Zdravlje

Formirano udruženje građana „Ujedinjeni protiv kovida“

MediaSfera

 

 

Nakon inicijative „Ujedinjeni protiv kovida„, formirano je i udruženje građana istog naziva.
Kako se podseća u saopštenju, otvoreno pismo zdravstvenih radnika Vladi Srbije i ostalim nadležnim institucijama potpisalo je u julu najpre 350 lekara, a u danima koji su usledili broj potpisnika se povećao na skoro 3.000.

„U razgovorima među nekoliko hiljada lekara pojavila se jasna želja za formalizacijom inicijative kroz formiranje udruženja koje bi moglo da predstavlja kanal komunikacije za mnoge u struci, među sobom ali i prema javnosti, koji žele nešto, ali i imaju šta da kažu u vezi sa situacijom koja nas je kao državu i društvo pogodila pojavom pandemije Kovid 19, koja je trenutno u fokusu“, navodi se u saopštenju.

Kroz brojne diskusije, i veliki broj zapažanja i predloga od strane lekara potpisnika došlo se do jasnog stava da u budućnosti jedan od osnovnih ciljeva udruženja treba da bude i reorganizacija, modernizacija, i konsolidacija zdravstvenog sistema, od koje bi koristi imali pre svega građani kroz poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga ali i lekari kroz poboljšanje uslova rada i podizanje standarda, dodaje se.

U saopštenju se navodi da će „Ujedinjeni protiv kovida“ biti pre svega strukovno udruženje, koje će kroz angažovanje samih lekara koji su deo sistema pokušati da taj sistem učini boljim.

Neki od ciljeva, kako navode, su rad na edukaciji i zdravstvenoj prosvećenosti stanovništva u cilju prevencije, racionalna organizacija primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, izrada strategije lečenja ‘non-covid’ pacijenata, depolitizacija i utvrđivanje načina izbora rukovodećeg kadra uz veće učešće zaposlenih, zaštita zdravstvenih radnika od političkog progona i mobinga, slobodno istupanje zaposlenih u javnosti i poništavanje uredbi o zabrani istih, funkcionalan sistem ocenjivanja uspešnosti i zadovoljstva zaposlenih rukovodećim kadrom-menadžmentom, stručno usavršavanje itd.

Dodaje se da će konstruktivni i korektivni predlozi biti usmereni i prema Ministarstvu zdravlja i državnoj upravi, Zajednici medicinskih fakulteta, Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i svim ostalim relevantnim institucijama u cilju popravljanja uređenosti i funkcionalanosti zdravstvenog sistema.

„Uz jasan otklon od nepotizma, partijiske pripadnosti, ljudi na rukovodećim pozicijama sa materijalnim pretenzijama, osoba sklonih korupciji, i svega onoga što naše zdravstvo decenijama unazad opterećuje pokušaćemo da izgradimo sistem u kome lekari, medicinske sestre i tehničari i sav ostali kadar mogu da rade ponosno, slobodno i posvećeno, i da za to budu adekvatno plaćeni“, saopšteno je.

„Ujedinjeni protiv kovida“ navode da su, s obzirom na trenutni fokus vezan za pandemiju Kovid 19 i epidemiološku situaciju u zemlji i svetu, pri udruženju već formirana tela sačinjena od ljudi sa stručnim integritetom, oslanjajući se na komunikaciju i solidarnost među kolegama, koja se bave konkretnim temama:

Operativna grupa epidemiologa (Prof. dr Zoran Radovanović, Prof. dr Predrag Djurić, dr Dragoslav Popović, dr Ivana Prokić)

Operativna grupa za terapijiske i kliničke aspekte (Prof. dr Dragana Jovanović pulmolog, Prof. dr Dragan Delić infektolog, Prof. dr Radan Stojanović farmakolog, Prof. dr Vojislava Nešković anesteziolog, Doc. dr Emina Milošević imunolog, dr Goran Kruševija anesteziolog, dr Lazar Bralušić anesteziolog, dr sc. med Vladan Čokić internista-naučni savetnik, dr Srđan Lukić pulmolog, dr Jovana Milić)

Operativna grupa za organizacione aspekte u zdravstvu (dr Bojan Dereta, dr Branka Petrović, dr Goran Luburić)

Grupa za zaštitu prava lekara (Nenad Vojnović advokat, dr Anđela Gavrilović, dr Zlatko Bokun).

Navodi se da udruženje takođe ima i izvršni odbor (Prof. dr Slobodan Savić, Prof. dr Dragan Delić, Ass. dr Milan Dobrić, dr Miloš Bojović, Prof. dr Milan Djukić, dr Vuk Vučić, Doc. dr Emina Milošević, dr Andjela Gavrilović, dr Zlatko Bokun) i savet udruženja (Prof. dr Zoran Radovanovic, Prof. dr Dragana Jovanović, Prof. dr Saša Živić, Prof. dr Lidija Ristić, dr Rade Panić, Prof. dr Aleksandar Nešković).

„U nastajanju su i grupa za psihološku podršku kolegama i građanima, i grupa za kontinuiranu komunikaciju sa kolegama iz inostranstva radi razmene iskustava i dobre kliničke prakse“, piše u saopštenju uz podatak da je izrada dokumenata/smernica u toku.

Udruženje će biti otvoreno za sve lekare koji žele da bilo samo članstvom bilo aktivnim učešćem u radu daju svoj doprinos u daljoj borbi, dodaje se i istče da će članstvo u udruženju biti besplatno.

U saopštenju se navodi da su potpisnici inicijative već krenuli sa učlanjivanjem, kao i to da će sastav i struktura daljih stručnih tela biti pravljeni na principu „dobrovoljnosti i slobodnih izbora svakog od lekara budućih članova koji će zahvaljujući energiji, entuzijazmu i kreativnosti koju poseduju menjati svet oko sebe na bolje“.
„Svi su dobrodošli. Svi predlozi su dobrodošli. Svaka podrška drugih strukovnih udruženja je dobrodošla. Bez ikakve želje da se bavimo politikom, a sigurno ne na onaj način na koji je ista u našoj zemlji prepoznata, ovo će biti dobronamerna borba da uspostavimo zdravstveni sistem koji će funkcionisati na principima izvrnosti a ne negativne selekcije, koja je u našoj struci, ali nažalost i u društvu, veoma prisutna decenijama iza nas. Slobodoumni ljudi ne okreću glavu od stvarnosti koja ih okružuje, oni pokušavaju da je poprave“, zaključuje se u saopštenju udruženja građana „Ujedinjeni protiv kovida“.

Izvor: N1NAŠA IZDANJA

Kategorije

20. Beogradski festival igre

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .