Kultura Kulturna baština

Saniran zvonik na crkvi Bogorodice Ljeviške u Prizrenu

Bogorodica-Ljeviska-saniran-zvonik.8pg

MediaSfera

 

Foto: MKI

 

Ministarstvo kulture Vlade Srbije je saopštilo da su završeni radovi na sanaciji i konzervaciji zvonika crkve Bogorodice Ljeviške u Prizrenu.

Ministarstvo je za te radove izdvojilo 2.200.000 dinara, a nosilac projekta bio je Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Priština sa izmeštenim sedištem u Leposaviću.
Krajem 2019. i početkom 2020. godine izvedeni su pripremni radovi, a kako su lokalne vlasti saglasnost za izvodjenje radova na crkvi izdale sredinom januara 2020. godine, realizacija je pomerena za proleće tekuće godine.

Bogorodica-Ljeviska-saniran-zvonik.4.jpg

Uvođenjem vanrednog stanja usled pandemije Kovida-19, realizacija projekta ponovo je bila odložena do ukidanja vanrednog stanja početkom juna 2020. godine.

Radovi su započeli 12. juna i obuhvatali su sanaciju i rekonstrukciju zvonika, da bi 13. juna bilo podignuto zvono i izvedeni radovi na njegovom uležištenju. Ujedno su obavljeni zamena oštećenog olovnog krovnog pokrivača, čišćenje trotoara i uređenje crkvene porte.

bogorodica-ljeviska-zvono-konzervacija.jpg

Nosilac projekta bio je Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Priština sa izmeštenim sedištem u Leposaviću. Čitav projekat sproveden je u sklopu aktivnosti na očuvanju i predstavljanju srpske kulturne baštine sa prostora Kosova i Metohije, te jačanja kolektivne svesti o značaju sopstvenog nacionalnog identiteta i kulturnog nasleđa.

„Čitav projekat sproveden je u sklopu aktivnosti na očuvanju i predstavljanju srpske kulturne baštine sa prostora Kosova, te jačanja kolektivne svesti o značaju sopstvenog nacionalnog identiteta i kulturnog nasledja“, saopšteno je iz Ministarstva kulture.

Bogorodica-Ljeviska-saniran-zvonik.3pg

Zadužbina kralja Milutina

Bogorodica Ljeviška, zadužbina kralja Milutina, podignuta je 1306/7. na ostacima katedrale, koja je takođe osnovana na mestu starije, ranohrišćanske crkve.

Najstarije sačuvane freske u crkvi Bogorodice Ljeviške potiču iz treće decenije 13. veka. Sve ostale freske delo su grupe slikara vođene majstorom Astrapom, i nastale su između 1307. i 1313. godine. Ove freske su izubijane čekićem, pokrivene novim slojem maltera i prekrečene u 18. veku, kada je crkva pretvorena u džamiju. Ponovo su otkrivene tek pedesetih godina 20. veka. Radovi na njihovoj restauraciji trajali su do 1976. godine.

Bogorodica-Ljeviska-snimak-1980.jpg
Foto: Vladimir Vukotić/Wikipedia (1980)

Posle dolaska KFOR-a crkva je zaključana i opasana bodljikavom žicom. Čuva je poseban odred KFOR-a. Teren oko crkve još uvek nije razminiran.

Marta 2004. crkva je zapaljena iznutra, oltarski prostor je oskrnavljen, a časna trpeza razbijena. Freske su pretrpele velika oštećenja.
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

21. Beogradski festival igre

53 Beogradski fashion week

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .