Kulturna politika

SAOPŠTENјE SANU O ZAVODU ZA UDžBENIKE

MediaSfera

 

 

Prateći pažlјivo naučni, obrazovni i kulturni život zemlјe, Srpska akademija nauka i umetnosti sa zabrinutošću uočava neprilike u kojima se našao Zavod za udžbenike, jedna od najvažnijih ustanova obrazovnog sistema Srbije. Takvo stanje Zavoda još više nas brine jer su Srpska akademija nauka i umetnosti, Matica srpska i Zavod za udžbenike kao izvršni izdavač, nosioci kapitalnog projekta srpske kulture – Srpske enciklopedije, kaže se u saopštenju SANU koje prenosimo u celosti.

„Suvišno je naglašavati da je Zavod, od svog osnivanja 1957. godine, objavlјivanjem oko 400 miliona primeraka udžbenika za sve nivoe obrazovanja, priručnika, monografija, leksikografskih izdanja, sabranih i izabranih dela vodećih imena naše i svetske nauke, književnosti i umetnosti – dao nemerlјiv doprinos nacionalnoj kulturi u najširem smislu toga pojma. Među njima su i sabrana i izabrana dela mnogih velikana naše nauke i kulture, kao što su Nikola Tesla, Mihajlo Pupin, Stojan Novaković, Jovan Cvijić, Stevan Mokranjac, Bogdan i Pavle Popović, Aleksandar Belić, Miloš Đurić i drugi.Time se Zavod za udžbenike nesumnjivo svrstao u ustanove od nacionalnog značaja. Uprkos tome, važeći Zakon o udžbenicima liberalizovao je njihovo izdavanje s obrazloženjem da će se time, zbog konkurencije, pobolјšati kvalitet udžbenika, da će država od svih izdavača ubirati veći porez no što ga plaća Zavod. Ta očekivanja nisu se ostvarila. U izdavačkoj delatnosti privatnih izdavača udžbenika, a njih ima više desetina i mahom su u rukama stranaca, nema prave kontrole ni u oblasti tiraža, niti u oblasti prodaje, a upitan je i kvalitet provere sadržaja udžbenika.

Tržište udžbenika je izvan državne kontrole, što je neshvatlјivo i iz više razloga štetno i neprihvatlјivo za bilo koju pravno uređenu, slobodnu i nezavisnu državu. Način izbora udžbenika uzrokovao je pojavu korupcije i krši Zakon o monopolu. Na slobodnom tržištu izdavači udžbenika nisu ravnopravni, jer je Zavod za udžbenike jedini obavezan da štampa niskotiražna izdanja, raspisuje tendere i sl. To je nacionalni Zavod za udžbenike dovelo do ruba propasti.

Veoma je važno, i to moramo da naglasimo – nijedna istinski nezavisna i ozbilјna država u svetu ne bi smela dopustiti da objavlјivanje udžbenika od klјučnog značaja za obrazovanje i vaspitanje, kao i za očuvanje i negovanje nacionalne svesti (poput srpskog, istorije, geografije, likovnog, muzičkog) prepusti bilo kojoj stranoj državi. To ne čine ni države iz kojih su strani izdavači došli u našu zemlјu.

Da bi se očuvalo dostojno mesto Zavoda u srpskoj prosveti i kulturi i omogućio dalјi uspešan rad ove ustanove, izložene pogrešno shvaćenom i u praksi još pogrešnije organizovanom tržištu udžbenika, apelujemo na sve odgovorne političke činioce u našoj zemlјi da se o Zavodu, kao ustanovi od posebnog značaja za državu, i o udžbenicima donese novi zakon sličan onom koji je bio na snazi od 1973. do 1993. godine.“

Odelјenje istorijskih nauka SANU

uz podršku Izvršnog odbora SANU
NAŠA IZDANJA

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .