Vizuelna Umetnost

Jubilarna dvadeseta sezona Galerije Artget

MediaSfera

 

Foto: Lazar Leković

 

Specijalizovana fotografska Galerija Artget Kulturnog centra Beograda počinje svoju 20. sezonu. U godini jubileja program čini po jedna izložba koju koncipiraju i realizuju umetnički direktori i direktorke u prethodnoj deceniji Galerije. Na isti način, kao mogućnost da dopune i mapiraju nove pojave ili opuse u polјu fotografije, obeležena je i prva decenija rada Artgeta.
Od osnivanja 2002. godine, pozivajući umetničke direktore/ke, stručnjake u oblasti fotografije da u saradnji sa uredničkim timom Centra kreiraju jednogodišnji program, na 266 izložbi do sada predstavlјena su dela stotina domaćih i stranih autora u veoma širokom rasponu, od dokumentarne i istorijske do fotografije u savremenoj vizuelnoj umetnosti. Verujemo da su i brojna predavanja, razgovori sa umetnicima, teoretičarima, kritičarima i istoričarima umetnosti fotografije, vođenja kroz izložbe, pregledanje portfolija, radionice, predstavlјanje knjiga, sajmovi fotografije značajno doprineli unapređenju prakse i razumevanju ovog sveprisutnog medija i sveta savremene vizuelne umetnosti i kulture. Nadamo se da je u tome važnu ulogu imala i 2005. godine pokrenuta specijalizovana izdavačka delatnost kroz dve biblioteke Foto Artget – Teorija i Foto Artget – Monografije 5 ½.

Aleksandra Lekovic (izbor A. Kelic)
Foto: Aleksandra Leković

Jubilarnu 20. sezonu počinjemo u izuzetno specifičnom okruženju pandemije virusa COVID-19 i stoga smo predložili dosadašnjim umetničkim direktorima/kama da svoje selekcije posvete domaćim stvaraocima kako bismo i na taj način afirmisali njihov rad i podržali produkciju u neveselom vremenu. Da bismo makar simbolično obeležili  i međunarodni karakter programa Galerije, planirana je retrospektivna izložba u 20. veku uticajne nemačke fotografkinje Sibil Bergeman. Zbog održavanja 50. Oktobarskog salona 2021. u svim galerijama Kulturnog centra Beograda, program jubileja se nastavlјa i u 2022. godini.

      U 2021. godini biće realizovane sledeće izložbe:

  1. Belgrade Raw (2013): Raw Perspectives: Jelena Nikolić, Predrag Đulinac i Stefan Janković
  2. Aleksandar Kelić (2014): Aleksandra Leković i Lazar Leković, Portreti (radni naziv)
  3. Jelena Matić (2015): Sonja Žugić i Luka Klikovac
Raw Perspectives, Jelena Nikolic, Predrag Djulinac, Stefan Jankovic(izbor Belgrade Raw)
Raw Perspectives, Jelena Nikolić, Predrag Đulinac, Stefan Janković (izbor Belgrade Raw)
  • Oktobarski salon: Sanjari

  1. Sibil Bergeman (Nemačka), Retrospektiva
  2. Ivana Tomanović (2016): Aleksandar Kostić, Zamka
  3. Slađana Petrović Varagić i Miroslav Karić (2017): Dragica Vukadinović, Foto-prizori ograničenog trajanja (radni naziv)

Verujemo da ćemo u 2021. biti u mogućnosti da realizujemo i niz planiranih razgovora, predavanja, radionica, projekcija i vođenja sa umetničkim direktorima/kama, autorima i saradnicima kao doprinos promišlјanju i razumevanju savremene pozicije fotografije, ali ćemo sigurno kontinuirano beležiti proces rada u realizaciji izložbi i programa i njihovih razmišlјanja o fotografiji.

Neizmerno smo zahvalni svim umetničkim direktorima/kama, autorima, učesnicima programa, saradnicima, parterima, podržavaocima, posetiocima i čitaocima koji su suštinski doprineli da Galerija Artget bude, verujemo, dobro mesto za fotografiju u našem gradu i našoj kulturi.
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

21. Beogradski festival igre

53 Beogradski fashion week

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .