Arhitektura

Zelene fasade u borbi protiv letnje vrućine

MediaSfera

 

 

 

Grad Beč sprovodi mnogobrojne mere u borbi protiv klimatskih promena, ali i letnjih vrućina. Jedna od mera koje grad finansira jeste ozelenjavanje fasada, krovova i unutrašnjih dvorišta. Prednosti zelenih fasada su očigledne: leti rashlađuju zgrade, zimi pružaju izolaciju, povoljno utiču na mikroklimu i gradski biodiverzitet, filtriraju vazduh, normalizuju vlažnost vazduha, proizvode kiseonik, a igraju i estetsku ulogu.
„Zelene fasade deluju kao prirodni klima uređaji. Grad Beč ih stoga podržava i svake godine vrši ozelenjavanje najmanje deset gradskih fasada. To je doprinos gradu kao uzoru u zaštiti klime“, izjavila je gradska odbornica za životnu sredinu, Uli Zima.

Beč je izdvojio milion evra za ozelenjavanje zgrada do 2023. godine. Finansijska podrška grada za pojedinačno ozelenjavanje površina iznosi maksimalno 5.200 evra za fasadu, 20.200 evra za krov i 3.200 evra za unutrašnje dvorište. Pored novčanih sredstava gradske institucije nude i besplatno savetovanje u vezi sa načinom ozelenjavanja i izborom odgovarajućih biljaka kao i podršku i koordinaciju prilikom dobijanja neophodnih dozvola za ovakve projekte.

Ko želi da pojednostavi stvar, može da unajmi interdisciplinarni tim „BeRTA“ za ozelenjavanje zgrada. Tim je oformljen u saradnji između gradske uprave, naučnika i kompanija. Jedan modul obuhvata posudu za sađenje sa kapacitetom od 300 litara, konstrukciju ukoliko je neophodna, supstrat i dve puzavice koje mogu da ozelene površinu od osam kvadratnih metara. Dostava, montaža i informacije o održavanju su obuhvaćeni uslugom.
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .