Događaji

Aktivisti Zapadnog Balkana i Turske: Budućnost jednakosti

MediaSfera

 

 

Aktivistkinje i aktivisti sa Zapadnog Balkana i  Turske koji se zalažu za ljudska prava i prava žena okupljaju se kako bi razgovarali o novim putevima rodne ravnopravnosti i pozvali na hitne akcije
U sredu 9. septembra 2020. godine, aktivistkinje i aktivisti koji se zalažu za ljudska prava, aktivistkinje feminističkih prava i prava žena iz regiona Zapadnog Balkana i Turske okupiće se virtualno, kako bi razgovarali o načinima hitnog ispunjavanja obaveza iz Pekinške deklaracije i platforme za akciju, najopsežnije i najtransformativnije globalne agende za postignuće rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena i devojaka, usvojene u Pekingu pre 25 godina.

Četiri dvočasovne konsultacije pod nazivom Budućnost ravnopravnosti, pokrenuće niz regionalnih konsultacija pod nazivom Ona govori. Učesnici će se uhvatiti u koštac sa izazovima koji prete realizovanju zadataka i obaveza, i pozvaće na hitnu i odlučnu akciju, kako bi se stvorili što bolji uslovi za promene u životima žena i devojaka. Na taj način konsultacije će kanalisati feminističku solidarnost i saradnju u regionu.

Ovaj skup ima za cilj da zbliži raznoliku grupu ucesnika i učesnica iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, sa Kosova[1], iz Crne Gore, Severne Makedonije, Srbije, Slovenije i Turske, kako bi  zajednički isplanirali prioriteti za narednih pet godina. Zaključci će biti preneti na Forumu „Generacija za ravnopravnost“ – globalne UN Women kampanje[2]   okupljene za rodnu ravnopravnost, a čiji su zajednički domaćini  vlade Meksika i Francuske.

Projekat Budućnost jednakosti organizuje Ženska platforma za razvoj Srbije, u saradnji sa UN Women, u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, koji finansira Evropska unija.

Uprkos značajnom napretku u rodnoj ravnopravnosti i ženskim pravima u regionu od usvajanja Pekinške platforme za akciju, napredak je i dalje veoma spor, pa čak u mnogim slučajevima i izostaje. Sa širenjem pandemije virusa COVID-19, čak i ograničen napredak u ženskim pravima, ostvaren u prethodnim decenijama, rizikuje da bude zanemaren. Pandemija produbljuje postojeće nejednakosti i izlaže ranjivosti u društvenim, političkim i ekonomskim sistemima.

Prve konsultacije 9. septembra počeće pregledom napretka ostvarenog od usvajanja Pekinške platforme za akciju, pre 25 godina. Diskusija će se usredsrediti na kritična područja označena u Pekingu: smanjenje ženskog siromaštva, obrazovanje i obuka žena, poboljšanje zdravlja žena, suzbijanje nasilja nad ženama, zaštita žena u oružanim sukobima, ekonomska jednakost, podrška ženskom vođstvu i donošenju odluka, razvoj mehanizama za poboljšanje položaja žena, zaštita ženskih ljudskih prava, unapređenje rodne ravnopravnosti u medijima i uloga žena u zaštiti životne sredine. Učesnici će razgovarati o prioritetima rodne ravnopravnosti za region Zapadnog Balkana i Turske, kao i o hitnim pitanjima ravnopravnosti polova na koja treba odgovoriti.

Druga konsultacija, Inovacije, tehnologija i rodna ravnopravnost, postaviće sledeća pitanja: ima li uopšte tržišta za inovativne ideje žena, i u kojoj meri postojeće inovacije i tehnologije odgovaraju na potrebe žena sa Zapadnog Balkana i iz Turske? Na koji način treba ojačati podršku inovativnim ženskim inicijativama?

Klimatska pravda i rodna ravnopravnost je tema trećih po redu konsultacija. One otvaraju pitanje zaštite ljudskih prava i zahtevaju pravdu za ranjive grupe i zajednice koje najviše trpe posledice klimatskih promena, uključujući žene i devojke.

—————————————————————————————-

[1] Sve reference na Kosovo u potpunosti se odnose na razumevanje položaja Kosova u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (1999).

[2] https://forum.generationequality.org/

Konsultacije će biti zaokružene razgovorom ženskih organizacija sa nacionalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost, ključnim državnim institucijama koje su odgovorne za primene mera rodne ravnopravnosti u svim  politikama i vladinim programima. Ženske organizacije predstaviće zaključke sa održanih konsultacija predstavnicima državnih mehanizama za rodnu ravnopravnost.KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

21. Beogradski festival igre

53 Beogradski fashion week

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .