tech/web

Beograd: Počeo „Art+Science“ program

MediaSfera

 

 

 

Peto po redu izdanje „Art+Science“ programa u organizaciji Centra za promociju nauke počelo je juče, 1. septembra i trajaće naredne dve nedelje, na više lokacija u Beogradu, uz paralelna dešavanja u Trstu i Lincu, ali i u virtuelnom prostoru.
Art+science lab predstavlјa publici radove domaćih umetnika i transdiciplinarnih projektnih timova koji se bave raznovrsnim temama unutar širokog polјa veštačke inteligencije. Glavni događaj u okviru programa, izložba Inteligencija IO, održava se u Kulturnom centru Magacin, od 1. do 14. septembra, uz raznovrstan prateći program.

Kulturni centar Magacin biće otvoren za publiku svakog dana od 12 do 21 časa, a svi detalјi pratećeg programa, koji će se odvijati u Magacinu i Naučnom klubu CPN-a, Kralјa Petra 46, mogu se naći na art+science stranici Centra: artandscience.rs.

Digitalna molitva

Centralno mesto na izložbi pripada pobedničkom radu nacionalne art+science AI Lab selekcije. Kroz projekat Digitalna molitva, mlada umetnica Kristina Tica uspostavlјa vezu između kanonske strukture pravoslavne ikone i slike koja je veštački generisana pomoću računarskog programa.

Na osnovu baze podataka od više hilјada digitalnih reprodukcija pravoslavnih ikona, program uči da stvara potpuno novu sliku, sa konačnim vizuelnim izlazom koji stvara AI ikonu 21. veka. Naučni mentor projekta je dr Miloš Milovanović, sa Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti.

„Najvažnija mesta za susret nauke i umetnosti su u nama samima, odnosno u tome da se otvorimo ka različitim sferama i mogućnostima, i razbijemo mnoge nevidlјive barijere i predrasude koje nas zatvaraju i usmeravaju. Očigledno je koliko su različiti nauka i umetnost, ali kada se zaista uroni u njih, moguće je uvideti paralele, bliskosti, stvaralačku inspiraciju i žeđ za saznanjem i otkrićima… Metodologije su suštinski različite, rezultati takođe, ali unutrašnji motivi i porivi da se nešto novo uspostavi ili potvrdi – lјudski identični″, naglašava Dobrivoje Lale Erić, rukovodilac Sektora za Međunarodnu saradnju Centra za promociju nauke.

CPN godinama kontinuirano radi na formiranju održive mreže koja okuplјa naučnike i umetnike, podstiče njihovu saradnju i razvoj zajedničkih projekata. Centar obezbeđuje sredstva, kao i stručnu i logističku podršku tokom razvoja i realizacije projektnih ideja.

Transdiciplinarni projekti nastali u 2020. su Aerosonar – audio-instalacija koja omogućava doživlјaj zagađenja vazduha pretežno čulom sluha, čiji su autori Ana Todosijević, Ana Anastasov i Marija Šumarac, uz podršku Aleksandra Kilibarde i dr Bojana Keniga – i AI/VI, rad koji je koncipirao tim stručnjaka različitih profesija okuplјenih oko zajedničke teme: kako se odvija i transformiše oblikovanje čoveka i veštačke inteligencije međusobnom interakcijom? Autori su Sunčica Pasulјević Kandić, dr Aleksandar Bulajić, Ana Popović, Isidora Pejović Blagojević i dr Maja Maksimović.

Nacionalna+ selekcija

Kao i prethodnih godina, Centar izlaže dela domaćih umetnika ili umetnika našeg porekla, čiji su radovi postigli značajan uspeh u svetskim okvirima. Vladan Joler i Mateo Paskvineli predstavlјaju rad Nȏskop, koji predstavlјa kartografiju granica veštačke inteligencije, nastale sa cilјem demistifikacije veštačke inteligencije. Viktorija Vesna izlaže dva rada: Dijamant pesme ptica i Akvarijum buke. Cilј prvog projekta je razumevanje jezika ptica korišćenjem savremene, kompjuterski zasnovane jezičke analize, dok drugi rad govori o ekološkoj krizi koju čovek izaziva živom svetu okeana. Filip Kostić prikazuje Rad brzinom smenjivanja slika, koji ovaj softverski proces stavlјa u prvi plan kao svoj centralni mehanizam. Kompjuter je glavni lik čiji je osnovni cilј efikasno renderovanje forsirano do krajnjih granica. Ovo je lekcija o građenju sveta kroz njegovo pragmatično sastavlјanje na ekranu i narativ koji nastaje reakcijom mašine na softver.
Konferencija ESOF u Trstu i Festival Ars Elektronika u Lincu

Međunarodni karakter programa ovaj put se ostvaruje kroz zajedničke programe sa dve relevantne, partnerske manifestacije. Tokom trajanja izložbe u Beogradu, Centar predstavlјa i posebne selekcije odabrane u saradnji sa kustoskinjom dr Majom Ćirić (izložba Both Ways u okviru konferencija ESOF u Trstu) i programom Ars Electronica Garden Belgrade u okviru Festivala Ars elektronika u Lincu.Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .