Događaji

Aktivisti Zapadnog Balkana i Turske: Budućnost jednakosti

MediaSfera

 

 

Aktivistkinje i aktivisti sa Zapadnog Balkana i  Turske koji se zalažu za ljudska prava i prava žena okupljaju se kako bi razgovarali o novim putevima rodne ravnopravnosti i pozvali na hitne akcije
U sredu 9. septembra 2020. godine, aktivistkinje i aktivisti koji se zalažu za ljudska prava, aktivistkinje feminističkih prava i prava žena iz regiona Zapadnog Balkana i Turske okupiće se virtualno, kako bi razgovarali o načinima hitnog ispunjavanja obaveza iz Pekinške deklaracije i platforme za akciju, najopsežnije i najtransformativnije globalne agende za postignuće rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena i devojaka, usvojene u Pekingu pre 25 godina.

Četiri dvočasovne konsultacije pod nazivom Budućnost ravnopravnosti, pokrenuće niz regionalnih konsultacija pod nazivom Ona govori. Učesnici će se uhvatiti u koštac sa izazovima koji prete realizovanju zadataka i obaveza, i pozvaće na hitnu i odlučnu akciju, kako bi se stvorili što bolji uslovi za promene u životima žena i devojaka. Na taj način konsultacije će kanalisati feminističku solidarnost i saradnju u regionu.

Ovaj skup ima za cilj da zbliži raznoliku grupu ucesnika i učesnica iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, sa Kosova[1], iz Crne Gore, Severne Makedonije, Srbije, Slovenije i Turske, kako bi  zajednički isplanirali prioriteti za narednih pet godina. Zaključci će biti preneti na Forumu „Generacija za ravnopravnost“ – globalne UN Women kampanje[2]   okupljene za rodnu ravnopravnost, a čiji su zajednički domaćini  vlade Meksika i Francuske.

Projekat Budućnost jednakosti organizuje Ženska platforma za razvoj Srbije, u saradnji sa UN Women, u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, koji finansira Evropska unija.

Uprkos značajnom napretku u rodnoj ravnopravnosti i ženskim pravima u regionu od usvajanja Pekinške platforme za akciju, napredak je i dalje veoma spor, pa čak u mnogim slučajevima i izostaje. Sa širenjem pandemije virusa COVID-19, čak i ograničen napredak u ženskim pravima, ostvaren u prethodnim decenijama, rizikuje da bude zanemaren. Pandemija produbljuje postojeće nejednakosti i izlaže ranjivosti u društvenim, političkim i ekonomskim sistemima.

Prve konsultacije 9. septembra počeće pregledom napretka ostvarenog od usvajanja Pekinške platforme za akciju, pre 25 godina. Diskusija će se usredsrediti na kritična područja označena u Pekingu: smanjenje ženskog siromaštva, obrazovanje i obuka žena, poboljšanje zdravlja žena, suzbijanje nasilja nad ženama, zaštita žena u oružanim sukobima, ekonomska jednakost, podrška ženskom vođstvu i donošenju odluka, razvoj mehanizama za poboljšanje položaja žena, zaštita ženskih ljudskih prava, unapređenje rodne ravnopravnosti u medijima i uloga žena u zaštiti životne sredine. Učesnici će razgovarati o prioritetima rodne ravnopravnosti za region Zapadnog Balkana i Turske, kao i o hitnim pitanjima ravnopravnosti polova na koja treba odgovoriti.

Druga konsultacija, Inovacije, tehnologija i rodna ravnopravnost, postaviće sledeća pitanja: ima li uopšte tržišta za inovativne ideje žena, i u kojoj meri postojeće inovacije i tehnologije odgovaraju na potrebe žena sa Zapadnog Balkana i iz Turske? Na koji način treba ojačati podršku inovativnim ženskim inicijativama?

Klimatska pravda i rodna ravnopravnost je tema trećih po redu konsultacija. One otvaraju pitanje zaštite ljudskih prava i zahtevaju pravdu za ranjive grupe i zajednice koje najviše trpe posledice klimatskih promena, uključujući žene i devojke.

—————————————————————————————-

[1] Sve reference na Kosovo u potpunosti se odnose na razumevanje položaja Kosova u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (1999).

[2] https://forum.generationequality.org/

Konsultacije će biti zaokružene razgovorom ženskih organizacija sa nacionalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost, ključnim državnim institucijama koje su odgovorne za primene mera rodne ravnopravnosti u svim  politikama i vladinim programima. Ženske organizacije predstaviće zaključke sa održanih konsultacija predstavnicima državnih mehanizama za rodnu ravnopravnost.NAŠA IZDANJA

Kategorije

20. Beogradski festival igre

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .