Vruće teme

Predato više od 7 hiljada primedbi na Regulacioni plan izgradnje “Avala filma” na Košutnjaku

MediaSfera

 

 

Organizacije upozoravaju da se pod izgovorom razvoja filmske industrije planira izgradnja hiljade kvadrata stambenog i komercijalnog prostora

 

Organizacije civilnog društva i pojedinci koji se bave urbanizmom, kulturom i zaštitom prirode i životne sredine, dostavili su danas Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda više od 7 hiljada primedbi na sporni Elaborat za plan detaljne regulacije kompleksa „Avala filma“ na Košutnjaku, kaže se u sopštenju Evropa Nostra Srbija.
Uprkos pokušajima predstavnika gradske vlasti i kompanije “Avala studios” da izgradnju kompleksa predstave kao ulaganje u razvoj filmske industrije, analizom dokumentacije iz Elaborata može se zaključiti da su njihove namere da kompleks „Avala filma“ na Košutnjaku pretvore u stambeno-poslovni prostor, uz pustošenje velikog poteza Košutnjačke šume za nove sportske centre i intenzivnu izgradnju.

Naime, podaci iz plana ukazuju na izgradnju skoro 420.000 m2 novog stambenog prostora i 150.000 m2 komercijalnog prostora. Šume i javne zelene površine nestaju pod ovim izmenama, i sa postojećih 34,7 hektara se svode na deset puta manju površinu od samo 3,4 hektara.

Realizacija plana nanela bi štetu javnom dobru i doprinela narušavanju životne sredine u gradu u kom je vazduh ocenjen kao prekomerno zagađen, sa rastućim prosečnim temperaturama i sve češćim bujičnim poplavama, a zelene površine čine svega 18,5% ukupne teritorije grada, što je i dalje ispod evropskog proseka.

Ovaj plan u suprotnosti je i sa Programom zaštite životne sredine grada Beograda, u kom se između ostalog navodi da osnovni koncept uređenja prostora Beograda obuhvata njegov razvoj u skladu sa prirodom. Seča preko 25 hektara Košutnjačke šume nikako se ne može smatrati  razvojem grada u skladu sa prirodom, već kao nerazuman i krajnje rizičan postupak.

Stručnjaci i organizacije civilnog društva zahtevaju da se odmah obustavi izrada plana detaljne regulacije kompleksa „Avala filma“ na predloženim osnovama i da se pristupi izmeni osnovnog koncepta tako što će se poštovati procedure, zakoni i planovi višeg reda, obezbediti očuvanje šuma i zelenih površina, bez promene namene zemljišta jer za to ne postoji osnov, te da se investitoru ostavi mogućnost korišćenja i investiranja u nepokretnosti u njegovom vlasništvu, bez promene vlasničke strukture nad zemljištem.

Spisak organizacija i pojedinaca koji su podržali podnete primedbe:

1)    Beogradska otvorena škola

2)    Centar za kulturnu dekontaminaciju

3)    Evropa Nostra Srbija

4)    Ministarstvo prostora

5)    Ne davimo Beograd

6)    Organizacija za političku ekologiju Polekol

7)    Pešaci nisu maratonci

8)    RERI – Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu

9)    WWF – Svetska organizacija za prirodu

10)  Ksenija Radovanović

11)  ZaNašKej

12)  Slavica Čepić – pejzažni arhitetka/istraživač na Šumarskom fakultetu

13)  Ksenija Petovar – redovna profesorka Arhitektonskog i Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

14)  Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

15)  Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije

16)  Alhem

17)  Centar za unapređenje životne sredine

18)  Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

19)  Inženjeri zaštite životne sredine

20)  Jedan stepen Srbija

21)  Mladi istraživači Srbije

22)  Dete zaštitnik planete

23)  Trash Hero Beograd i Trash Hero Srbija

24)  Ekogeneza

25)  Odbranimo šume Fruške gore

26)  Odbranimo reke Stare planine

27)  Mini eko zona

28)  Evropska geografska asocijacija studenata i mladih geografa

29)  Zelena omladina Srbije

30)  Lice ulice

31)  Centar za politike emancipacije

32)  Zajedničko

33)  Udruženje za zaštitu šuma, Novi Sad

34)  UG Kotež

35)  Sačuvajmo zelenu Zvezdaru

36)  UG Dobri ljudi

37)  CAN –  Climate Action Network

38)  Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije

39)  Društvo konzervatora Srbije

40)  Fondacija „Jelena Šantić“

 

PROČITAJTE I

Evropa Nostra Srbija: Zaštita javnog dobra, a ne seča Košutnjaka radi privatnih interesa!

Košutnjak na udaru investitora: Seča 30 hektara šume za potrebe stanovanja

Zelena stranka: Seča stabala i betoniranje u KošutnjakuMeni su rekli da vi postojite

Pre nego što je došao Laki

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

21. Beogradski festival igre

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .