Arhitektura Kultura

KONKURS – NAGRADA RANKO RADOVIĆ 2020

MediaSfera

 

 

 

ULUPUDS – Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije, kao osnivač, i Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad – Departman za arhitekturu i urbanizam, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, Urbanistički zavod Beograda, WIENERBERGER d.o.o. KANJIŽA, Inženjerska komora Srbije, Radio-televizija Srbije, kao suosnivači – objavljuju
Javni poziv – konkurs

za dodelu Nagrade Ranko Radović, koja je osnovana sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonsko stvaralaštvo.

Odbor za dodelu Nagrade Ranko Radović

Odbor čine predstavnici Osnivača i po jedan predstavnik Suosnivača i to:

Branislav Mitrović, dipl. inž. arh. – ULUPUDS (predsednik)

Dragana Palavestra, dipl. ist. um. – ULUPUDS

dr Zoran Bulajić, dipl.arh.un.prost. – ULUPUDS

dr Irena Šentevska, dipl. inž. arh. – ULUPUDS

dr Aleksandra Stupar, dipl. inž. arh., vanredni profesor – Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

prof. dr. Milena Krklješ, dipl. inž. arh. – Fakultet tehničkih nauka u Novm Sadu, Departman za arhitekturu i urbanizam

prof. dr Marija Maksin, dipl. inž. arh. – IAUS, Beograd

Ksenija Špadijer Tufegdžić, dipl. sociolog – Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca

Ana Graovac, dipl. inž. arh. – Urbanistički zavod Beograda

dr Žaklina Gligorijević, dipl. inž. arh. – Inženjerska komora Srbije

Danijela Purešević, dipl. ist. um. – Radio – televizija Srbije

dr Mirjana Popović Radović – predstavnik porodice, supruga prof. dr Ranka Radovića

Na osnovu Pravilnika o dodeli Nagrade Ranko Radović koji je doneo Osnivač, imenovani su članovi tri žirija za tri kategorije Nagrade, koja se dodeljuje za:

1.kritičko-teorijske tekstove o arhitekturi objavljene u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade, i to za kritike, eseje, knjige, predavanja i pisanu reč uopšte;

2.realizovano arhitektonsko delo dovršeno u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade;

3.televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije realizovane u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade

Žiri Nagrade

Kategorija (1)

dr Zlata Vuksanović Macura, dipl. inž. arh., (predsednik)

prof. dr Luka Skansi, dipl. inž. arh.

Slobodan Giša Bogunović, diplomirani filozof

Kategorija (2)

prof. Vasa Perović, dipl. inž. arh., (predsednik)

Milenija Marušić, dipl. inž. arh.

prof. Zorica Savičić, dipl. inž. arh.

Kategorija (3)

Zoran Dmitrović, dipl. inž. arh., (predsednik)

prof. mr Branko Pavić, grafičar

Radonja Leposavić, istoričar umetnosti i radijski novinar

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, ustanove, udruženja, strukovnih organizacija, kao i sva zainteresovana lica koja su ostvarila rezultate u jednoj od tri kategorije, sa teritorije Srbije, kao i iz drugih zemalja. Konkurs je raspisan u skladu sa Pravilnikom Nagrade Ranko Radović i počinje da teče od utorka, 01.09.2020. godine a završava se 15.10.2020. godine.

Način dostavljanja konkursnih radova

KATEGORIJA (1) dostaviti

1.originalni materijal (dostaviti 3 primerka za žiri i 1 primerak za potrebe izložbe i arhivu, 3 primerka knjige će biti vraćena autorima)

2.konkursni rad dostaviti i u PDF formatu preko We transfera, USB-a ili CDa/DVDa kao i naslovnu stranu rada i ličnu fotografiju (u rezoluciji za štampu)

KATEGORIJA (2) dostaviti

1.fotografije i crteže na plakatu 40×100 cm (vertikalno), kaširano na karton-peni 5mm. Plakat će se koristiti za žiriranje i zajedničku izložbu svih prispelih radova. Uputstvo za formiranje plakata i template možete preuzeti ovde http://www.ulupuds.org.rs/nrr%202015/RR2015_plakat-uputstvo.pdf.

2.CD/DVD sa ilustracijama objekta (kao dodatni materijal za Žiri) i ličnom fotografijom (dostaviti 3 primerka za svakog člana žirija). Dodatni materijal za Žiri možete poslati i preko We transfera ili doneti na USB-u

KATEGORIJA (3) dostaviti

1.fotografije, ilustracije, crteže na plakatu 40×100 cm (vertikalno), kaširano na karton-peni 5mm. Plakat će se koristiti za žiriranje i zajedničku izložbu svih prispelih radova. Uputstvo za formiranje plakata i template možete preuzeti ovde http://www.ulupuds.org.rs/nrr%202015/RR2015_plakat-uputstvo.pdf .

2.materijal na CD/ DVD (dostaviti 3 primerka za svakog člana žirija) i ličnu fotografiju. Dodatni materijal za Žiri možete poslati i preko We transfera ili doneti na USB-u

Nagrada se dodeljuje 21. decembra 2020. godine i sastoji od :

Plakete

Povelje

Novčanog iznosa

Prijavljivanje

Pravilnik Nagrade Ranko Radović, elementi konkursa i elektronski formular za prijavu na konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radović nalaze se na web adresi: www.ulupuds.org.rs/Aktuelnosti.htm

Konkursni radovi se dostavljaju na adresu:

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije – ULUPUDS

Terazije 26/II

11103 Beograd 4, Srbija

Poštanski fah 87, PAK 106806

E-mail

ulupuds@beotel.net

admin@ulupuds.org.rs

sa naznakom Za Nagradu Ranko Radović 2020.

Krajnji rok za prijem radova je 15. oktobar 2020. godine.

Kako bi se izbegli problemi sa carinom, za radove koji se šalju iz inostranstva, molimo da se na pošiljkama napše sledeće: Adm. pošta bez vrednosti/Sample without value.

Troškove slanja radova snosi sam autor. Konkursni materijal se ne vraća.

Izložba

Učesnici konkursa će biti prezentovani na zajedničkoj izložbi svih prispelih radova koja će biti otvorena u Zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca na dan dodele Nagrade 21. decembra 2020. godine. Tokom maja 2021. godine izložba će biti održana na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. U slučaju pogoršanog stanja izazvanom pandemijom izložbe će biti otkazane.

Katalog

Učesnici konkursa prijavom potvrđuju svoju saglasnot da im rad bude izložen na zajedničkoj izložbi svih prispelih radova na kojoj će biti istaknuti dobitnici Nagrade. Svi izlagači imaju pravo na po jedan primerak kataloga koji mogu preuzeti na dan dodele Nagrade. Troškove naknadnog slanja kataloga poštom snosi sam autor.

Pokrovitelj Nagrade Ranko Radović

Ministarstvo kulture i informisanja Republike SrbijeKLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .