Pop kultura

Mislite da 60+ i grafiti ne idu zajedno?

MediaSfera

 

 

Institucija „Umetnost u javnom prostoru“ pokrenula je u saradnji sa ateljeom „Format 60+“ projekat „Silverpiece“ koji će se baviti temom grafita, a namenjen je osobama preko 60 godina starosti. U pitanju je radionica koja će biti realizovana od 8. do 10. oktobra 2020. godine.
Tokom trodnevne radionice generacije 60+ će imati priliku da se bave uličnom umetnošću, a njihovi radovi će biti deo izložbe koja će biti predstavljena 10. oktobra 2020. godine. Projekat „Silverpiece“ će organizovati niz radionica u periodu do 31. marta 2021. godine.

Uz podršku lokalnih umetnika projekat će zaći u domen „umetnosti za mlade“ u znak protesta protiv zanimanja koja su prilagođena i namenjena određenoj starosnoj dobi. Cilj projekta je da pored kreativnog uređenja javnog prostora ohrabri starije građane da budu aktivni učesnici u gradskim dešavanjima.

„Format 60+“ je atelje kluba penzionera u 8. Bečkom becirku. On je otvoren za ljude različitih generacija koji žele umetnički da se izraze i eksperimentišu sa različitim tehnikama savremene umetnosti.
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .