Kulturna politika

SAOPŠTENјE SANU O ZAVODU ZA UDžBENIKE

MediaSfera

 

 

Prateći pažlјivo naučni, obrazovni i kulturni život zemlјe, Srpska akademija nauka i umetnosti sa zabrinutošću uočava neprilike u kojima se našao Zavod za udžbenike, jedna od najvažnijih ustanova obrazovnog sistema Srbije. Takvo stanje Zavoda još više nas brine jer su Srpska akademija nauka i umetnosti, Matica srpska i Zavod za udžbenike kao izvršni izdavač, nosioci kapitalnog projekta srpske kulture – Srpske enciklopedije, kaže se u saopštenju SANU koje prenosimo u celosti.

„Suvišno je naglašavati da je Zavod, od svog osnivanja 1957. godine, objavlјivanjem oko 400 miliona primeraka udžbenika za sve nivoe obrazovanja, priručnika, monografija, leksikografskih izdanja, sabranih i izabranih dela vodećih imena naše i svetske nauke, književnosti i umetnosti – dao nemerlјiv doprinos nacionalnoj kulturi u najširem smislu toga pojma. Među njima su i sabrana i izabrana dela mnogih velikana naše nauke i kulture, kao što su Nikola Tesla, Mihajlo Pupin, Stojan Novaković, Jovan Cvijić, Stevan Mokranjac, Bogdan i Pavle Popović, Aleksandar Belić, Miloš Đurić i drugi.Time se Zavod za udžbenike nesumnjivo svrstao u ustanove od nacionalnog značaja. Uprkos tome, važeći Zakon o udžbenicima liberalizovao je njihovo izdavanje s obrazloženjem da će se time, zbog konkurencije, pobolјšati kvalitet udžbenika, da će država od svih izdavača ubirati veći porez no što ga plaća Zavod. Ta očekivanja nisu se ostvarila. U izdavačkoj delatnosti privatnih izdavača udžbenika, a njih ima više desetina i mahom su u rukama stranaca, nema prave kontrole ni u oblasti tiraža, niti u oblasti prodaje, a upitan je i kvalitet provere sadržaja udžbenika.

Tržište udžbenika je izvan državne kontrole, što je neshvatlјivo i iz više razloga štetno i neprihvatlјivo za bilo koju pravno uređenu, slobodnu i nezavisnu državu. Način izbora udžbenika uzrokovao je pojavu korupcije i krši Zakon o monopolu. Na slobodnom tržištu izdavači udžbenika nisu ravnopravni, jer je Zavod za udžbenike jedini obavezan da štampa niskotiražna izdanja, raspisuje tendere i sl. To je nacionalni Zavod za udžbenike dovelo do ruba propasti.

Veoma je važno, i to moramo da naglasimo – nijedna istinski nezavisna i ozbilјna država u svetu ne bi smela dopustiti da objavlјivanje udžbenika od klјučnog značaja za obrazovanje i vaspitanje, kao i za očuvanje i negovanje nacionalne svesti (poput srpskog, istorije, geografije, likovnog, muzičkog) prepusti bilo kojoj stranoj državi. To ne čine ni države iz kojih su strani izdavači došli u našu zemlјu.

Da bi se očuvalo dostojno mesto Zavoda u srpskoj prosveti i kulturi i omogućio dalјi uspešan rad ove ustanove, izložene pogrešno shvaćenom i u praksi još pogrešnije organizovanom tržištu udžbenika, apelujemo na sve odgovorne političke činioce u našoj zemlјi da se o Zavodu, kao ustanovi od posebnog značaja za državu, i o udžbenicima donese novi zakon sličan onom koji je bio na snazi od 1973. do 1993. godine.“

Odelјenje istorijskih nauka SANU

uz podršku Izvršnog odbora SANU
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .