Vizuelna Umetnost

Nagrada „Lazar Trifunović“ i priznanje DIUS za 2020.

MediaSfera

 

 

 

Nagrada „Lazar Trifunović“ za likovnu kritiku i teorijsko razmatranje savremene likovne  i vizuelne umetnosti za 2020. godinu dobile su  istoričarke umetnosti msr Sofiji Milenković za studiju pod nazivom  Stranac u Parizu: kritička recepcija Save Šumanovića na pariskoj umetničkoj sceni od 1926. do 1928, objavljenu u naučnom časopisu Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2020, i muzejski savetnik Gordana Stanišić za istorijskoumetnički tekst  O crtežima Lazara Vozarevića u monografiji „Lazar Vozarević“ , izdanje Fonda Vujičić kolekcija, Beograd, 2020. i stručni tekst Damjan na iskustvima Damjana u katalogu istoimene izložbe u Narodnom muzeju u Beogradu.
Žiri za Nagradu je radio u sastavu: dr Jasmina Čubrilo, vanredni profesor Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, dr Nikola Dedić, vanredni profesor Fakulteata muzičke umetnosti u Beogradu i dr Dragana Kovačić, muzejski savetnik Narodnog muzeja u Beogradu,  a odluka je doneta jednoglasno.

Priznanje Društva istoričara umetnosti Srbije za najbolju autorsku izložbu savremene likovne umetnosti u protekloj godini dobile su dve izložbe: 30. Memorijal Nadežde Petrović: „Na jug, na jug! Idemo na jug!“ koju je realizovala Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ u Čačku i Refleksije našeg vremena: Akvizicije 1993-2019. koju je realizovao Muzej savremene umetnosti u Beogradu.

Nagrada se ravnopravno dodeljuje prof. dr Sariti Vujković, selektorki izložbe 30. Memorijala Nadežde Petrović i autorskom timu izložbe Refleksije našeg vremena koji čine mr Mišela Blanuša, dr Rajka Bošković, Svetlana Mitić, Žaklina Ratković i Miroslav Karić.

Žiri Priznanja DIUS-a činili su istoričari umetnosti i kustosi Maida Gruden, Nela Tonković i Saša Janjić. Odluka je doneta jednoglasno.
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .