Događaji

Tribina “Razgovarajmo o…”: POHVALA OPROŠTAJU

MediaSfera

 

 

 

Institut za studije kulture i hrišćanstva Dom Omladine Beograda Lakan Balkan najavljuju novi cikus tribina o pojedincu i društvu u eri postistine i globalnih kriza. Projekat naziva RAZGOVARAJMO O … kroz sedam susreta povezaće filozofiju, psihologiju, teologiju sa savremenim društvom i životom pojedinca u njemu.
Prva tribina nosi naziv POHVALA OPROŠTAJU i odrzaće se u četvrtak 11. 2. 2021. godine u 19 časova, Tribinska sala Doma omladine Beograda.

Govori: dr Nina Krajnik, osnivačica međunarodnog pokreta Lakan Balkan i predsednica Slovenačkog društva za lakanovsku psihoanalizu.

Projekat će predstaviti: Sergej Beuk, Dom omladine Beograda  i Danijela Marković, Institut za studije kulture i hrišćanstva.

Kako je moguće oprostiti krivicu? Nositi se sa društvenom ili političkom nepravdom? Prevazilaziti izdaju reči ili pakta? Preživeti ljubavnu izdaju? Da li se krivice zaboravljaju? Da li se simetrizuju putem osvete i identifikacije sa agresorom (‘’Oko za oko, zub za zub.’’)? Insistirati na svom bolu ili oprostiti?

Predavanje će na osnovu psihoanalize obraditi filozofske i teološke dispozitive opraštanja, i kliničke mogućnosti subjektivne i društvene promene.

Dr Nina Krajnik

Psihoanalitičarka, predavačica i pionirka lakanovske psihoanalize na prostoru Zapadnog Balkana. Doktorirala je filozofiju. Osnivačica je međunarodnog pokreta Lakan Balkan i predsednica Slovenačkog društva za lakanovsku psihoanalizu. Studirala je na Univerzitetu Pariz VIII. Članica je Svetskog psihoanalitičkog saveza. Radila je u Australiji, Novom Zelandu i regionu Južnog Pacifika. Kliničku praksu obavlja u Beogradu.

******************************

Novi ciklus tribina “RAZGOVARAJMO O…” obraća se široj publici, koju, u prepletu društveno-kulturnih i kliničkih pitanja, uvodi u teme novih simptoma i promena subjekivnost u 21. veku. Iz psihoanalitičkih, filozofskih i teoloških aspekta će biti ispostavljeno aktuelno mesto pojedinca u globalizovanom svetu brzih promena, sa akcentom na uticaju kojeg mogu imati krize na promene ličnog života. Polazeći od klasičnih i savremenih autora psihoanalize (Frojd, Lakan, Miler), filozofije (Sartre, Kjerkegor, Hegel) i hrišćanskih mislilaca (Toma Akvinski, Sveta Terezija, Avgustin) događaji u obliku predavanja i radionica otvaraju pregled razvoja ljudskih strasti od istorije do danas: ljubavi, znanja, istine, slobode, granice, odnosa do drugog i na kraju do samog sebe.

***************

Dom omladine Beograda sprovodi sve mere propisane od strane nadležnih organa, u cilju suzbijanja cirkulacije koronavirusa. Nošenje zaštitne maske je obavezno na programima DOB, u prostoru postoje dezo-barijere i sredstva za dezinfekciju ruku, vodi se računa o fizičkoj distanci i maksimalnom broju posetilaca u skladu sa propisima. Molimo publiku da bude odgovorna prema sebi i drugima, te da se pridržava propisanih mera.
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .