Vizuelna Umetnost

Izložba slika Marijane Oro „Slike i ogledala“

Marijana-Oro-Slike-i-ogledala

MediaSfera

 

 

U maloj galeriji ULUPUDS-a (Uzun Mirkova 12) u ponedeljak, 10. avgusta u 18 časova otvara se izložba Marijane Oro „Slike i ogledala“.
U slikama i ogledalima Marijane Oro, počinje put kao vrsta intimne avanture kroz susret sa onostranim ka suštini lјudskog postojanja.

U putovanju ka sebi, kroz motive kao što su piramide, brda, vulkani, talasi, geometrija, predstava raja i vrtlozi, umetnica koristeći dvodimenzionalan crtež, kao i simboliku rukopisa, priča odnosno ističe naraciju intimne poezije.

Crtež slike prenosi u tehnici štampe na ogledalo, ističući doživlјaj slike kao jedinstvo crteža tušem i perom, akvarela kao pozadine, reflektujuće površine ogledala, svetla kao pokretača slike i gledaoca kao učesnika i figure koja se iščekuje u radu.

Protočna i neopiplјiva ali i materijalna priroda ogledala odnosno slika-ogledala istražuje suštinu metafizike.

Simbolično značenje crteža

Crtež u sebi oblikuje simbolično značenje, nalik zgusnutim kaligrafskim rukopisima, arabeskama, prepletima i rozetama.

Nabijen emocijama, eruptivan, podseća na predskazanje kroz mnoštvo izumrlih jezika, nalik mitu. Crtež je istovremenonarativan i simbolički, poetski i ličan, opisni i uporedni, asocijativan i istorijski, i hermetičan po sadržaju.

U njemu se prepoznaju elementi nasleđa, kako onih po geografsko-ontološkom nasleđu, tako i onih po duhu i naginjanju prirodi u kojoj se umetnica prepoznaje. Govor slike leži u odnosima praznog i punog prostora, kroz odnose zamućenih površina ogledala nasuprot zgusnutim formama crteža.

Prepoznaju se udalјenosti i relacije kroz osnovna umetnička načela, datirajući još iz Kine i Japana, kaošto su odnosi punog i praznog, dalekog i bliskog, intimnog i javnog, individualnog i kolektivnog. Pejzaž koji objedinjuje suprotnosti i zakonitosti, istovremeno pripadaevropskom milјeu, kao i milјeu Ukijo-e japanskog  slikarstva i kineskog po gledanju koje se prati silaznom tj uzlaznom gledanju svitaka.

Barokni zlatni detalji

Kao i u baroknim zlatnim detalјima Marijaninih slika-ogledala, istovremeno senzualnih i tananih nalik „slikama plutajućeg sveta“, oseća se prisustvo i art nuvo stila koji se u prošlosti razvijao pod uticajem japanskog slikarstva (osnosno u prvom susretu Japana sa Zapadom).

Kroz štampu na ogledalima, pomalјa se grafika kao deo jedne nove opsesije koja svoju pozadinu intuitivno krije u japanskim drvorezima.

Kroz naslućivanje prostora u okvirima ogledala, crtačke forme traže da sepriroda rada opipa u vidu supstance (kroz naslućivanje).

Varka i istina postaju jedno, gradeći svojstvenu realnost kao prostor slike.

Marijana još jednom kroz imaginativnu intuiciju, poetski ulazi u metafiziku slike i osvaja prostor.  Sfumato dobijen alhemijimcrteža, akvarela i štampe, dodatno naglašava čežnju za posedovanjem prostora slike preko karaktera senki, a nepukim fizičkim mešanjem boje na paleti.

Marijana-Oro-Slike-i-ogledala-1.jpg

Evropsko nasleđe

Religiozan odnos prema crtežu, spaja prirode nasleđa i onoga u šta je Marijana zalјublјena. Evropsko nasleđe je okarakterisano kroz flamanski odnos prema svetlu, naslućivanje vizantijskog zlata, filozofiju slobodnog Igoovskog duha i pejzaž sa primesama mobilne arhitekture.

Marijanine slikemeđusobno komuniciraju u geometrijskom prostoru kroz shematski odnos vrta. Vrt kao Eden, biblijski, prostorni, neobuhvatni, rajski i nedostižni pripada pejzažu zapadne i islamske kulture odnosno kulture Dalekog i Bliskog istoka. Orijent kao nadahnućE i zlato ako simbolično svetlo pored kaligrafskih poteza, melanholično upliće posmatrača, aludirajući na kolektivni duh tog podneblјa.

Uprkos svemu tome, duh Marijaninih slika-ogledala ostaje intiman, duboko utkan u efemernu atmosferu i taktilno naslućivanje stihova u rukopisu crteža.

Slike –ogledala pozivaju na avanturu i putovanje u suštinu stvari, kroz personifikaciju estetike i pojavnog.

Marijana Oro

Diplomirala je 2005. godine na Fakultetu likovnih umetnosti, na slikarskom odseku u klasi profesora Zorana Vukovića. Specijalističke studije na odseku slikarstvo završava 2009. godine kod istog profesora. Doktorirala je 2015. godine na

Fakultetu likovnih umetnosti na slikarskom odseku, kod profesora i mentorke Anđelke Bojović. Član je ULUS-a od 2006. godine. Član je grupe Svetionik iz Pančeva, od 2010. godine. Do sada je imala 16 samostalnih izložbi i preko 60 grupnih u zemlјi i inostranstvu.

Nagrađivana je iz oblasti stripa (Specijalna nagrada za strip „Zvuci tišine“ 2001. godine u organizaciji Beogradske filharmonije), crteža (Prva nagrada za crtež, Majdanpek, 2009), tradicionalnog kineskog slikarstva i tradicionalne kineske kaligrafije (Prva nagrada za tradicionalno kinesko slikarstvo i Druga nagrada za tradicionalnu kinesku kaligrafiju, Konfučije institut , 2012). Bila je rezident Cité des Arts u Parizu 2009. i 2016. godine. Nјeni radovi pripadaju kolekciji i stalnoj postavci Istorijskog Arhiva u Pančevu, Nacionalne Galerije Palate Sv. Mihaila i Sv. Đorđa na Krfu (Stara palata), Muzeju grada Monastira u Tunisu (u pripremi), Danskoj banci u Kopenhagenu , zatim zbirci Ministarstva kulture i razvoja Ujedinjenih Arapskih Emirata, (Predstavnik Srbije na Prvom bijenalu u Arapskim Emiratima u Al Ainu 2016. godine), Palati u Kairu (Treći slikarski simpozijum u Burulusu u Egiptu,  slikavanje brodova i zidova, Burulus, 2016.godine) i Fakultetu likovnih umetnosti u Amanu, Jordan.
Takođe je bila učesnik simpozijuma zlatarstva 2005.godine u Majdanpeku, gde je unikatni nakit i predmete od zlata i srebra ostavila zbirci Trezora zlatare Majdanpek.

Izložba je otvorena do 20. avgusta.Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .