Ekologija

RERI: Prijava protiv Linglonga zbog fabrike u Zrenjaninu

MediaSfera

 

 

 

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) podneo je krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u kineskoj kompaniji Linglong zbog izgradnje fabrike guma u Zrenjaninu bez građevinske dozvole.
Kako se navodi u saopštenju, pravni tim RERI-ja podneo je krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u Linglong International Europe doo Zrenjanin, China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co, Ltd i CRE International doo Beograd zbog postojanja sumnje da su izvršili krivično delo gradjenja bez gradjevinske dozvole.

“Zbog postojanja sumnje da je investitor započeo sa izvođenjem radova na izgradnji pomoćnih objekta u okviru fabričkog kompleksa investitora Linglong International Europe doo pre pravnosnažnosti građevinske dozvole, odnosno pre izdavanja potvrde o prijavi radova, RERI je dana 27. maja 2020. godine podneo zahtev građevinskoj inspekciji Grada Zrenjanina zahtevajući da sprovede vanredni inspekcijski nadzor, dostavljajući fotografije koje potvrđuju ove sumnje.

Kako nadležni inspektor nije postupio po podnetom zahtevu, RERI je 12. juna podneo pritužbu na rad inspektora, nakon čega ga je rukovodilac inspekcije obavestio da inspektor, gotovo mesec dana od podnošenja zahteva RERI-ja, nije mogao da pristupi lokaciji jer se na navedenoj lokaciji „vršilo razminiravanje terena“. Ugovor koji bi dokazao da se na navedenom terenu zaista vršilo razminiravanje, Gradska uprava Grada Zrenjanina odbila je da dostavi. Takođe, rukovodilac je obavestio RERI da je inspektor, kada je konačno pristupio lokaciji i izvršio uviđaj utvrdio da je investitor gradio suprotno građevinskoj dozvoli zbog čega mu je naložio da obustavi radove i izmeni građevinsku dozvolu.

RERI podseća da je Linglong International Europe doo započeo sa gradnjom navedenih objekata bez studije o proceni uticaja na životnu sredinu budući da je gradska uprava u Zrenjaninu obustavila postupak procene uticaja na životnu sredinu navodeći da nema uslova da se postupak dalje vodi, a 215 podnetih mišljenja zainteresovane javnosti, među kojima i mišljenje RERI-ja, proglasila je neosnovanim, bez dodatnog obrazloženja.
RERI je do sada više puta ukazivao na nezakonitosti koje prate realizaciju tzv. najveće direktne investicije u Srbiji, a činjenica da se radi o „projektu od značaja za Republiku Srbiju“ (iako nije jasno šta to zaista znači) ne može biti opravdanje za kršenje pozitivnih propisa Republike Srbije”, kaže se u saopštenju RERI-ja.Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .