Kulturna politika

Međunarodna naučna konferencija povodom 115 godina Katedre i Seminara za vizantologiju

MediaSfera

 

 

Međunarodna naučna konferencija povodom 115 godina Katedre i Seminara za vizantologiju Univerziteta u Beogradu Filozofskog fakulteta, odžaće se 9-10 novembra.
Jedinstvo u različitosti: Aspekti centralnosti i regionalizma u vizantijskom svetu (tekstovi, vizuelna kultura, ideologija, identitet) putem video veze čiji je domaćin Evropski univerzitet Kipar, 9.-10. Novembar 2020. Konferencija će okupiti 27 naučnika iz Srbije, Grčke, Kipra, Bugarske, Hrvatska, Nemačka, Rusija, SAD i Velika Britanija. Veze sa zabeleženim sesijama Konferencije biće postavljene na veb lokacijama Evropskog univerziteta na Kipru i Filozofskog fakulteta u Beogradu, a zbornici konferencija objavljeni u posebnom tomu.

Katedra i seminara za vizantologiju, posle Minhena i Pariza – treća je najstarija katedre za vizantijske studije na svetu. Katedru za vizantijske studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu osnovao je 1905. godine profesor Dragutin Anastasijević. Od svog osnivanja, Katedra za vizantijske studije bila je sedište naučnika svetskog glasa, uključujući Georgija Ostrogorskog, i alma mater generacija Vizantologa.

Pre beogradske, katedra za vizantologiju osnovana je u Minhenu 1892, kada je i i pokrenut časopis za vizantologiju čiji je sadašnji urednik dr Berger, a u uredništvu je i naš prof. Stanković. Druga katedra, u Parizu, osnovana je 1899. na Sorboni, a ni jedna od te dve nije bila posvećena isključivo vizantologiji po osnivanju, već su imale širi opseg, dok se beogradska katedra može podičiti činjenicom da je od prvog dana vizantološka.

Putovanje kroz Vizantiju

„Bogatstvo i raznorodnost vizantijske istorije i kulture već stolećima privlači pažnju radoznalaca, podjednako učenjaka, najčešće helenofona i helenofila, ali i širokog kruga laika čak i u onim krajevima naše (sve manje) planete koji sa Vizantijskim carstvom, hrišćanskom imperijom sa prestonicom u Carigradu, nisu imali nikakvih dodira.

Tim je veće i sadržajnije interesovanje za različite aspekte vizantijske civilizacije među onim narodima i kulturama koji su pripadali njenom sjajnom krugu u davno minulim vremenima, kao što je slučaj sa širokim prostorima Balkana ili raznim duhovnim sledbenicima vizantijske ortodoksije.

U našoj sredini, koja je suštinski obeležena dubokim uticajima nestalog Vizantijskog carstva, interesovanje za vizantijsku istoriju i njeno proučavanje dobilo je svoj institucionalni okvir, još pre više od sto godina, kada su 1905. godine, zajedno sa osnivanjem Univerziteta u Beogradu, osnovani i Katedra i Seminar za vizantologiju, koji su opstali sve do danas, uprkos tragičnoj sklonosti ka rušenju tradicija i pravih vrednosti, kojima novija srpska istorija obiluje“. (Iz knjige prof. dr Vlade StankovićaPutovanje kroz Vizantiju“)

Haštagovi:

#115godinakatedreiseminarazavizantologiju

#vizantija #bysantine

Više informacija

https://www.instagram.com/filozofski_fakultet_bg/

https://www.facebook.com/seminarza.vizantologiju.7/
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .