Zdravlje

Novi koncept za optimalan tretman raka dojke

MediaSfera

 

Foto: © MedUni Wien

 

Internacionalna i interdisciplinarna grupa naučnika je razvila medicinski koncept za tretman raka dojke čiji je cilj da pacijentkinje prati od trenutka postavljanja dijagnoze, preko hemioterapije, do operacije i time spreči nepotrebnu amputaciju dojki. Projekat je objavljen u stručnom časopisu „Lancet Oncology“, a na njegovom čelu su Peter Dubski (hirurgija) i Katja Pinker (radiologija) sa Medicinskog univerziteta u Beču.

Preoperativna hemioterapija je postala terapijski standard za žene koje boluju pre svega od biološki agresivnog mamari karcinoma. Na taj način veličina tumora u dojci ali i metastaza u limfnim čvorovima može značajno da se smanji ili nestane. Cilj tretmana je da se pacijentkinjama nakon toga omogući operacija koja će očuvati dojke.

Dodatna prednost je da se smanjuje rizik od limfedema ruke, otoka ruke usled nakupljanja limfne tečnosti u tkivu, što se često javlja nakon amputacije dojke. Nažalost klinička primena ovakve terapije se ne nudi konsekventno pacijentkinjama. Niz objavljenih podataka pokazuje amputacije dojki i nakon potpune patološke remisije.

Koncept je predstavljen svim značajnim onkološkim društvima širom Evrope i za kratko vreme je naišao na veliku podršku i odobravanje. Konačne preporuke su dogovorene na konferenciji vodećih medicinskih stručnjaka i predstavnika pacijentkinja u Lucernu koje su takođe objavljene u časopisu „Lancet Oncology“ pod nazivom „Lucern Toolbox“.
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .