Preporučujemo

MediaSfera

 

 

Grupa istraživača sa Univerziteta Stanford je po drugi put zaredom objavila listu najboljih svetskih naučnika, a na rang-listi za 2019. godinu se nalazi i 49 naučnika iz Srbije, piše Danas.
Metodologija rangiranja zasnovana je na većem broju kriterijuma, među kojima su najznačajniji broj samostalnih naučnih radova, broj radova u kojima je naučnik prvi autor, broj citata tih radova, H indeks itd.

Prema poziciji na svetskoj listi, deset najbolje rangiranih naučnika iz Srbije su Ivan Gutman (4.148), Dušan Teodorović (71.425), Ljubomir Ćirić (71.514), Vladimir Kostić (73.186), Magdalena Đorđević (76.647), Pasi Huovinen (81.447), Radivoje Popović (82.323), Gordana Ćirić Marjanović (95.909), Miomir Vukobratović (99.552) i Teodor Atanacković (103.592).

 

Vladimir Kostić

Najveći broj naših naučnika koji su se našli na svetskoj rang-listi je sa Univerziteta u Beogradu, četiri su sa univerziteta u Nišu, a toliko ih je i sa Novosadskog univerziteta, tri su sa Univerziteta u Kragujevcu, dva sa Univerziteta Singidunum i tri istraživača su iz privrede.

U akademskoj zajednici za Danas objašnjavaju da samo pojavljivanje na ovoj listi predstavlja veliki uspeh, s obzirom da prema podacima UNESKO u svetu postoji oko osam miliona istraživača.

Inicijalna lista najbolje rangiranih svetskih naučnika sadrži 100.000 imena.

Dušan Teodorović

Njima su pridodati i istraživači koji se nalaze u dva odsto najboljih u svojim oblastima, tako da konačna lista sadrži 159.683 najbolja svetska naučnika.

Podaci na osnovu koji je pravljena najnovija rang-lista su preuzeti iz baze SKOPUS na dan 6. maja 2020. godine i omogućavaju merenje naučnog uticaja zaključno sa krajem 2019. godine.

Na listi se nalaze naučnici iz svih naučnih disciplina.

Oni su klasifikovani u 22 naučne oblasti i 176 potpolja.

Pored aktivnih na listi se nalaze i preminuli svetski naučnici.
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .