Vizuelna Umetnost

Mala galerija Ulupuds: izložba Parusija Minje Poljak

izložba Parusija Minja Poljak

MediaSfera

 

 

U Maloj galeriji Ulupuds u petak, 17. jula u 19 časova otvara se izložba Parusija Minje Poljak.
“Na ovoj izložbi biće predstavlјena serija autorskih ikona sa tendencijom da se religiozna slika obnovi. Ono čime sam se bavila su likovna istraživanja na ikoni sa akcentom na eshatologiji. Trudeći se da nađem nove kombinacije na polјu boje, svetlosti, kompozicionih rešenja i sižea, sa naglašenim nimbusima i tekstom kao nečim što bi trebalo da bude suštiski važno, istovremeno sam nastojala da ispoštujem pravoslavno predanje koje se pred ikonu, kao posebnu vrstu slike, postavlјa.

Pribegavajući ideji da ikonopis treba da se razvija u jeziku savremene umetnosti, suočavajući ga sa rešenjima koja ruše konvencionalna očekivanja,krše norme i ograničenja o tome kako bi tradicionalna ikona trebalo da izgleda, u svom radu ne izbegavam modernu umetnost, već uklјučujem ono što mi se nudi kao kompatibilno u principima tradicije živopisanja.

Mala galerija Ulupuds: izložba Parusija Minja Poljak1.jpg

Danas, se pre svega može reći da crkvena umetnost pati od nedostatka autentičnosti. Primetno je da ikonopis u savremenom svetu nailazi na masovnu reprodukciju kao i strah da se nešto ne pogreši, usled toga izbegavanje savremenih likovnih izraza dovodi do pojave manirizma i pada umetničke vrednosti.

Što se mene lično tiče, istakla bih da se pravoslavni ikonopis veoma razvio u proteklom periodu. Shodno tome nadovezujem se na temu i probleme kojima se bave moje kolege i ova izložba je pokušaj da dam svoj doprinos u tom pravcu, čime se trasira put za uvek novo preispitivanje izgleda i položaja ikone u vremenu u kojem živimo”, napisala je Minja Polјak.

Mala galerija Ulupuds: izložba Parusija Minja Poljak2.jpg

Minja Polјak

Rođena 1991. u Beogradu. Diplomirani scenograf i master likovni umetnik. Student na prvoj godini doktorskih akademskih studija Fakulteta primenjenih umetnosti. Redovan je član ULUPUDS-a. Učestvovala na mnogim grupnim izložbama u zemlјi i inostranstvu, autor je scenografija za više kratkometražnih filmova i muzičkih spotova. Bavi se profesionalnim radom u pozorištu u oblasti scenografije i kostimografije i `savremenim` ikonopisom.

 izložba Parusija Minja Poljak3.jpg

Značajniji projekti:

 2018.januar, predstava “Laža i paralaža”, Jovan Sterija Popović, Srpsko narodno pozorište, autor scenografije i kostimografije.

2017.septembar, monodrama “Točak”, Branko Janković, pozorište u Krupnju, autor scenografije, kostimografije i grafičkog dizajna predstave.

2017.mart, predstava “Demon i prorok”, po motivima Puškina, UK Vuk, autor scenografije i kostimografije.

2016.septembar, predstava “Paraziti”, Marijus Fon Majenburg, Beogradsko dramsko pozorište, autor scenografije.

2016.mart, predstava “Sibila ili Bert”, Velimir Lukić, Narodno pozorište Kikinda, autor scenografije, kostimografije i grafičkog dizajna predstave.

2015.maj, predstava “Ne mogu da platim i neću da platim”, Dario Fo, Narodno pozorište Kikinda, autor scenografije.
Meni su rekli da vi postojite

Pre nego što je došao Laki

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

21. Beogradski festival igre

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .