu umetnost Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Koč Univerzitet u Istanbulu, Institut za strategijska istraživanja Republike Srbije, Srpski kulturno-informativni centar SPONA iz Skoplјa, uz blagoslov Svetog Arhijerejskog Sinoda Srpske Pravoslavne Crkve, organizuju međunarodni interdisciplinarni naučni skup ,,Kralј Milutin i doba Paleologa: Istorija, književnost, kulturno nasleđe“, od 24. do 26. oktobra u Skoplјu.
Početkom XIV veka na jugu srpske srednjovekovne države razvila se obimna delatnost na polјu graditelјstva, monumentalnog slikarstva, književnosti. Na području srpske države okuplјaju se značajni majstori, najbolјi u svome vremenu, koji po svim prilikama dolaze iz vodećih umetničkih centara. Uporedo sa vojnim intervencijama, kralј Milutin i njegovo okruženje vezuju se za umetničku, kulturnu i duhovnu snagu romejskog Carstva dinastije Paleologa. Epoha kralјa Milutina, obimom umetničkih dometa, koji su danas vidlјivi u srazmerno manjem broju sačuvanih spomenika, predstavlјa vrhunac stvaranja u srpskom i romejskom kulturnom kontekstu.

Otuda, naučni skup ,,Kralј Milutin i doba Paleologa: Istorija, književnost, kulturno nasleđe“ ima za cilј temelјitije ispitivanje epohe kralјa Milutina, odnosa ktitora prema zemalјskom, nebeskom, materijalnom i duhovnom, iskazan zadužbinarskim delima, religioznim smislom, duhovnom pozadinom, kao i društveno-političkim uslovima.

Karakter epohe posebno je prepoznatlјiv u predstavama u kojima se kroz reč i sliku manifestuju slojevi srpske društvene hijerarhije u srednjem veku. Tematski krug otuda je najneposrednije vezan za istoriju, arhitekturu, slikarstvo, knjižne iluminacije, odevanje i identitet između Carigrada, Istoka i Zapada, bogoslužbeni tekstil, pitanje vladarskog groba, svetosti i ikonografije, arhivistiku, književno nasleđe, crkveno pojanje, umetnički vez, bogoslovski kontekst krajem XIII i u prvim decenijama XIV veka, kao i za percepciju kulta kralјa Milutina u vreme turske vlasti sve do savremenog doba.

Na skupu očekujemo učešće istoričara, istoričara umetnosti i arhitekture, istoričara i teoretičara književnosti, teologa, kao i ostalih naučno opredelјenih istoriografa koji bi afirmisali nove perspektive sagledavanja odnosa kralјa Milutina sa dinastijom Paleologa.

Rok za prijavlјivanje tema sa sažetkom od 300 do 500 reči je 6. maj 2021. na adresu kingmilutinconference@gmail.com.

Izlaganja su ograničena na 20 minuta. Zvanični jezici naučnog skupa su srpski i engleski. Knjiga sažetaka biće objavlјena pre naučnog skupa, a tematski zbornik posle skupa. Stručne radove napisane u skladu sa Uputstvima za priređivanje radova, neophodno je poslati najkasnije 31. januara 2022.

#kingmilutinconference2021

#EuroWeb #COST
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .