Ekologija

EKOLOŠKA TAKSA – plaćaju je svi koji obavljaju delatnost

MediaSfera

 

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

 

Sva pravna lica i organizacije civilnog društva trebalo bi da, do kraja jula 2020.godine,  podnesu prijavu za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, saopštio je Resurs centar Građanskih inicijativa.
Naime, Ekološka taksa  je nova finansijska obaveza koju plaćaju svi koji obavljaju privrednu delatnost: preduzeća, preduzetnici, preduzetnici paušalci, kao i uslužne delatnosti.

Zakon je predvideo podnošenje prijave svake godine, ove godine rok je 31.07.2020. za tekuću godinu, s tim što ove godine se podnosi prijava i za 2019. godinu.

Prijave se podnose Lokalnoj upravi javnih prihoda, osnov navedenih obaveza proizilazi iz:

  • Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara ;
  • Uredbi o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu,
  • Pravilnika o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Obveznici podnošenja prijave su sva pravna lica, time i udruženja građana, fondacije, sportska udruženja.

Od ove obaveze izuzeta su ona pravna lica koja se ne registruju u APR-u ( korisnici budžetskih sredstava, stambene zajednice, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja kao i crkve i verske zajednice).

Obveznici podnošenja prijave su i novoosnovana pravna lica bez obzira što će im prihodi na prijavi biti nula i čija će rešenja biti bez obaveze.

Obrazac za podnošenje prijave za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine i detaljnije informacije o ovoj novoj obavezi za organizacije civilnog društva nalaze se na sajtu Resurs centra Građanskih inicijativa.

Izvor: Dijalog.netKLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .