Medijske inicijative

Ribnikar traži od Politike da izvrši presudu Apelacionog suda

MediaSfera

 

 

Davorin Darko Ribnikar, koji je tužio odgovorne u listu Politika zbog promene zaglavlja, pozdravio je objavljivanje presude Apelacionog suda u tom procesu u današnjem izdanju dnevnika ali i pozvao odgovorne u Politici da „u potpunosti i bez odlaganja“ izvrše tu presudu „kako bi se izbeglo dovođenje u pitanje daljeg objavljivanja lista“.
Ribnikarov advokat Luka Jovanović naveo je da se presudom utvrđuje „povreda moralnih prava autora glave lista Politika“ ali i upozorio da kompanija „Politika novine i magazini“ i dalje nije izvršila deo presude koji joj nalaže vraćanje imena porodice Ribnikar nazad iz impresuma na naslovnu stranu uz glavu lista, piše Danas.

„Podsećamo građane Srbije i čitaoce lista da je presuda koja obavezuje ‘Politiku novine i magazine’ da izmeni glavu lista u skladu sa uputstvima suda, pravosnažna i izvršna (i da je izvršni postupak koji je pokrenuo advokat Luka Jovanović u toku). Posebno naglašavamo kako uložena revizija, koju Politika stidljivo navodi uz tekst presuda Višeg i Apelacionog suda, ne predstavlja osnov za odlaganje izvršenja presude. U tom smislu čitaoci lista su grubo obmanuti“, stoji u saopštenju advokatske kancelarije.

Apelacioni sud u Beogradu je oktobra 2019. godine presudio da pod pretnjom zabrane štampanja i novčanom kaznom, izdavač „Politika novine i magazini“ mora da vrati izgled glave istoimenog beogradskog lista kakav je bio pre promene pre 12 godina.
Upravni odbor „Politike novine i magazini“ je 2006. godine odlučio da promeni izgled glave lista Politika i ukloni pravougaonik iz desnog ugla, a oznaku Politika iz levog ugla pomeri na sredinu glave lista, konstatuje se u presudi.

Sud je presudio da je izdavač tom promenom izgleda glave lista povredio autorska prava tužioca Davorina Darka Ribnikara.

PROČITAJTE I:

Apelacioni sud: Politika posle 12 godina mora da vrati izgled glave listaKategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .