Vruće teme

Iguman Sava obratio se javnosti na albanskom, predložio rešenje za put

MediaSfera

 

 

 

Iguman Visokih Dečana Sava (Janjić) obratio se javnosti Kosova na albanskom jeziku, iznova ukazujući na nezakonitost izgradnje tranzitnog puta kroz specijalnu zaštićenu zonu oko manastira.
Podsetivši na rešenje kosovske vlade o izgradnji zaobilaznice, koje je dogovoreno 2014. a koje je u skladu sa zakonom. Istovremeno predložio je završetak postojeće trase proširivanja puta koji je lokalnog karaktera – po završetku obilaznice i zadržavanju lokalnog karaktera puta.

„Najpre bih želeo da vas uverim da mi kao građani u potpunosti podržavamo ekonomski razvoj naše opštine i izgradnju puteva koji povezuju ljude. Međutim, Zakon o Specijalnim zaštićenim zonama, koji je usvojila Skupština Kosova, zabranjuje gradnju magistralnih puteva kroz takve zone“, objavio je iguman Sava na Tvireru.

U video poruci na albanskom jeziku i uz tekst napisan na albanskom, engleskom i srpskom jeziku, on je podsetio da je 2014. Vlada Kosova odlučila da napravi put od Dečana do Crne Gore koji obilazi zonu zaštite prateći delom Loćansku dolinu i povezujući se sa putem uz Dečansku Bistricu na kraju te zone.

„Ovaj projekat je najbolje rešenje jer bi bio u potpunosti u saglasnosti sa kosovskim zakonom i istovremeno bi onemogućio teški saobraćaj u zoni, koja je predviđena zakonom da bude prostor neometane prirode i mira“, naveo je u poruci.

Kako je rekao, „postojeći put kroz zonu bi se mogao završiti kasnije, kao put lokalnog karaktera, sa odgovarajućom širinom, ograničenjem brzine i zabranom za teška vozila“.

„Čvrsto se nadam da će Vlada Kosova i opština Dečani podržati ovo rešenje koje su takođe predložili i međunarodni predstavnici“, naveo je iguman Sava.

„Ovaj projekat je najbolje rešenje jer bi bio u potpunosti u saglasnosti sa kosovskim zakonom i istovremeno bi onemogućio teški saobraćaj u zoni, koja je predviđena zakonom da bude prostor neometane prirode i mira“, naveo je u poruci.

Kako je rekao, „postojeći put kroz zonu bi se mogao završiti kasnije, kao put lokalnog karaktera, sa odgovarajućom širinom, ograničenjem brzine i zabranom za teška vozila“.

„Čvrsto se nadam da će Vlada Kosova i opština Dečani podržati ovo rešenje koje su takođe predložili i međunarodni predstavnici“, naveo je iguman Sava.

Prema njegovim rečima, „istovremeno, ovo rešenje bi bilo dobra osnova za izgradnju poverenja i promociju manastira Dečani kao Svetske kulturne bastine Uneska sa potpuno očuvanim prirodnim ambijentom, bez buke, turbulencija i gužve na putu.

„Lokalni put kroz zonu ostao bi dostupan za rekreaciju i turizam, kao i postojeći put koji vodi do manastira“, objasnio je iguman Sava.

On je istako da je siguran da bi bilo moguće da se ovaj lokalni put završi čim se sagradi put koji zaobilazi zaštićenu zonu.
„Oko tog puta može se posaditi više vegetacije kako bi se očuvao karakter zone, koja se takođe nalazi i u nacionalnom parku Prokletije“, naveo je iguman Visokih Dečana.

Izvor: N1KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Austrijski filmski festival 2024

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .