Zdravlje

U Beču ugrađen prvi bajpas sa uzgajanim ćelijama

MediaSfera

 

Tekst i foto: EurocommPR

 

Nedavno je u bečkoj „Klinici Floridsdorf“ jednom pacijentu koji boluje od periferne arterijske bolesti ugrađen bajpas u nozi. Ono što je posebno: veštački bajpas presvučen je endotelskim ćelijama iz tela pacijenta. To su ćelije koje oblažu krvne sudove. Takav postupak povećava podnošljivost i smanjuje rizik novog začepljenja.
Pre toga ćelije su uzgajane u laboratoriji klinike. „Za taj poduhvat pacijentu je uzeto 4cm dugo parče vene iz ruke, ćelije su izolovane i u laboratoriji umnožene da bi se 70cm dug implant mogao obložiti“, objašnjava šef kardiohirurgije, Martin Grabenveger.

„Nakon tri dana mirovanja u krevetu, ponovo mogu da hodam“, kaže 67-ogodišnji pacijent, koji prethodno nije mogao ni 100 metara da pređe bez bolova. Nakon operacije pacijent će ponovo moći da hoda bez tegoba.

Od 30.000 ćelija dobili 30 miliona

„Zahvaljujući novoj laboratoriji na „Klinici Floridsdorf“ prvi put je jedna takva operacija u Bečkom zdravstvenom sistemu bila moguća. To je jedina ćelijska laboratorija u Beču, pa čak i u istočnom delu Austrije“, kaže šef laboratorije Johan Majnhart.

Radi se o laboratoriji sa GMP (Good manufacturing practise) standardima u kojoj mogu da se proizvedu produkti ćelija i tkiva za kliničku primenu koristeći najviše farmaceutske standarde.

„U konkretnom slučaju iz ruke je uzeto 30.000 ćelija koje su tokom tri nedelje umnožene na 30 miliona ćelija, koje se potom sa implantom krvnog suda ugrađuju“, kaže biomedicinski analitičar Karin Gros koja se bavi umnožavanjem ćelija.
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .